Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Εθελοντές ποδηλασίας


ΣΥΜΠΡΑΞΗ GRUNDTVIG
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
VOLUNTEERS OF CYCLING ACADEMY

 Η ΠΟΔΗΛΑΤΟΚΙΝΗΣΗ ευρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιλογή και επιχορήγηση της για σύμπραξη στο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ δια βίου μάθησης – Grundtvig.

Συγκεκριμένα, μαζί με άλλους 11 εταίρους από  ισάριθμες Ευρωπαϊκές χώρες, η ΠΟΔΗΛΑΤΟΚΙΝΗΣΗ θα αντιπροσωπεύει την Κύπρο για τα επόμενα 2 χρόνια στο πρόγραμμα VOLUNTEERS OF CYCLING ACADEMY.  Το πρόγραμμα αυτό έχει να κάνει με την ενθάρρυνση της χρήσης του ποδηλάτου και την δημιουργία καλύτερων ποδηλατικών συνθηκών.

Μέσα στα πλαίσια του πιο πάνω προγράμματος και θέλοντας να δώσουμε την ευκαιρία στο ευρύτερο κοινό να έρθει πιο κοντά στο ποδήλατο ο ΟΜΙΛΟΣ δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πιο πάνω πρόγραμμα. Αιτήσεις γίνονται δεχτές εκτός από μέλη του ΟΜΙΛΟΥ, από ποδηλάτες γενικά και από άτομα που αγαπούν ή/και θέλουν να δουν ένα καλύτερο μέλλον για το ποδήλατο. Μη μέλη θα γίνουν μέλη με την επιλογή τους και την εγγραφή τους στη ΠΟΔΗΛΑΤΟΚΙΝΗΣΗ. Οι αιτητές που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε συναντήσεις/ εργαστήρια  σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη με επιχορήγηση, αλλά και να εργαστούν και να συνεργαστούν για σκοπούς του προγράμματος με την υπόλοιπη ομάδα και συντονιστές στην Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε το συντομότερο στον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ του Κυπριακού φορέα:

Άντη Χ Βασιλείου
Πρόεδρο ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Τηλ: 22315656
Φαξ: 22879884

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails