Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

Στη Βουλή σήμερα η εμπορία αερίων

Σήμερα συζητήθηκε στη Βουλή η εμπορία αερίων του θερμοκηπίου.
Όσον αφορά την αύξηση του ηλεκτρισμού η Γενική Ελέγκτρια αναφέρει στην έκθεσή της για την ΑΗΚ του 2010:
σελίδα 28 & 29 ........
Η ΑΗΚ με επιστολή της ημερ. 3.5.2011 προς την ΡΑΕΚ παρουσιάζει τέσσερα σενάρια σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος μεταβατικής παρέκκλισης για δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων στην ΑΗΚ.  Με βάση τα σενάρια αυτά το κόστος των ελλειμματικών δικαιωμάτων για την ΑΗΚ το 2013 υπολογίζεται να είναι μεταξύ €41εκ. (σενάριο της πλήρους παρέκκλισης - παραχώρηση δωρεάν δικαιωμάτων 70%) και €83εκ. (σενάριο χωρίς παρέκκλιση).  Η αύξηση στην εκτιμώμενη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος το 2013 υπολογίζεται, με βάση το σενάριο πλήρους παρέκκλισης σε 4,74%, με βάση το δεύτερο και τρίτο ενδιάμεσο σενάριο της μερικής παρέκκλισης μεταξύ 6,10% - 7,12%,  ενώ με το τέταρτο σενάριο - χωρίς παρέκκλιση, η αύξηση υπολογίζεται σε 9,51%.
.....
Είναι όμως πολύ σημαντικό α αναφερθεί ότι τα εισοδήματα αυτά θα διατίθενται στη πλειοψηφία τους για τις ανανεώσιμες πηγές και για μέτρα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Είναι επομένως εξαιρετικά σοβαρό θέμα η έναρξη σοβαρής προσπάθειας  μείωσης των ρύπων μέσω μέτρων εξοικονόμησης, με πιο αποδοτικές συσκευές και με παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Το 2013 αρχίζει επίσης η υποχρέωση του κράτους να μειώσει τους ρύπους κατα 5% από τα επίπεδα του 2005.
Η Κύπρος έχει από τις πιο ψηλές αυξήσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανάμεσα σε χώρες της ΕΕ. Παραγωγή ηλεκτρισμού, κτιριακός τομέας και τα πολλά ιδιωτικά οχήματα είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Κυπρο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails