Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Μπράβο στο Δήμο Έγκωμης


Περιορισμός φωτεινού
Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου

 Ο Δήμος Έγκωμης στην προσπάθειά του για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των ρυπογόνων αιτιών, ενημερώνει τους δημότες του ότι έχει ληφθεί η απόφαση για περιορισμό του φωτεινού χριστουγεννιάτικου διάκοσμου. Συγκεκριμένα θα περιοριστεί ο φωτισμός του επιστήλιου διάκοσμου στους δρόμους εντός των δημοτικών ορίων της Έγκωμης σε ένα ανά τρία επιστήλια, ενώ θα μειωθούν και οι ώρες φωτισμού του σε κύριους δημόσιους χώρους της Έγκωμης. Συν τοις άλλοις, οι υπηρεσίες του Δήμου Έγκωμης μελετούν τη σταδιακή αντικατάσταση των λαμπτήρων παλαιού τύπου στον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, καθώς και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τον φωτισμό των δημόσιων χώρων της Έγκωμης.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails