Σάββατο, 8 Ιουλίου 2006

Η πρώτη συνάντηση - Green Dot

Όλοι στο εξωτερικό μιλούν για την ανακύκλωση. Στην Κύπρο άδιαφορούμε;
Το πρώτο θέμα ήταν η διερεύνηση:
Γιατί δεν προχωρούμε με τη συλλογή και ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων, των παλιών αυτοκινήτων και των οικιακών συσκευών που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη τη Κύπρο;
  • Τι γίνεται με την εταιρεία με το όνομα GREEN DOT που συστάθηκε για να αναλάβει την ευθύνη από τους παραγωγούς για τη συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας;
  • Τι κάνει η κυβέρνηση;

Το φώς στην άκρια της σύραγγας φάννηκε με την πρώτη μου συνάντηση στο ΚΕΒΕ στις 07/07/2006, το οποίο δημιούργησε και την Green Dot.

Χρειάζεται σπρώξιμο ....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails