Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

«Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας»Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.340, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
«Έχω πληροφορηθεί για την ύπαρξη ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορά τη διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας, ελάχιστης διατηρησιμότητας, με την προϋπόθεση ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και με πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά και στην οποία θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η φράση “Τρόφιμα περασμένης διατηρησιμότητας”. Όπως πληροφορήθηκα, τα προϊόντα αυτά θα πωλούνται σε χαμηλές τιμές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εφαρμοστεί η πιο πάνω Οδηγία που αφορά τη διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας, σε ποιες χώρες έχει εφαρμοστεί, ποια είναι τα αποτελέσματα της εφαρμογής της και αν έχουν γίνει εργαστηριακές εξετάσεις πριν την εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.»
Απάντηση ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2013 της Υπουργού Υγείας κ. Ανδρούλας Αγρότου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.340, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. Ερ. 23.06.010.02.340 και ημερομηνία 29.11.2012 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
        Σύμφωνα με τουςOι Περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2002”, οι χρονικές ενδείξεις στα τρόφιμα διατυπώνονται ανάλογα με την φύση του τροφίμου, είτε με την ένδειξη «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» ή την ένδειξη «Ανάλωση μέχρι», ακολουθούμενη από την ημερομηνία η οποία θα πρέπει να αναγράφεται ως ημέρα, μήνας ή και χρόνος, ανάλογα με την περίπτωση.
        Η ένδειξη «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» αναφέρεται ως η «ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας». Είναι η αρμόζουσα για τα πλείστα είδη τροφίμων και καταδεικνύει την χρονική περίοδο μέσα στην οποία είναι λογικά αναμενόμενο ότι το τρόφιμο διατηρεί τη βέλτιστη του κατάσταση, νοουμένου ότι αποθηκεύεται και συντηρείται σε συνθήκες οι οποίες δηλώνονται στη σήμανση του από τον παρασκευαστή. Τρόφιμα των οποίων η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας έχει παρέλθει, δυνατό να συνεχίσουν να διατηρούν τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά για συγκεκριμένο ακόμη χρονικό διάστημα ή να υποστούν ελαφρές οργανοληπτικές αλλοιώσεις που δεν τα καθιστούν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση αλλά υποβαθμισμένης ποιότητας.
        Εφαρμόζεται σε είδη τροφίμων που δεν ευνοούν την ανάπτυξη των παθογόνων μικροοργανισμών και δεν αναμένεται να υποστούν τέτοιες αλλοιώσεις με την πάροδο του χρόνου οι οποίες να θέσουν σε κίνδυνο την Υγεία των καταναλωτών.
        Η ένδειξη «Ανάλωση μέχρι» αναφέρεται ως η «τελική ημερομηνία ανάλωσης».
Απαιτείται για όλα εκείνα τα τρόφιμα που είναι μικροβιολογικώς εξαιρετικά αλλοιώσιμα και κατά συνέπεια, ενδέχεται μετά από σύντομο χρονικό διάστημα να αποτελέσουν άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία εάν καταναλωθούν. Τρόφιμα που φέρουν τέτοια ημερομηνία, καθίστανται ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση αμέσως μετά που θα παρέλθει η συγκεκριμένη χρονική ένδειξη και δεν επιτρέπεται να εκτίθενται προς πώληση ή και να καταναλώνονται.
        Σε μια προσπάθεια να μην καταστρέφονται χωρίς λόγο τα τρόφιμα που φέρουν ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε πρόσφατα προς συζήτηση το όλο θέμα, με σκοπό την ετοιμασία ενός κώδικα πρακτικής ο οποίος θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πώληση σε ξεχωριστούς κατάλληλους χώρους, τροφίμων των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Έχει επίσης θέσει ως στόχο να ρυθμιστεί κατάλληλα το όλο θέμα ώστε να επιτευχθεί ομοιομορφία στην εφαρμογή του από όλα τα Κράτη Μέλη και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει την Υγεία και τα συμφέροντα των καταναλωτών.
        Ο συγκεκριμένος κώδικας θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ότι ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων που επιθυμεί, θα υποβάλει εκ των προτέρων αίτηση στην αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους για να του επιτραπεί η πώληση τέτοιων τροφίμων. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα τεχνολογικά και επιστημονικά δεδομένα και σχετικές εργαστηριακές εξετάσεις που να τεκμηριώνουν ότι η διάρκεια ζωής του τροφίμου μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η εν λόγω αίτηση θα εξετάζεται και ανάλογα θα απορρίπτεται ή θα εγκρίνεται υπό όρους τους οποίους θα πρέπει να τηρεί πιστά ο ενδιαφερόμενος.
        Τονίζεται ότι το όλο θέμα εξακολουθεί να συζητείται στις Βρυξέλλες και ότι η πιο πάνω ρύθμιση θα αφορά μόνο τα τρόφιμα με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και σε καμία περίπτωση αυτά με τελική ημερομηνία ανάλωσης.»
NX/ΜΜ/Ap-23.06.010.02.340

2 σχόλια:

Moonlight είπε...

Για να κάμουμε λίγο χιούμορ, τζίνο που μας ρωτούν "ρε μα πίννεις ληγμένα;" θα το απαντούμε πλέον "κανονικά και με το νόμο", μόλις γίνει πραγματικότητα το πλάνο τούτο; :p

Γιώργος Μιλής είπε...

Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα αναμένουμε νεότερα.

Related Posts with Thumbnails