Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Ψάρεμα με Γρι Γρι


Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας στις 20/09/2016, ο Υπουργός Γεωργίας ανάφερε ότι προηγουμένως είχαν δοθεί άδειες για Γρι γρι στα 50 μέτρα βάθους και τώρα θα έδινε άδειες για 35 μέτρα.

Σήμερα ψαράδες μου είπαν να ψάξω τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1967/2006 άρθρο 13 το οποίο λέει κατά λέξη:
"3. Η χρήση γρι-γρι απαγορεύεται εντός 300 µέτρων από την ακτή ή εντός αποστάσεως από την ακτή µέχρι της ισοβαθούς των 50 µέτρων, στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε µικρότερη απόσταση από την ακτή.
Τα γρι-γρι δεν τοποθετούνται σε βάθη µικρότερα από το 70% του συνολικού κατακόρυφου ύψους
τους, όπως αυτό µετράται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails