Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2008

Ετήσια Έκθεση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Περιεχόμενα της Έκθεσης μέχρι τώρα:

1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 5
1.1 ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 5
1.1.1 Εγκαταστάσεις κεραιών – η κυβερνητική ευθύνη 6
1.1.2 Εγκαταστάσεις κεραιών – η ευθύνη των εταιρειών 6
1.1.3 Εγκαταστάσεις κεραιών – Επίτροπος Τηλεπικοινωνιών. 7
1.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 3 7
1.3 ΑΗΚ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 7
1.3.1 Υποσταθμοί σε πολυκατοικίες 7
2 ΑΠΟΒΛΗΤΑ 8
2.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 10
2.2 ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 10
2.3 ΣΚΥΒΑΛΟΤΟΠΟΙ 11
2.3.1 Κατάλογος παράνομων σκυβαλότοπων 11
2.3.2 Φωτιές σε σκυβαλότοπους 12
2.3.3 Γιατί αρχίζουν οι φωτιές; 13
2.4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 14
2.4.1 Χρώματα κάδων 14
2.4.2 Απόβλητα συσκευασίας 14
2.4.2.1 Το σύστημα της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 15
2.4.2.2 Το σύστημα της Green Dot 15
2.4.3 Γενικά προβλήματα ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας 16
2.4.4 Ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία 18
2.5 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΥΛΙΑ 19
2.6 ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 19
2.6.1 Οι καταναλωτές 20
2.7 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 20
2.7.1 Οι διαβουλεύσεις για τη διαχείριση ελαστικών 21
2.7.2 Ελαστικά στον Κοτσιάτη 22
2.8 ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ 23
2.9 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 24
2.10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 26
2.11 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΜΠΑΖΑ) 27
2.11.1 Με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργοληπτικών και Οικοδομικών Εταιρειών 27
2.11.2 Η κυβερνητική ευθύνη για τα απόβλητα κατασκευών 28
2.11.2.1 Το Υπουργείο Εσωτερικών 29
2.11.2.2 Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 30
3 ΝΕΡΟ 30
3.1 ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ 31
3.1.1 Δημόσιες πισίνες 33
3.2 Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 33
3.2.1 Το κόστος του νερού 34
3.2.2 Οι Κοινότητες – Οι χρεώσεις 34
3.2.3 Οι Κοινότητες - Μετρητές 34
3.2.4 Οι Κοινότητες – Η συντήρηση 34
3.2.5 Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και οι Υδατοπρομήθειες 34
3.2.6 Μέθοδος Τιμολόγησης – Υδατοπρομήθειες 35
3.3 ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟ ΝΕΡΟ 35
3.4 ΚΗΠΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΕΡΟΥ 36
3.5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ 37
3.6 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 38
3.7 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 38
3.8 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 39
3.9 ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 40
4 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 40
4.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 41
4.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 41
4.2.1 Πρόνοιες για μελλοντική εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών: 41
4.2.2 Πρόνοιες για μελλοντική εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα: 41
4.2.3 Επιχορήγηση συστημάτων θέρμανσης νερού πισίνων από το ταμείο ΑΠΕ 42
4.3 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΕ 42
5 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ 42
6 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 43
6.1 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 43
7 ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 44
8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 44
8.1 ΜΕΙΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 44
8.2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΒΕ 44
8.3 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 44
8.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 44
9 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 46
10 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ 46
10.1 ΔΡΟΜΟΙ 46
10.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 47
10.3 ΠΟΔΗΛΑΤΑ 47
11 ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ "BUY LOCAL" 48
12 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 49
13 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ 49
14 ΑΚΑΜΑΣ 50
15 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 51
16 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ 52
17 ΛΑΤΟΜΕΙΑ 52
18 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 54
19 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 55
20 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ 55
20.1 ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 55
20.2 ΔΑΣΥΛΙΟ ΔΡΥΩΝ ΣΤΗ ΛΑΣΑ 55
20.3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ 55
20.4 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΣΕΡΙ – ΑΝΑΛΥΟΝΤΑ 55
20.5 ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 55
20.6 ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 55
20.7 ΜΠΑΖΩΜΑ ΑΡΓΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΤΣΕΡΙ 56
20.8 ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 56
20.9 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΡΝΟ 56
20.10 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ 56
21 ΆΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 57
22 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 58
23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 60
23.1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΣΚΥΒΑΛΛΟΤΟΠΟΥΣ 60
23.1.1 ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 60
23.1.2 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 61
23.1.3 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 62
23.1.4 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 63
23.1.5 ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 63
23.2 ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 64
23.2.1 ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 64
23.2.2 ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ 66
23.2.3 ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΠΑΦΟΥ 68
23.2.4 ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 71
23.2.5 ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 72
23.3 ΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ: 72
23.4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" (ΣΕΔΑ) 72
23.5 ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 73
23.6 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 75
23.7 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 76
23.8 Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 77
23.8.1 Υποχρέωση του προμηθευτή να πάρει πίσω ισοδύναμο Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό εξοπλισμό 77
23.8.2 Επικίνδυνες ουσίες (RoHS Directive) 77
23.8.3 Συσκευασίες 77
23.8.4 Κατανάλωση ενέργειας 78
23.8.5 Υπολογιστές 78
23.8.6 Φωτοτυπικές, φαξ και άλλος εξοπλισμός 79
23.8.7 Για περισσότερες πληροφορίες 79
23.9 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 80
24 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 81
25 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 83


Φωτογραφίες και γραφήματα που περιέχονται στο κείμενο

Φωτογραφία: 1 Το σχολείο Διανέλλου και Θεοδότου 7
Φωτογραφία: 2 Ο παράνομος σκουπιδότοπος στο Μάμμαρι 14
Φωτογραφία: 3 Περιεχόμενο κάδου ανακύκλωσης μετάλλων 18
Φωτογραφία: 4 Ελαστικά στο Κοτσιάτη 23
Φωτογραφία: 5 Αυτοκίνητα που καίγονται στην Κοκκινοτρεμιθιά 24
Φωτογραφία: 6 Πισίνες σε κατοικίες στην Πάφο 30

Γράφημα 1 Παραγωγή αστικών αποβλήτων ανα άτομο 1993 - 2003 9
Γράφημα 2 Ποσοστό που καταλήγει σε σκυβαλότοπους στοιχεία Eurostat 2004 10
Γράφημα 3 Πράσινα Σημεία 72

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κυριε Θεοπέμπτου μπορούμε να βρούμε καπου αυτην την εκθεση (π.χ να την κατεβάσω απο καποια ιστοσελιδα η σε hardcopy)?

Χαράλαμπος

Theopemptou είπε...

όταν την παραδώσω στον Πρόεδρο τη πρώτη βδομάδα του Φεβράρη, θα κάνω δημοσιογραφική και θα τη δώσω στη δημοσιότητα

Related Posts with Thumbnails