Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ελαστικά & Ενέργεια - Διαβούλευση

Για σκοπούς εναρμόνισης των άρθρων 4, 5 και 6 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επίσωτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους, η Υπηρεσία Ενέργειας προχώρησε στη δημιουργία προσχεδίου Νόμου. Με τον Νόμο αυτό ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις των προμηθευτών ελαστικών, των διανομέων ελαστικών καθώς επίσης και των προμηθευτών και διανομέων οχημάτων.
Σκοπός του Νόμου είναι η παροχή στην Αρμόδια Αρχή (Υπηρεσία Ενέργειας) των αναγκαίων διοικητικών εξουσιών για την εφαρμογή του Νόμου και του Κανονισμού (επιθεώρηση, διενέργεια ελέγχων, διαπίστωση τήρησης των υποχρεώσεων που τίθενται με βάση τον Κανονισμό, ορισμός και εξουσίες εξουσιοδοτημένων λειτουργών κτλ).
Προσχέδιο του «Περί σήμανσης των Ελαστικών Επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους Νόμου του 2011»), ο Κανονισμός 1222/2009/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με «Τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους» καθώς επίσης και έντυπο υποβολής σχολίων/εισηγήσεων θα είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (12 Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου 2011) καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης (www.mcit.gov.cy) στην επιλογή Υπηρεσία Ενέργειας/Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αποδοτική χρήση ενέργειας/Σήμανση ελαστικών.
Αρχείο Acrobat Reader ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ-Ο ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011.pdf
Αρχείο Acrobat Reader ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1222_2009 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ .pdf
Αρχείο Word Εντυπο Σχολιασμού (Δημοσια Διαβουλευση-Ελαστικα).doc
Αρχείο Acrobat Reader ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf
Αρχείο Acrobat Reader EC_tyre_label.pdf
Αρχείο Acrobat Reader Energy conservation in road pavement.pdf
Αρχείο Acrobat Reader Impact Assessment.pdf
Αρχείο Acrobat Reader ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 228_2011.pdf

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Η πιο φτηνή ενέργεια

Το ότι η πιο φτηνή ενέργεια είναι αυτή που εξοικονομούμε είναι γνωστό σε όλους.
Γι αυτό και η ΕΕ μέσα στα πλαίσια της ενεργειακής της πολιτικής αλλά και αυτή των κλιματικών αλλαγών έχει θέση το θέμα των μέτρων μείωσης της ζήτησης ενέργειας σαν ένα από τα τρία μέτρα του 2020 με στόχο την εξοικονόμηση κατά 20%.
Με βάση το πιο πάνω, η ΕΕ μας έχει υποχρεώσει (32/2006/ΕΚ) να ετοιμάσουμε σχέδιο για την εξοικονόμηση ενέργειας θέτοντας στόχους οι οποίοι όμως δεν είναι δεσμευτικοί.
Για μείωση της ζήτησης ενέργειας σε κατοικίες τα μέτρα που η ΕΕ προτείνει περιλαμβάνουν τα μοντέρνα συστήματα θέρμανσης και ψύξης όπως για παράδειγμα τη γεωθερμία, τους ψηλής αποδοτικότητας λέβητες, το φωτισμό, συστήματα ελέγχου και κυρίως τη θερμομόνωση του κτηρίου.
Φυσικά η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι ένα μέτρο το οποίο βοηθά όχι μόνο τον ιδιοκτήτη αλλά και τη χώρα.
Μέσα σε όλο αυτό το σκεπτικό η ΕΕ έχει ετοιμάσει πρόταση για μια νέα Οδηγία για την εξοικονόμηση, η οποία προκάλεσε και πολλές συζητήσεις γιατί πολλοί την βλέπουν να δημιουργεί προβλήματα στην εμπορία ρύπων.
Η νέα πρόταση προορίζεται για το 2014, περιλαμβάνει δεσμευτικούς στόχους και μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία είναι:
1) Οι κυβερνήσεις να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας τους ανακαινίζοντας κάθε χρόνο το 3% των κυβερνητικών κτηρίων.
2)
Οι καταναλωτές να έχουν δωρεάν καλύτερη πληροφόρηση όσον αφορά τους λογαριασμούς ενέργειας τους με τρόπο που να τους επιτρέπει να έχουν καλύτερη διαχείριση της ενέργειας τους.
3) Οι μεγάλες εταιρείες να κάνουν ενεργειακούς ελέγχους με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Θα πρέπει επίσης να δοθούν κίνητρα σε πιο μικρές εταιρείες να κάνουν το ίδιο.
4) Η ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη αλλαγές στο δίκτυο για πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας.5) Μεγάλες εταιρείες πώλησης ενέργειας όπως π.χ. η ΑΗΚ, θα πρέπει να δίνουν συμβουλές και να προσφέρουν κίνητρα στους πελάτες τους ούτως ώστε να μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας μέσω πιο αποδοτικής χρήσης κατά 1.5% κάθε χρόνο.
Η κυπριακή κυβέρνηση έχει ετοιμάσει μέχρι τώρα δύο σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας ένα το 2007 και το τελευταίο τον Ιούνιο του 2011.
Αντιμετωπίζουμε όμως σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία σε μια εποχή που όλοι μιλούν για μείωση των εξόδων του κράτους αυτά έπρεπε να λυθούν το συντομότερο δυνατό.
Παρά το γεγονός ότι για την “Ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες “ νόμος Ν31/2009 ψηφίστηκε το 2009 ακόμη δεν έχουμε αδειούχες εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών που να μπορούν να προσφέρουν συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας αλλά ούτε και Ενεργειακούς Ελεγκτές.
Αυτό σημαίνει ότι ούτε και το κράτος μπορεί να προκηρύξει προσφορές για εξοικονόμηση ενέργειας των κτηρίων του, στα οποία χωρίς αμφιβολία μπορεί να γίνουν πολλά.
Τα νέα κτήρια ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν λαμβάνουν υπόψη τα νέα δεδομένα και οι προσφορές που προκηρύσσονται δεν περιέχουν πρόνοιες για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας πέραν από τις ελάχιστες απαιτήσεις του νόμου.
Είναι καιρός να σταματήσουμε να τρέχουμε ξωπίσω από τη ζήτηση ενέργειας και να πάρουμε αληθινά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και όχι να κάνουμε ταχυδακτυλουργίες με τους αριθμούς και το φυσικό αέριο.
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Επίτροπος Περιβάλλοντος
Http://perivallon.eu

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
New measures would boost energy saving and help EU reach 2020 goal of 20% reduction.
Energy plans
The proposals include a requirement for all countries to establish energy-saving plans.
Energy suppliers would be required to encourage their customers to become more energy-efficient, thereby reducing sales volumes by 1.5% annually.
For example, they could help homeowners improve the efficiency of their heating systems, install double-glazing and insulate roofs.
Governments could propose alternative ways of achieving the same results, such as funding programmes or voluntary agreements with suppliers.
Other measures would require:
 • governments to reduce energy consumption by renovating at least 3% of public buildings every year, and making energy efficiency a condition of all goods and services they buy
 • consumers to be provided with free and better access to information on their energy use, allowing them to better manage their consumption
 • large companies to undergo audits identifying ways to reduce consumption - smaller ones would be given incentives to do the same
 • national energy regulators to take energy efficiency into account, in particular when approving network charges
EU governments must approve the measures, which will form part of a long-term vision for transforming Europe into a low-carbon but competitive economy.
In 2014 the Commission will make an assessment on whether the EU is back on track for meeting the 20% energy reduction goal. If necessary, a new proposal will be made setting mandatory national targets.
Για τις κατοικίες η ΕΕ συστήνει τα πιο κάτω μέτρα:
α) Θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός (π.χ. αντλίες θερμότητας, νέοι αποδοτικοί λέβητες, εγκατάσταση/αποδοτικότερη
ανακαίνιση συστημάτων τηλεθέρμανσης /τηλεψύξης)·
β) μόνωση και αερισμός (π.χ. διάκενα τοίχων και μόνωση στεγών, διπλοί/τριπλοί υαλοπίνακες παραθύρων, παθητική θέρμανση και ψύξη)·
γ) ζεστό νερό (π.χ. εγκατάσταση νέων συστημάτων, άμεση και αποδοτική χρήση στη θέρμανση χώρων, πλυντηρίων ρούχων)·
δ) φωτισμός (π.χ. νέοι αποδοτικοί λαμπτήρες και στραγγαλιστικά πηνία, ψηφιακά συστήματα ελέγχου, χρήση ανιχνευτών κίνησης για συστήματα φωτισμού εμπορικών κτιρίων)·
ε) μαγείρεμα και ψύξη (π.χ. νέες αποδοτικές συσκευές, συστήματα ανάκτησης θερμότητας)·
στ) άλλος εξοπλισμός και συσκευές (π.χ. συσκευές συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, νέες αποδοτικές συσκευές, χρονορυθμιστικές διατάξεις για βελτιστοποιημένη χρήση της ενέργειας, μείωση απωλειών σε κατάσταση εφεδρείας, εγκατάσταση πυκνωτών για τη μείωση της αέργου ισχύος, μετασχηματιστές με μικρές απώλειες)·
ζ) οικιακή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την οποία μειώνεται η ποσότητα της αγοραζόμενης ενέργειας (π.χ. ηλιακές θερμικές εφαρμογές, ζεστό νερό για οικιακή κατανάλωση , θέρμανση και ψύξη χώρων με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας)·
-------------------------------------------------------
[Η πρόταση Κανονισμού της Υπηρεσίας Ενέργειας με τα προσόντα του Ενεργειακού Ελεγκτή είναι εδώ]

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Η πρώτη επίσημη ανακύκλωση μπάζων


 Πήρα αυτή την ανακοίνωση:

«πράσινα» σκύρα από τη ΜΣ Σκύρα Βάσας
 
Τέλος στην ανεξέλεγκτη απόρριψη χρησιμοποιηθέντων δομικών υλικών βάζει η εταιρεία ΜΣ (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ, η οποία στα πλαίσια της επέκτασης των εργασιών της, έχει εξασφαλίσει άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδας για Επεξεργασία/ Αξιοποίηση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Ε.Δ.Α) του υπουργείου Εσωτερικών.
Η υπερσύγχρονη μονάδα θα εγκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν στη κοινότητα Βάσα Κελλακίου της επαρχίας Λεμεσού,  εντός της περιοχής του λατομείου της εταιρείας.  Η μονάδα θα ανακυκλώνει δομικά υλικά που θα προέρχονται από κατεδαφίσεις κτηρίων, υπολείμματα εργοταξίων κλπ, από τα οποία θα παράγονται κυρίως ανακτημένα σκύρα για χρήση ως υποστρώματα σε διάφορα έργα στον τομέα των κατασκευών.
Το έργο αναμένεται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ανακύκλωσης τόσο της επαρχίας Λεμεσού όσο και ευρύτερα τις υπόλοιπες επαρχίες της Κύπρου.  Με τη λειτουργία της μονάδας και την ανακύκλωση των δομικών υλικών θα υποβοηθηθεί ουσιαστικά η προσπάθεια ιδιωτών αλλά και των αρχών  των πόλεων και κοινοτήτων να ελέγξουν και να διαχειριστούν καλύτερα τον παραγόμενο όγκο χρησιμοποιημένων δομικών υλικών.  Θα  συμβάλει επίσης στη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στον τόπο καθώς θα αποτελέσει μελλοντικό πόλο έλξης για σχολεία, περιβαλλοντολογικούς οργανισμούς και οργανώσεις.

[είμαι πολλά χαρούμενος που ένα πραγματικά τεράστιο περιβαλλοντικό θέμα έχει βρει το δρόμο για λύση έστω και με καθυστέρηση 20 χρόνων + ... ]

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Όταν παλιοί μου φοιτητές με πήραν σινεμά

Πριν λίγες μέρες συνάντησα τυχαία ένα παλιό μου φοιτητή από το ΑΤΙ. Αποφοίτησε πριν πάρα πολλά χρόνια και μετά συνέχισε τις σπουδές του στο Brunel του Λονδίνου.
Όταν ήταν εκεί, έτυχε να πάω και εγώ ανταλλαγή  στο πανεπιστήμιο για λίγες μέρες.
Όπως πάντα όπου με έβρισκαν οι φοιτητές παλιοί και νέοι, καταλήγαμε να τους βοηθώ με τα projects τους κάτι που πρέπει να πω μου άρεσε να κάνω γιατί έτσι μάθαινα και εγώ πολλά πράγματα.
Όμως το παρακάναμε στις φοιτητικές εστίες, ένιωθαν άσχημα οι φοιτητές που με κράτησαν τόσο πολύ και με κάλεσαν να πάμε μαζί σινεμά.
Το έργο ήταν το Last of the Mohigans. Είχα διαβάσει το βιβλίο όταν ήμουν μαθητής, αλλά στη μεγάλη οθόνη συγκινήθηκα πάρα πολύ. Έσκυβα ή έβλεπα αλλού να μη δουν τα μάτια μου βουρκωμένα.
Ακόμη το παθαίνω με τη μουσική του έργου και όταν συναντηθήκαμε ήρθε πίσω η ανάμνηση εκείνης της νύκτας και του έργου ...

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Οικιακές ανεμογεννήτριες


Οι πολεοδομικοί κανονισμοί που είναι τώρα σε ισχύ στην Κύπρο, δυσκολεύουν την εγκατάσταση οικιακών ανεμογεννητριών.

Στη Μεγάλη Βρετανία τα θέματα που εξετάζει η τοπική αρχή που εκδίδει την άδεια εγκατάστασής τους είναι:

 • Προστασία των νυχτερίδων
 • Την αισθητική της εγκατάστασης
 • Να μην υπερβαίνει τα όρια του τεμαχίου
 • Να μην προκαλεί πρόβλημα σε κεραίες και ραντάρ
 • Τυχόν θόρυβος και δονήσεις να μην προκαλούν ενόχληση, ιδιαίτερα τα βράδια στους ενοίκους ή σε γείτονες
 • Σε περίπτωση που αυτή θα τοποθετηθεί πάνω στο κτίριο το βάρος της να μη δημιουργεί προβλήματα

Όπως και με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, το Υπουργείο θα μπορούσε να εκδώσει εύκολα μια εντολή για να μπορέσουμε να προωθήσουμε εύκολα τις οικιακές ανεμογεννήτριες.

Υπόψη ότι πολλές καινούργιες ανεμογεννήτριες οικιακού τύπου δεν μοιάζουν καθόλου με τις παραδοσιακές και σχεδόν όλες έχουν διαφορετικό σχέδιο εφόσον υπάρχουν και ανεμογεννήτριες με κάθετο άξονα.
Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Βασανισμός και μετά θάνατος

ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ αποδημητικά πουλιά θανατώνονται παράνομα στην Κύπρο κάθε χρόνο για να ικανοποιήσουν την όρεξη για τα παράνομα «αμπελοπούλια». Οι παγιδευτές, που χρησιμοποιούν ξόβεργα και δίχτυα, βγάζουν τεράστια κέρδη ενώ απειλούν τη φυσική κληρονομιά της Ευρώπης. Μπορείτε να συνεισφέρετε στην κινητοποίηση πολιτικής βούλησης για τον τερματισμό αυτής της αδιάκριτης θανάτωσης πτηνών υπογράφοντας το ψήφισμα διαμαρτυρίας του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου που θα αποσταλεί στους αρμόδιους υπουργούς.

Η παγίδευση πτηνών στην Κύπρο γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια. Όταν ξεκίνησε αποτελούσε συμπλήρωμα διατροφής των φτωχών χωρικών. Τώρα όμως αυτό δεν ισχύει πλέον. Η παγίδευση στην Κύπρο έχει γίνει μια μεγάλης κλίμακας, υψηλής τεχνολογίας, κερδοφόρα επιχείρηση που ελέγχεται από το οργανωμένο έγκλημα. Τα παγιδευμένα πουλιά συνήθως προορίζονται για εστιατόρια όπου σερβίρονται παράνομα – μια δωδεκάδα παγιδευμένων πουλιών μπορεί να κοστίζει μέχρι και 80 ευρώ. Οι αρμόδιες αρχές υπολογίζουν ότι ο τζίρος από αυτή την παράνομη επιχείρηση είναι της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.

Η παγίδευση πτηνών είναι παράνομη σύμφωνα με την Κυπριακή και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι παγιδευτές χρησιμοποιούν δίχτυα και ξόβεργα που αποτελούν μη επιλεκτικές μεθόδους παγίδευσης. Σύμφωνα με στοιχεία ως και 122 είδη πτηνών έχουν καταγραφεί πιασμένα σε δίχτυα και ξόβεργα, εκ των οποίων τα 58 είναι απειλούμενα είδη σύμφωνα με το BirdLife International και / ή την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πτηνά.

Επιπρόσθετα η παγίδευση γίνεται σε μεγάλη κλίμακα. Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου (http://www.birdlifecyprus.org/) από το 2002 διατηρεί συστηματικό πρόγραμμα παρακολούθησης της παγίδευσης στην Κύπρο και υπολογίζει ότι εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά σκοτώνονται κάθε χρόνο. Τα τελευταία 4 χρόνια υπάρχει μια δραματική αύξηση στα επίπεδα της παγίδευσης και χρειάζονται άμεσα μέτρα για να σταματήσει αυτή η σφαγή.

Η μεγάλη κλίμακα και η μη επιλεκτική φύση της παράνομης παγίδευσης στην Κύπρο αποτελεί οικολογική καταστροφή. Ένα πρόσφατο φιλμάκι του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου παρουσιάζει συνοπτικά τη μάστιγα της παγίδευσης (http://www.youtube.com/watch?v=0Kk4B4YJWiQ) και ένα άλλο φιλμάκι από μια άλλη οργάνωση δείχνει που μπορεί να φτάσουν οι παγιδευτές για να προστατεύσουν την παράνομη επιχείρησή τους (http://www.youtube.com/watch?v=7KvpoLNEeDg).

Ένα πρόσφατο «Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Παράνομη Θανάτωση των Πτηνών» που έγινε στην Λάρνακα (Κύπρος) τον Ιούλιο 2011 (http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/News/Cyprus/Cyprus_en.asp) κατέληξε σε ένα ξεκάθαρο μήνυμα «μηδενικής ανοχής» και ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου θέλει να δει τις δηλώσεις του συνεδρίου να γίνονται πράξη. Ως εκ τούτου οργανώνουμε αυτό το ψήφισμα διαμαρτυρίας για να πιέσουμε για περαιτέρω πολιτική βούληση για να σταματήσει η παράνομη παγίδευση πτηνών στην Κύπρο.

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Εμπνευσμένο parking

Το όμορφο αυτό δημιούργημα είναι για στάθμευση ποδηλάτων στις Φοινικούδες της Λάρνακας, ένα μέτρο που πάρθηκε κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Πάω στην Πόλη Χωρίς Αυτοκίνητο όπως ακριβώς απαιτεί και η χάρτα του θεσμού.


Το δικό μου parking ποδηλάτου με βάση το αγγλικό πρότυπο πήγε για μπογιάτισμα και σε λίγο θα το βάλω απέναντι από τη βουλή σε σημείο που το βλέπουν οι αστυνομικοί στην είσοδο και θα βάζω εκεί το ποδήλατό μου !!

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

You moved me

Δε θυμάμαι την τελευταία φορά που χάρηκα τόσο πολλά όσο το περασμένο Σάββατο.
Μπράβο σε όλους ...
Δίπλα μου ήταν ο υπουργο΄ς γεωργίας, Συγκοινωνιών, η Δήμαρχος  και η Αντιδήμαρχος Λευκωσίας και όλοι ήταν πολύ ενθουσιασμένοι !!
Η Δήμαρχος νόμιζε ότι μείναμε στον καλαματιανό και η αντιδήμαρχος μου έκανε συνέχεια παράπονο γιατί ήθελε να λάβει μέρος.
Πρότειναν κάτι τέτοιο για τα Χριστούγεννα ...
Πιο κατω 2 βιντεάκια από το περασμένο Σάββατο στη Μακαρίου  Σύντομα θα έχουμε και το επίσημο βίντεο που μας έκανε δωρεάν η σκηνοθέτης  Έλενα Αλωνεύτη

----------------

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Move it so far ..

Η τελευταία ενημέρωση:
 1. Το δημαρχείο θα μας αφήσει χώρο μπροστά από την Εθνική τράπεζα για να μπορούν να είναι όλοι μαζί
 2. Το Ράδιο πρώτο θα έχει live link εκείνη την ώρα και θα αναλάμβανε να παίξει τη μουσική θα φύγει στις 12μμ και έτσι έχουμε ακόμη πρόβλημα να λύσουμε!
 3. Η Έλενα (σου είμαστε ευγνώμονες) θα κάνει δωρεάν τα γυρίσματα μαζί με ένα άλλο κινηματογραφιστή. Έκανε ήδη λίγα στις πρόβες και θα ετοιμάσει το φιλμάκι που θα ανεβάσουμε στο Youtube και θα δώσουμε και σε όποιο σταθμό το ζητήσει εφόσον θα είναι broadcast quality. Η Εθνική Τράπεζα θα μας ανοίξει για να μπορεί η κάμερα να βγει η κάμερα στο μπαλκόνι τους. Ευχαριστούμε την Έφη και την Καίτη !
 4. όσοι θα λάβετε μέρος να είσαστε εκεί από τις 11.30πμ και να δηλώσετε την παρουσία σας στην Νικολέττα που θα βρίσκεται σε ορατό σημείο.
 5. Εγώ θα είμαι με τους ποδηλάτες και θα είμαστε πίσω γύρο στις 12.
 6. Ετοίμασα ενημέρωση για όλα τα ΜΜΕ και θα κάνω και τηλεφωνήματα να μας καλύψουν και όχι να φύγουν γιατί νόμισαν ότι τελείωσε η εκδήλωση.
 7. Απόψε δε θα είμαι στο πάρκο γιατί θα κυνηγώ νυκτερίδες στην Παλώδια!
Χ. θεοπέμπτου - 10:55

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Εθελοντές ποδηλασίας


ΣΥΜΠΡΑΞΗ GRUNDTVIG
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
VOLUNTEERS OF CYCLING ACADEMY

 Η ΠΟΔΗΛΑΤΟΚΙΝΗΣΗ ευρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιλογή και επιχορήγηση της για σύμπραξη στο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ δια βίου μάθησης – Grundtvig.

Συγκεκριμένα, μαζί με άλλους 11 εταίρους από  ισάριθμες Ευρωπαϊκές χώρες, η ΠΟΔΗΛΑΤΟΚΙΝΗΣΗ θα αντιπροσωπεύει την Κύπρο για τα επόμενα 2 χρόνια στο πρόγραμμα VOLUNTEERS OF CYCLING ACADEMY.  Το πρόγραμμα αυτό έχει να κάνει με την ενθάρρυνση της χρήσης του ποδηλάτου και την δημιουργία καλύτερων ποδηλατικών συνθηκών.

Μέσα στα πλαίσια του πιο πάνω προγράμματος και θέλοντας να δώσουμε την ευκαιρία στο ευρύτερο κοινό να έρθει πιο κοντά στο ποδήλατο ο ΟΜΙΛΟΣ δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πιο πάνω πρόγραμμα. Αιτήσεις γίνονται δεχτές εκτός από μέλη του ΟΜΙΛΟΥ, από ποδηλάτες γενικά και από άτομα που αγαπούν ή/και θέλουν να δουν ένα καλύτερο μέλλον για το ποδήλατο. Μη μέλη θα γίνουν μέλη με την επιλογή τους και την εγγραφή τους στη ΠΟΔΗΛΑΤΟΚΙΝΗΣΗ. Οι αιτητές που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε συναντήσεις/ εργαστήρια  σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη με επιχορήγηση, αλλά και να εργαστούν και να συνεργαστούν για σκοπούς του προγράμματος με την υπόλοιπη ομάδα και συντονιστές στην Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε το συντομότερο στον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ του Κυπριακού φορέα:

Άντη Χ Βασιλείου
Πρόεδρο ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Τηλ: 22315656
Φαξ: 22879884
Related Posts with Thumbnails