Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

Ο αόρατος κυματοθραύστης


5.5.3.2 Εκβάθυνση της λεκάνης της Μαρίνας
Η εκβάθυνση της λεκάνης της μαρίνας περιλαμβάνει την απομάκρυνση μέρους της άμμου από το βυθό της θαλάσσιας περιοχής της ΑΠΜ έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα κατάλληλα βάθη για την ομαλή λειτουργία της μαρίνας.
Οι διεργασίες εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης θα αρχίσουν μετά την κατασκευή των κυματοθραυστών και την ‘απομόνωση’ της περιοχής αυτής από την ανοιχτή θάλασσα. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η ιζηματομεταφορά στην ανοιχτή θάλασσα από τις χωματουργικές εργασίες εντός της Μαρίνας. Η εκβάθυνση θα γίνει με την χρήση ειδικού εξοπλισμού εκβάθυνσης.

Παράλληλα στη σελίδα 4 της γνωμάτευσης για τη Μελέτης Εκτίμησης στο Περιβάλλον για τη μαρίνα Λεμεσού αναφέρεται κατά λέξη και το εξής:

" Μετά την κατασκευή των κυματοθραυστών θα αρχίσουν οι εργασίες εκβάθυνσης της λεκάνης της μαρίνας, που περιλαμβάνει την απομάκρυνση μέρους του άμμου από το βυθό της θάλασσας, είτε με τη μέθοδο της εκσκαφής ή της αναρρόφησης. Το υλικό εκβάθυνσης, αν κριθεί κατάλληλο θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία επιχώσεων ή σε αντίθετη περίπτωση θα απορριφθεί εντός της θαλάσσιας περιοχής της Λεμεσού."

Ο κυματοθραύστης δεν έγινε ... τις λάσπες που έφτασαν μέχρι τον παραλιακό θα τις απολαμβάνουν οι Λεμεσιανοί για χρόνια στις παραλίες τους


[μέρος επιστολής προς τους αρμόδιους υπουργούς]

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Σε μιά χώρα που η ατιμωρισία είναι θεσμός ο καθένας κάνει του κεφαλιού του. Ας κολυμπούμε τα επόμενα χρόνια μες στην λάσπη αφού κανένας δεν λέει τίποτε.

Related Posts with Thumbnails