Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Ενέργεια και διέξοδος από την οικονομική κρίση


  • Πώς μπορεί ο τομέας της ενέργειας στην Κύπρο να επισπεύσει την έξοδο από την οικονομική κρίση;
  • Τι ευκαιρίες υπάρχουν στον τομέα της ενέργειας, του φυσικού αερίου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας; 
  • Πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια;

Αυτές και άλλες πολλές ερωτήσεις θα τεθούν στη Δημόσια Συζήτηση που διοργανώνεται από τον Δρα Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη, Λέκτορα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, το Σάββατο 25 Μαΐου 2013 και ώρα 17:00 στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία (Λεωφόρος ΡΙΚ 12). Αυτή θα είναι η πρώτη από μια σειρά δημόσιων συζητήσεων, και θα έχει θέμα «Ενέργεια και Περιβάλλον – Διέξοδος από την Οικονομική Κρίση».
Σκοπός της Δημόσιας Συζήτησης είναι να δοθεί στο κοινό η ευκαιρία να συμμετέχει με ερωτήσεις και να ενημερωθεί σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και του περιβάλλοντος, καθώς και σχετικά με το ρόλο του ενεργειακού τομέα στη Κύπρο και τις νέες επενδύσεις στον τομέα του φυσικού αερίου.
Ανάμεσα στους καλεσμένους θα βρίσκονται διακεκριμένοι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί και επιχειρηματίες, οι οποίοι θα κάνουν μια σύντομη παρουσίαση η οποία θα συντονιστεί από τον Δρα Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανοικτός διάλογος με το κοινό.
Ονομαστικά οι συμμετέχοντες είναι: Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου, Διευθυντής Έργων Ανάπτυξης Δικτύου ΑΗΚ, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Λέκτορας ΤΕΠΑΚ και πρώην Επίτροπος Περιβάλλοντος, Δρ Κώστας Κώστα, Καθηγητής ΤΕΠΑΚ με ειδίκευση στο περιβάλλον, Ανθή Χαραλάμπους, Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, Λίνος Χρυσοστόμου, Τεχνικός Διευθυντής Leptos Estates και πρώην Διευθυντής ΕΤΕΚ, και Δρ Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Λέκτορας ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής Διαλόγου.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 99174940 ή/και μέσωFacebook στη σελίδα «Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης – Ενεργώντας για το μέλλον» (www.facebook.com/charalambidesa).

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προτύπου CYS EN 13383-1 στην Κύπρο

του Σταύρου Κυριάκου 
Πολιτικός Μηχανικός    
Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

Για πολλούς αιώνες οι ακτογραμμές κάθε χώρας συνιστούν περιοχές μεγάλης σημασίας για την ανάπτυξη. Είναι συχνά ελκυστικές αφού αποτελούνται από επίπεδη και εύφορη γη η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για λιμενικούς σκοπούς, και ως βάση για την αλιεία. Ωστόσο, αυτές οι περιοχές είναι επιρρεπείς σε φυσικά θαλάσσια φαινόμενα και επομένως για να προστατευθούν, κατασκευάζονται παράκτια τεχνικά έργα όπως είναι οι κυματοθραύστες ενώ στις εν λόγω περιοχές κατασκευάζονται επίσης λιμάνια / μαρίνες, αλιευτικά  καταφύγια και άλλα συναφή έργα.

Για την κατασκευή των πιο πάνω έργων αλλά και έργων μικρότερου μεγέθους όπως η στήριξη πρανών, οδικών έργων, έργων ύδρευσης και άρδευσης αλλά και άλλων τεχνικών έργων χρειάζονται μεγάλες ποσότητες φυσικών ογκόλιθων. Η ευρεία χρήση των ογκόλιθων συνίσταται σε οικονομικούς κυρίως λόγους αλλά και στο γεγονός ότι οι κατασκευές ότι πρέπει να είναι περιβαλλοντικά συμβατές, να συνάδουν με τις κατάλληλες δομές και να πληρούν τις υπάρχουσες νομοθεσίες.
Το ζήτημα της διατηρησιμότητας των ογκόλιθων σχετίζεται με τις φυσικο-χημικές και μηχανικές ιδιότητες του κάθε πετρώματος, το περιβάλλον στο οποίο είναι εκτεθειμένοι και θα χρησιμοποιηθούν, τα φορτία που τους επιβαρύνουν, τη μέθοδο εξόρυξης τους και ο χειρισμός τους πριν και κατά την τελική τοποθέτηση τους. Με την πάροδο του χρόνου επιδράσεις των εξωτερικών δυνάμεων όπως πχ. η κυματική ενέργεια πιθανό να προκαλέσουν την μερική απώλεια της αρχική τους ποιότητας.
Λόγω της σημαντικότητας των προαναφερθέντων έργων ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (CEN) μέσω της Ομάδας Εργασίας 10 (WG10) της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης 154 (CEN/ TC 154) προχώρησε στην έκδοση του Εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 13383-1:2002  (Armourstones – Part 1: Specification) το οποίο καθορίζει τις ιδιότητες των αδρανών τα οποία συλλέγονται από την επεξεργασία φυσικών, βιομηχανοποιημένων ή ανακυκλωμένων υλικών και μίγματα αυτών των υλικών για τη χρήση τους ως ογκόλιθοι. Επιπλέον η Επιτροπή προχώρησε με την έκδοση του Προτύπου  ΕΝ 13383-2:2002  (Armourstones – Part 2: Test Methods) που αναφέρεται  στις μεθόδους ελέγχου των ογκόλιθων.  
Στο Πρότυπο ΕΝ 13383-1:2002 καθορίζονται τόσο οι φυσικές όσο και οι χημικές ιδιότητες των ογκόλιθων ανάλογα με τη χρήση τους. ής Εργοστασίου (Factory Production Control). Επίσης το Πρότυπο κάνει αναφορά στον Έλεγχο Παραγωγής Εργοστασίου (Factory Production Control) αλλά και στις ιδιότητες που πρέπει να έχει το υλικό με βάση και τη σήμανση CE.
Οι κύριες ιδιότητες των Ογκόλιθων οι οποίες καθορίζονται και εξετάζονται από το Πρότυπο είναι οι ακόλουθες:
Σχήμα - Κατηγοριοποίηση του υλικού με δεδομένο την σχέση αναλογίας μήκους και πάχους.
Διαβάθμιση - Διαβάθμιση του υλικού και κατηγοριοποίηση βάσει της αναλογίας του θρυμματισμένου υλικού σε χονδρό, ελαφρύ και βαρύ υλικό.
Πυκνότητα - Η τιμή της Πυκνότητας, μία από τις πιο σημαντικές φυσικές ιδιότητες των ογκόλιθων για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των θαλάσσιων έργων, είχε αρχικά καθοριστεί στο Πρότυπο ΕΝ 13383-1:2002 στα 2.3 Μg/m3. Η εν λόγω τιμή καθιστά την κατασκευή των θαλασσίων έργων στις παραθαλάσσιες περιοχές της Κύπρου ασύμφορη αλλά και σε μερικές περιπτώσεις αποτρεπτική για τα δεδομένα της χώρας αφού η πυκνότητα της πλειονότητας των ογκόλιθων που εξορύσσονται στην Κύπρο είναι ασβεστολιθικός ψαμμίτης με πυκνότητα περί τα 2.0 Μg/m3.
Μετά από πολλές προσπάθειες η Κυπριακή αντιπροσωπεία στην Ομάδα Εργασίας 10 (WG 10 – Armourstones) της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης για τα Αδρανή Υλικά (CEN/TC 154) πέτυχε όπως η προκαθορισμένη τιμή της Πυκνότητας (2,3Kg/m3), στο Πρότυπο EN 13383-1:2002, να αναθεωρηθεί και να καθορίζεται στο στάδιο της μελέτης / σχεδιασμού του κάθε έργου ξεχωριστά και να δηλώνεται από τον προμηθευτή. Σημειώνεται επίσης ότι το αναθεωρημένο Πρότυπο αναμένεται να εκδοθεί από την Ευρωπαική Τεχνική Επιτροπή για τα Αδρανή Υλικά (CEN TC 154) περί τα μέσα του 2013.
Απορροφητικότητα – Η απορροφητικότητα του υλικού καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΝ 133383-1:2002 και χρησιμοποιείται ως ένδειξη κατά πόσο το υλικό είναι ανθεκτικό στην ψύξη / απόψυξη και στην κρυσταλλοποίηση αλάτων. Στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται, η ανθεκτικότητα σε ψύξη/απόψυξη τότε αυτή καθορίζεται με βάση το Πρότυπο ΕΝ 133383-2:2012 (Παρ. 9) ενώ η αντίσταση στην κρυσταλλοποίηση αλάτων, με βάση το Πρότυπο ΕΝ 1367:2009 (Παρ.9). 
Ανθεκτικότητα – Ελέγχεται ανάλογα με την τελική χρήση του υλικού αλλά και τον τόπο προέλευσης του.

Χρώμα / Ακαθαρσίες / Ουσίες διαλυτές σε νερό
Αντίσταση στη θραύση - προσδιορίζεται με τον έλεγχο της θραύσης σε συμπίεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 1926:2006 – Annex A και λαμβάνει υπόψη τον αριθμό τω δειγμάτων που ελέγχονται.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι λόγω της σήμανσης CE ο έλεγχος των ογκόλιθων πραγματοποιείται με το σύστημα βεβαίωσης πιστότητας (+2) για υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας και με σύστημα βεβαίωσης πιστότητας (4) για υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις χαμηλών προδιαγραφών ασφαλείας σύμφωνα πάντα με την Οδηγία 89/106/EEC (CPD).   
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας για την υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο παρακολουθεί στενά το εν λόγω θέμα και  θα ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για τις οποιεσδήποτε εξελίξεις.

Πηγή: - The European Committee for Standardisation (CEN) – WG10 / CEN TC 154.

Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

Συχνές ερωτήσεις για τη νομοθεσία σκύλων1. Είναι επαρκής η νομοθεσία που έχουμε για σκύλους;
Ο Περί Σκύλων νόμος 184 του 2002 έχει σοβαρές ελλείψεις και χρειάζεται άμεσα αναθεώρηση. Πρέπει να περιληφθεί επαρκής αστυνόμευση στην εφαρμογή, να ρυθμιστεί ο αριθμός σκύλων σε κατοικημένες περιοχές με τρόπο επίλυσης των προβλημάτων οχληρίας που προκαλούν ορισμένοι. Η αστυνομία ζώων έχει επίσης καθυστερήσει πολύ γιατί η αστυνόμευση από τις Τοπικές Αρχές δεν λειτουργεί. Θα πρέπει επιπλέον να αναλάβει το κράτος την ευθύνη λειτουργίας των καταφυγίων ζώων αλλά και να ρυθμίσει όλα όσα αφορούν τα καταστήματα πώλησης ζώων – Pet Shops.

2. Γιατί δεν εφαρμόζεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση;
Για να μπορέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να εφαρμόσει τη νομοθεσία χρειάζονται λεφτά για υποδομές και εργατικά. Αυτά τα λεφτά θα προέρχονταν θεωρητικά από τις άδειες σκύλων που εκδίδει η κάθε αρχή. Όμως οι πολίτες δεν βγάζουν άδεια σκύλου και έτσι δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα κονδύλια.
3. Ο κάθε σκύλος μπορεί να γίνει επικίνδυνος κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες;
Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι πρώτα ο ιδιοκτήτης και μετά η ράτσα του σκύλου. Γι αυτό είναι σημαντικό κυρίως για μεγαλόσωμα ζώα να υποχρεούται ο ιδιοκτήτης α περάσει από εκπαίδευση μαζί με το σκύλο του αλλά και να λαμβάνει μέρος σε «κοινωνικές συναντήσεις» με διάφορα σκυλιά και ιδιοκτήτες που οργανώνουν οι Τοπικές Αρχές.
4. Η οικονομική κρίση έχει πλήξει τα καταφύγια των ζώων;
Οι άνθρωποι που λειτουργούν τα καταφύγια το κάνουν με μεγάλες προσωπικές θυσίες εθελοντικά απλά και μόνο γιατί το κράτος αδυνατεί να εφαρμόσει τη νομοθεσία του. Οι μεγάλοι αριθμοί σκύλων στα καταφύγια δημιουργούν καθημερινές απαιτήσεις και δυστυχώς τώρα έχουν αποσυρθεί χρηματοδότες αλλά και εταιρείες που έδιναν τροφή. Εστιατόρια, ξενοδοχεία αλλά και κρατικές υπηρεσίες όπως φυλακές και κυρίως στρατόπεδα μπορούν να βοηθήσουν.
5. Τι χρειάζεται να γίνει;
Άμεση και αληθινή διαβούλευση όπου θα λάβουν μέρος όλοι και όχι μόνον ορισμένες ομάδες για τη διαμόρφωση του νέου νομοθετικού πλαισίου για τους σκύλους. Να δημιουργηθεί αστυνομία ζώων η οποία θα μπορεί να χρηματοδοτείται από τα διάφορα εξώδικα που θα εκδίδει. Χρειάζεται επίσης επειγόντως να γίνει ανοικτή διαβούλευση για την ετοιμασία νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα πώλησης ζώων τα οποία για ορισμένα χρόνια να μη δικαιούνται να πωλούν σκύλους μέχρι να μειωθούν οι αριθμοί στα καταφύγια. Παράλληλα πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά το επάγγελμα του εκτροφέα σκύλλων.

Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Ερωτήματα μετά που σκύλος σκότωσε 5χρονο

Ποιοι σκύλοι απαγορεύονται:
Το άρθρο 6 του Περί Σκύλων Νόμου 184/2002 απαγορεύει την κατοχή και εισαγωγή στην Κύπρο των πιο κάτω σκύλων:
  1. Pit Bull Terrier ή American Pit Bull
  2. Japanese Tossa
  3. Dogo Argentine
  4. Fila Braziliero
Τι γίνεται με τη νομοθεσία με τους σκύλους;
Η νομοθεσία για τους σκύλους βρίσκεται αυτή την εποχή κάτω από διαβούλευση, η οποία όμως και πάλι δεν έγινε με ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής προς όλους όσους ενδιαφέρονται για το θέμα.
Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας από τις Τοπικές Αρχές οι οποίες χρειάζονται και τεχνική και οικονομική βοήθεια για να αντεπεξέλθουν.
Υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα με την αστυνόμευση και τη διαχείριση παραπόνων /καταγγελιών γι αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί μια αυτοχρηματοδοτούμενη αστυνομία ζώων η οποία θα μπορεί να δρα άμεσα και μέσω της ειδικής τους εκπαίδευσης να μπορούν να χειριστούν εύκολα τα δύσκολα θέματα που χρονίζουν. Τέτοια προβλήματα υπάρχουν και είναι πολλά από παράπονα για τους πολλούς σκύλους του γείτονα, τους δηλητηριασμούς, το θόρυβο και την κακομεταχείριση.

Επιπλέον έχουμε και τις εγκαταλείψεις μεγάλου αριθμού σκύλων από κυνηγούς, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιοχές να δημιουργούνται αγέλες οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στους κτηνοτρόφους. 

Υπάρχει και αντιδικία μεταξύ γεωργών και κυνηγών όπου οι γεωργοί βάζουν δηλητήρια για να κρατήσουν τους κυνηγούς μακριά από την περιουσία τους γιατί ορισμένοι ασυνείδητοι κάνουν ζημιές.

Κάτω από ποιους κανονισμούς λειτουργούν τα εκτροφεία σκύλων;

Παραλίες σκύλων δεν υπάρχουν και υπάρχει και πρόβλημα με το περπάτημα των σκύλων εφόσον υπάρχουν παντού απαγορεύσεις αλλά και σύγχυση για το τι επιτρέπεται και τι όχι.

Και τέλος, ο νόμος απαγορεύει την εισαγωγή ορισμένων ειδών σκύλων αλλά βρίσκεις ότι θες!

όποιος θέλει πουλά ζώα;
Καταστήματα πώλησης ζώων – Pet Shops
Η νομοθεσία είναι σε «τελικό στάδιο» εδώ και πολλά χρόνια (2009 το πρώτο προσχέδιο Κανονισμών) δεν έχει γίνει ανοικτή διαβούλευση όπως προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1367/2006 για περιβαλλοντικά θέματα και από ότι φαίνεται οι ιδιοκτήτες καταστημάτων πώλησης ζώων δημιουργούν εμπόδια.

Ελάφια, πύθωνες, ύαινες, ρακούν, κροκόδειλους και ότι άλλο θέλετε μπορείτε να αγοράσετε σε αυτό το τόπο, χωρίς έλεγχο για το που θα καταλήξει το ζώο και χωρίς έλεγχο για την ευημερία του ζώου.
Η νομοθεσία πρέπει να μπει σε δημόσια διαβούλευση και να εφαρμοστούν πρόνοιες που να επιτρέπουν σε αδειοδοτημένους ειδικά για το σκοπό αυτό ιδιώτες κτηνιάτρους να κάνουν τις επιθεωρήσεις.

Τι γράφουν για τους Ακιτα;


Μια ιστοσελίδα γράφει για τη ράτσα:
"Φιλικό με τους ανθρώπους που ξέρει αλλά δεν πρέπει να μένει μόνο του μαζί με άλλα κατοικίδια και μικρά παιδιά."
http://petz-akita.blogspot.com/

"Τα Ακίτα γενικά έχουν καλή συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά και τα προστατεύουν αλλά δεν είναι πάντα τόσο υπομονετικά απέναντι στην αδαή συμπεριφορά των παιδιών και μπορούν να ενοχληθούν"
http://www.ratsesskylon.gr/%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CF%84%CE%B1-akita/

"Η παρουσία ενηλίκων συνιστάται σε κάθε περίπτωση που το σκυλί έρχεται σε επαφή με παιδιά."


Δεν φταίει το ζώο αλλά ο ιδιοκτήτης ο οποίος είναι υπόχρεος να αναθρέψει σωστά το σκύλο του αλλά και να γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ράτσας
Related Posts with Thumbnails