Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Μαρίνα Λεμεσού - ορισμένα πρέπει

Αυτά είναι παρμένα από τη Γνωμάτευση για τη Μαρίνα Λεμεσού που είναι υποχρεωτικά για τον εργολάβο:


Σελ. 4
"Μετά την κατασκευή των κυματοθραυστών θα αρχίσουν οι εργασίες εκβάθυνσης της λεκάνης της μαρίνας, που περιλαμβάνει την απομάκρυνση μέρους του άμμου από το βυθό της θάλασσας, είτε με τη μέθοδο της εκσκαφής ή της αναρρόφησης. Το υλικό εκβάθυνσης, αν κριθεί κατάλληλο θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία επιχώσεων ή σε αντίθετη περίπτωση θα απορριφθεί εντός της θαλάσσιας περιοχής της Λεμεσού.  "


Προσέξτε το ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΩΝ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails