Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Ακάμας και η διαχείριση του

Μετά από τόσα χρόνια στασιμότητας γίνεται τώρα ένα μικρό βήμα μπροστά αφού ετοιμάζεται το σχέδιο με το οποίο θα γίνεται η διαχείριση της περιοχής.
-------------------------------------Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων - Δημοσίευση Διαγωνισμού

Ένας νέος διαγωνισμός δημοσιεύθηκε απο την αναθέτουσα αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος
Τίτλος: Παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία του Διαχειριστικού Σχεδίου Ακάμα Κωδικοί CPV: 90710000-Διαχείριση περιβάλλοντος 90713000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails