Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Ενέργεια και οι αλλαγές που έρχονται


Οι επερχόμενες αλλαγές στο ενεργειακό τοπίο:

1.    Στο τέλος του 2020 όλα τα νέα κτήρια πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνομα. Θα πρέπει δηλαδή να είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με σχεδόν μηδενική ενέργεια. Τέτοια κτήρια υπάρχουν σε πολλές χιλιάδες στην Ευρώπη αλλά δεν υπάρχει ούτε ένα στην Κύπρο. Δεν μπορούμε να αντιγράψουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα γιατί αυτά είναι για κρύα κλίματα. Τα νέα αυτά κτήρια, θα δικαιούνται να παράγουν την ενέργεια που χρειάζονται πάνω στο κτήριο ή δίπλα.
Ελπίζω ότι θα γίνονται σταδιακά όλο και πιο αυστηρές οι ενεργειακές απαιτήσεις ούτως ώστε να φτάσουμε ανώδυνα στο 2020. Επίσης χρειαζόμαστε πολλή ερευνητική εργασία και πρότυπα.

2.    Το 2013 θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο χρεώνονται οι ρύποι εφόσον δεν θα υπάρχει όπως και τώρα ένα δωρεάν ποσοστό ρύπων. Με βάση τις επιλογές που έχουμε μπροστά μας η τιμή του ηλεκτρισμού θα αυξηθεί μεταξύ 5% και 9% περίπου. Αυτό κάνει τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας ακόμη πιο επιτακτικά.

3.    Το 2013 θα αρχίσουν οι υποχρεώσεις της Κύπρου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των ρύπων σαν κράτος. Ότι δεν καλύπτεται από το πιο πάνω όπως π.χ. οι μεταφορές (αερομεταφορές εκτός), οικιστικός τομέας, γεωργία και απόβλητα περιλαμβάνονται σε μια δεσμευτική συμφωνία με διαφορετικές υποχρεώσεις για κάθε χώρα ούτως ώστε να επιτευχθεί συνολικά 10% μείωση των εκπομπών.
Για την Κύπρο η δέσμευση είναι 5% μείωση μέχρι το 2020. Με βάση την απόφαση 280/2004/ΕΚ και τον μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου . Υπόψη ότι έχουν ήδη αρχίσει οι συζητήσεις για αύξηση των ποσοστών μείωσης των ρύπων για κάθε χώρα.

4.    Γίνεται συζήτηση στην ΕΕ για φορολογία καυσίμων το 2013 ούτως η οποία όμως θα εξαιρεί τα καύσιμα για παραγωγή ενέργειας εφόσον εκεί υπάρχει η χρέωση των ρύπων. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών στο καύσιμα κίνησης, θέρμανσης και σε ότι χρησιμοποιεί η βιομηχανία. Τα έσοδα από αυτή τη φορολογία θα διατίθενται για μέτρα μείωσης των ρύπων όπως π.χ. δημόσιες μεταφορές, ποδήλατα, ΑΠΕ κλπ.

5.    To 2014 θα έχουμε δεσμευτικούς στόχους για τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία θα περιλαμβάνουν:
1) Οι κυβερνήσεις να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας τους ανακαινίζοντας κάθε χρόνο το 3% των κυβερνητικών κτηρίων.
2) Οι καταναλωτές να έχουν δωρεάν καλύτερη πληροφόρηση όσον αφορά τους λογαριασμούς ενέργειας τους με τρόπο που να τους επιτρέπει να έχουν καλύτερη διαχείριση της ενέργειας τους.
3) Οι μεγάλες εταιρείες να κάνουν ενεργειακούς ελέγχους με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Θα πρέπει επίσης να δοθούν κίνητρα σε πιο μικρές εταιρείες να κάνουν το ίδιο.
4) Η ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη αλλαγές στο δίκτυο για πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας.
5) Μεγάλες εταιρείες πώλησης ενέργειας όπως π.χ. η ΑΗΚ, θα πρέπει να δίνουν συμβουλές και να προσφέρουν κίνητρα στους πελάτες τους ούτως ώστε να μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας μέσω πιο αποδοτικής χρήσης κατά 1.5% κάθε χρόνο.

7 σχόλια:

Aceras Anthropophorum είπε...

Μερικά σχόλια:

1. Δεν υπάρχουν χιλιάδες κτήρια με μηδενικήν κατανάλωσην ενεργείας σε κλίματα όπως το μεσογειακόν ή το κεντροευρωπαϊκόν που να παρέχουν τα αποδεκτά στάνταρτς άνεσης. Το σπίτιν της στετές μου ήταν μηδαμινής κατανάλωσης πριν να του βάλουν έαρ κκοντίσιον. Δεν είναι αυτή η λύση. Το μάξιμουμ που ξέρουμεν να κάμνουμεν με λογικά κόστη είναι παθητικά κτήρια με κατανάλωσην κάτω των 30 κιλοβατώρων primary energy ανά τετραγωνικό. Το πρώτον πιστοποιημένον παθητικόν κτήριον στην Κύπρον θα λειτουργείσει σε ένα περίπου μήναν. Παρόλες τες υπεράνθρωπες προσπάθειες, θα πρέπει να αναμένουμεν να δούμεν τα αποτελέσματα τόσον της πραγματικής κατανάλωσης μετά που δύο χρόνια λειτουργείας, όσον τζιαι της πραγματικής άνεσης. Δεν είναι εύκολον να κάμεις έναν οικολογικό κτίριο.

2. 5 με 9% άνοδος της τιμής του ηλεκτρισμού είναι τρίχες. Δεν θα έχουν κανέναν εφφέ πάνω στην κατανάλωσην. Η αγορά του πετρελαίου κάμνει παραπάνω αυξομοιώσεις της τιμής. Η πραγματική τιμή της οικολογίας είναι η τιμή 0.4 Χ τιμή του αιολικού ρεύματος + 0.4 Χ τιμή ηλιακού ρεύματος + 0.2 Χ τιμή του ρεύματος από γκάζι. Ποιός μπορεί να πληρώσει αυτά τα λευτά χωρίς να μειώσει στο 1/3 την κατανάλωσην του; Για να μειώσεις στο 1/3 την κατανάλωση σου χρειάζεται άλλες επενδύσεις τζιαι το κόστος την εξοικονομούμενης κιλοβατώρας είναι ελάχιστα πιο κάτω που το κόστος της εναλλακτικής ενέργειας. Πρέπει να θωρούμεν τες πραγματικότητες τζιαι όχι τα μιλλοσφοντζήσματα. Μπορεί πολιτικά κάποιος σήμερα να υποστηρίξει τιμήν του ρεύματος 60 σεντ την κιλοβατώρα χωρίς να τον στείλουν έσσω του οι ψοφοφόροι; Δεν.

3. Πριν να επιτευχθεί μείωση των ρύπων πρέπει πρώτα να επιτευχθεί σταθεροποίηση. Προς το παρόν οι ρύποι αυξάνονται. Πρέπει να προσγειωθούμεν πριν να βάλουμεν το πόδιν μας πας την γήν.

4, Μακάρι, αλλά τα μέτρα που λαμβάνονται είναι μιλλοσφοντζίσματα σε σχέσην με τες ανάγκες. Να σημειώσουμεν ότι σε όλες τες χώρες την Ευρώπης η κατανάλωση αυξάνεται παρόλες τες επενδύσεις, παρόλα τα φορολογικά εργαλεία. Σε όλες τες χώρες της Ευρώπης η κατανάλωση είναι 300 με 400% πάνω που ότι έπρεπεν να είναι τζιαι αν δεις τα αποτελέσματα τζιαι όχι την φιλολογίαν η κατάσταση δεν είναι ρόδινη. Κανενας δεν έχει να δείξει ουσιαστικόν αποτέλεσμαν. Ίσως η Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Δανία, Σουηδία σε 3 με 5 χρόνια.

5. Δευσμευτικός ήταν τζιαι ο στόχος στο Κυότο. Από τότε δεν ερίξαμεν κατά 20% τες εκπομπές αλλά τες αυξήσαμεν ΟΛΕΣ σχεδον οι χώρες. 3% ανακαίνηση των κτηριακών πάρκων δεν είναι τίποτε. Είναι το κανονικόν rate ανακαίνησης. κάμε έναν υπολογισμόν: Σε 100 χρόνια έναν κτήριο πρέπει να ανακαινιστεί 2.5 με 3 φορές. (40 με 30 χρόνια life span). Ανακαίνιση 3% είναι έναν κανονικότατον rate of refurbishment. Business as usual. Που είναι η πρόοδος. Απλά αντίς να μεν ανακαινίζεται τίποτε όπως εν η κατάσταση τώρα θα ανακαινίζεται για να πιάσουμεν την καθυστέρησην που εδημιουργήθηκεν διότι οι πολιτικοί προτιμούν να ξοθκιάζουν για να κτίζουν παρά να συντηρούν τζιαι να ανακαινίζουν που δεν φάινεται.

Τι πρέπει να γινεί; Να συνεχίσουμεμεν με επιμονήν τζιαι υπομονήν μέχρι να σπάσει η αντίσταση προς την αλλαγήν πολιτισμικής τζιαι οικονομικής κουλτούρας τζιαι να ετοιμάζουμεν τες λύσεις διότι μόλις ησπάσει η μεμβράνη που μας χωρίζει που το οικονομικόν μοντέλλον που έχει ανάγγην η κοινωνία του 2030 θα πράματα θα πρέπει να προχωρήσουν πολλά γλήορα.

Όποιος θέλει να έχει δουλειάν καλήν σε 5 - 10 χρόνια πρέπει να γινεί φυσικός των οικοδομών, ενεργειακός μηχανικός, να αννοίξει εταιρίαν παροχής συμβουλών τζιαι μελετών για την ενέργειαν. Ως που να στρώσει η δουλειά του, η ανάγκη θα είναι τόση που δεν θα φτάννει να δουλέφκει. Πρέπει να αντέξει όμως τα δύσκολα πρώτα χρόνια. Τζιαι να μαθαίνει, τζιαι να ενημερώνεται. Όλα πρέπει να ξανασχεδιαστούν στην Κύπρο. Ότι ξέρουμεν είναι άχρηστον, αλλά μόνον με ότι ξέρουμεν μπόρουμεν να κάμουμεν κάτι. Που τζιειαμαί ξεκινούμεν.

Theopemptou είπε...

Σωστά γι αυτό κε ανησυχεί ότι δεν έχουμε καθόλου εμπειρίες. δεν είναι εύκολο να αλλάξει ολόκληρη η οικοδομική βιομηχανία σε μια νύκτα γι αυτό όσο περνά καιρός και είμαστε σε αδράνεια λυπούμε πολύ.
Με ενδιαφέρει να δω το πρώτο κτήριο !!!

Τα κτήρια στα οποία αναφέρομαι τα καθορίζει με αυτό τον τρόπο η Ευρωβουλή:MEPs define zero-energy buildings as buildings "where, as a result of the very high level of energy efficiency of the building, the overall annual primary energy consumption is equal to or less than the energy production from renewable energy sources on site".  By the end of 2010, the Commission should establish a detailed common European definition of "net zero energy buildings", states the amended directive.

Το ενδιαφέρον με την φορολογία με την οποία εγώ συμφωνώ είναι ότι υποχρεώνει το κράτος να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για μέτρα μείωσης των ορυκτών καυσίμων. Η φορολογία λόγω του Μαρί ήταν 6.96% +ΦΠΑ


Στην Κύπρο θα έχουμε μέλλον μόνο εάν αντιληφθούν ότι είναι και για δικό μας συμφέρον, άμα σταματήσουμε να ψάχνουμε τρόπους και εφευρέσεις  για να κλώσουμε καιόχι όπως τώρα που λεν ότι εν πιο φτηνά να πληρώνουμε το πρόστιμο.

Aceras Anthropophorum είπε...

Μα έν τζιαι διαφωνούμε ;)) Ειδικά με την φορολογία.

Αντρέας είπε...

Ένα σχόλιο πρακτικής φύσεως σχετικά με τα κτίρια μηδενικής κατανάλωσης στην Κύπρο. Υπάρχουν τεχνολογίες/ιδέες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εδώ και χρόνια για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (ο μηδενισμός είναι στα πλαίσια της επιστημονικής φαντασίας τουλάχιστον για τα χρονικά πλαίσια που μιλάνε οι πολιτικοί) αλλά δεν χρησιμοποιούνται για δύο λόγους:

1. Οι εξωπραγματικές κοστολογήσεις προϊόντων/τεχνολογιών/υπηρεσιών που βλέπουμε στην Κύπρο. Διαφορά αξίας της τάξης του 50-100% σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική δεν είναι κάτι το παράξενο!

2. Ο κατακλυσμός της οικοδομικής βιομηχανίας (και συγγενών κλάδων) από ανειδίκευτους/αμόρφωτους αλλοδαπούς. Όπως χαρακτηριστικά ανάφερε μηχανικός ο οποίος εργάζεται σε γνωστή κατασκευαστική εταιρεία "το 80% των εργαζομένων μας είναι αλλοδαποί οι οποίοι ούτε ένα τούβλο δεν ξέρουν να τοποθετήσουν σωστά και με την πλειοψηφία ο μόνος τρόπος επικοινωνίας είναι με νοήματα. Αυτό είναι αυτοκαταστροφικό." Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι το 2011 στην Κύπρο να έχουμε φτάσει να χτίζουμε με τεχνολογίες και πρότυπα της δεκαετίας του 50 (αυτή η κάθετη πτώση συντελέστηκε τα τελευταία 5-6 χρόνια)! Ενώ μηχανικοί μπορούν να σχεδιάσουν και να προτείνουν λύσεις δεν υπάρχουν οι τεχνίτες για να τις εφαρμόσουν.

Δεν θα αναφερθώ καν στο κράτος και τους πολιτικούς που είναι γιγαντιαία πονεμένη ιστορία. Αν δεν λύσουμε τα σημεία 1 και 2 τίποτα δεν θα αλλάξει προς το καλύτερο.

Theopemptou είπε...

@Aceras
Ναι ξέρω το αλλά δεν ήθελα να χάσω την ευκαιρία να δώσω και άλλες πληροφορίες εκπαιδευτικής μορφής :).
Για κάποιο ανεξήγητο λόγο τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αυξηθεί πολύ οι επισκέψεις στο Blog. Ακούω και σχόλια ακόμη και από βουλευτές που τελικά άρχισαν να μπαίνουν στο ιντερνετ.

@Αντρέας
Όταν κάναμε όλοι μαζί το ΤΕΠΑΚ η θεωρία ήταν ότι στο ΑΤΙ θα κάναμε όλα αυτά τα επαγγελματικά και λόγω της σύνδεσης θα είχαν όσοι ήθελαν τη διέξοδο για να προχωρήσουν άμεσα ή μετά σε πτυχίο. Αλλά αυτοί που ανάλαβαν να το κάνουν έκαναν αυτό που ήξεραν ακόμη ένα πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεγάααλο λάθος και σπατάλη λεφτών.
Όλοι συμφωνούν με την ανάγκη, οι έρευνες δείχνουν το ίδιο ... γιατί δεν εκπαιδεύουμε τεχνικούς τότε; Ιδιοκτήτης ιδιωτικού πανεπιστημίου μου έλεγε ότι ήθελε να το κάνει αλλά δεν ενδιαφέρονται οι Κύπριοι. Έχουμε θεοποιήσει τόσο πολύ το πανεπιστημιακό δίπλωμα σε Ελλάδα και Κύπρο που χάνουμε αυτό το πλεονέκτημα.

Aceras Anthropophorum είπε...

Δεν έχει χώραν του κόσμου που να μην έχει έναν ανώτερον Τεχνολογικόν Ινστιτούτον εκτός που την Κύπρο, που έιχαμεν έναν που τα καλλύττερα τζιαι εξηλώσαμεν το για να κάμουμεν έναν μέτριον πανεπιστήμιον.

Αντρέας είπε...

@theopemptou
Χρειαζόμαστε επιστήμονες μηχανικούς (Πανεπιστήμια) και τεχνικούς μηχανικούς (ΑΤΙ δηλαδή) και τεχνίτες (τεχνικές σχολές). Η πλειοψηφία των φοιτητών στους πολυτεχνικούς κλάδους του ΤΕΠΑΚ και ΠΚ (που θέλουν να γίνουν μηχανικοί και όχι δημόσιοι υπάλληλοι-έχει σημασία αυτό) τεχνικοί μηχανικοί είναι που θα ήθελαν να γίνουν. Και αυτό δημιουργεί ιδιόμορφες καταστάσεις. Γιατί δεν θέλουν να πάνε οι Κύπριοι σε σχολές τύπου ΑΤΙ ή Τεχνικές Σχολές; Μήπως είναι λόγω των τριτοκοσμικών συνθηκών εργασίας και απολαβών που υπάρχουν στην Κύπρο για τέτοιες κατηγορίες εργαζομένων (σε αντίθεση με το εξωτερικό);

@aceras
Το "μέτριο πανεπιστήμιο" είναι κομπλιμέντο. Υπάρχουν τμήματα (τεχνικής κατεύθυνσης μάλιστα) των οποίων οι απόφοιτοι θεωρούνται μη προσλήψιμοι! Η κατάσταση με τα Κυπριακά "Πανεπιστήμια" (κρατικά και ιδιωτικά) είναι δυστυχώς προβληματική και χειροτερεύει αντί να βελτιώνεται. Δυστυχώς η πραγματικότητα δεν είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε δημόσια.

Related Posts with Thumbnails