Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Βασανισμός και μετά θάνατος

ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ αποδημητικά πουλιά θανατώνονται παράνομα στην Κύπρο κάθε χρόνο για να ικανοποιήσουν την όρεξη για τα παράνομα «αμπελοπούλια». Οι παγιδευτές, που χρησιμοποιούν ξόβεργα και δίχτυα, βγάζουν τεράστια κέρδη ενώ απειλούν τη φυσική κληρονομιά της Ευρώπης. Μπορείτε να συνεισφέρετε στην κινητοποίηση πολιτικής βούλησης για τον τερματισμό αυτής της αδιάκριτης θανάτωσης πτηνών υπογράφοντας το ψήφισμα διαμαρτυρίας του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου που θα αποσταλεί στους αρμόδιους υπουργούς.

Η παγίδευση πτηνών στην Κύπρο γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια. Όταν ξεκίνησε αποτελούσε συμπλήρωμα διατροφής των φτωχών χωρικών. Τώρα όμως αυτό δεν ισχύει πλέον. Η παγίδευση στην Κύπρο έχει γίνει μια μεγάλης κλίμακας, υψηλής τεχνολογίας, κερδοφόρα επιχείρηση που ελέγχεται από το οργανωμένο έγκλημα. Τα παγιδευμένα πουλιά συνήθως προορίζονται για εστιατόρια όπου σερβίρονται παράνομα – μια δωδεκάδα παγιδευμένων πουλιών μπορεί να κοστίζει μέχρι και 80 ευρώ. Οι αρμόδιες αρχές υπολογίζουν ότι ο τζίρος από αυτή την παράνομη επιχείρηση είναι της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.

Η παγίδευση πτηνών είναι παράνομη σύμφωνα με την Κυπριακή και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι παγιδευτές χρησιμοποιούν δίχτυα και ξόβεργα που αποτελούν μη επιλεκτικές μεθόδους παγίδευσης. Σύμφωνα με στοιχεία ως και 122 είδη πτηνών έχουν καταγραφεί πιασμένα σε δίχτυα και ξόβεργα, εκ των οποίων τα 58 είναι απειλούμενα είδη σύμφωνα με το BirdLife International και / ή την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πτηνά.

Επιπρόσθετα η παγίδευση γίνεται σε μεγάλη κλίμακα. Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου (http://www.birdlifecyprus.org/) από το 2002 διατηρεί συστηματικό πρόγραμμα παρακολούθησης της παγίδευσης στην Κύπρο και υπολογίζει ότι εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά σκοτώνονται κάθε χρόνο. Τα τελευταία 4 χρόνια υπάρχει μια δραματική αύξηση στα επίπεδα της παγίδευσης και χρειάζονται άμεσα μέτρα για να σταματήσει αυτή η σφαγή.

Η μεγάλη κλίμακα και η μη επιλεκτική φύση της παράνομης παγίδευσης στην Κύπρο αποτελεί οικολογική καταστροφή. Ένα πρόσφατο φιλμάκι του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου παρουσιάζει συνοπτικά τη μάστιγα της παγίδευσης (http://www.youtube.com/watch?v=0Kk4B4YJWiQ) και ένα άλλο φιλμάκι από μια άλλη οργάνωση δείχνει που μπορεί να φτάσουν οι παγιδευτές για να προστατεύσουν την παράνομη επιχείρησή τους (http://www.youtube.com/watch?v=7KvpoLNEeDg).

Ένα πρόσφατο «Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Παράνομη Θανάτωση των Πτηνών» που έγινε στην Λάρνακα (Κύπρος) τον Ιούλιο 2011 (http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/News/Cyprus/Cyprus_en.asp) κατέληξε σε ένα ξεκάθαρο μήνυμα «μηδενικής ανοχής» και ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου θέλει να δει τις δηλώσεις του συνεδρίου να γίνονται πράξη. Ως εκ τούτου οργανώνουμε αυτό το ψήφισμα διαμαρτυρίας για να πιέσουμε για περαιτέρω πολιτική βούληση για να σταματήσει η παράνομη παγίδευση πτηνών στην Κύπρο.

Related Posts with Thumbnails