Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Περιβαλλοντικές αναφορές στην Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009

1. Περιβαλλοντικές αναφορές στην Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009
2. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 640):
6.53 ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μέρος Α Γενικά. Το Ταμείο Επιδότησης ή Χρηματοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ιδρύθηκε με ... 
3. Σφαγείο - Παραβίαση των ορών άδειας απόρριψης αποβλήτων - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.598 ):
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ Παραβίαση των ορών άδειας απόρριψης αποβλήτων. Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, από ... 
4. Παράνομες απορρίψεις απορριμματικών υγρών από βιομηχανικά, βιοτεχνικά και εμπορικά υποστατικά - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.573 ):
Παράνομες απορρίψεις απορριμματικών υγρών από βιομηχανικά, βιοτεχνικά και εμπορικά υποστατικά. Στο άρθρο 34 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων ... 
5. Αναϊσορρόπηση Τελών ΑΗΚ - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 464):
(γ) Αναϊσορρόπηση Τελών. Στα πλαίσια της εισαγωγής Διατιμήσεων Οριακού Κόστους, η Βουλή ενέκρινε... 
6. Πρόταση Οδηγίας της ΕΕ για τις Βιομηχανικές Εκπομπές και επιπτώσεις στην ΑΗΚ - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.446 ):
Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Βιομηχανικές Εκπομπές και επιπτώσεις στην ΑΗΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ετοίμασε πρόταση .. 
7. Ελλειμμα δικαιωμάτων για την ΑΗΚ και ανάκτηση συνεπαγόμενου κόστους - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 444):
Σχέδιο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Θερμοκηπιακών Αερίων, έλλειμμα δικαιωμάτων για την ΑΗΚ και ανάκτηση συνεπαγόμενου κόστους. (α) .. 
8. Παράβαση των όρων λειτουργίας των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.443 ):
Παράβαση των όρων λειτουργίας των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών. (α)     Μετρήσεις Ποιότητας Αέρα γύρω από τους Ηλεκτροπαραγωγούς ... 
9. Πάφος: Ανάπλαση του δημόσιου κήπου - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 373):
Ανάπλαση του δημόσιου κήπου (Β΄ Φάση). Ο Δήμος, με τη σύμφωνη γνώμη των νομικών του συμβούλων, κατέληξε σε συμβιβασμό και πλήρωσε κατά το 2009... 
10. Παραχώρηση δημόσιων χώρων πρασίνου σε ιδιώτες - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.367 ): Παραχώρηση δημόσιων χώρων πρασίνου σε ιδιώτες. Σύμφωνα με το άρθρο 85(2)(στ) του περί Δήμων Νόμου, ο Δήμος έχει εξουσία, μεταξύ άλλων, να σχεδιάζει,... 
11. Δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 353):
Δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές. Σύμφωνα με το άρθρο 85(2)(θ) του περί Δήμων Νόμου, τους περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμους του 1992... 
12. Κατασκευή του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.288 ):
(β) Κατασκευή του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας. Φάση Α. Αριθμός Προκήρυξης PS/C/501. Από επιτόπιο έλεγχο .. 
13. Κατασκευή της Λεωφόρου Αρχαγγέλου - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 287):
(α) Κατασκευή της Λεωφόρου Αρχαγγέλου. Αρ. Σύμβ. PS/C/455. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής... 
14. Αναβάθμιση σε έξι λωρίδες κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.284):
(γ) Επέκταση/Αναβάθμιση σε έξι λωρίδες κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού από τον κόμβο Λατσιών μέχρι... 
15. Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.284 ):
(β) Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας. Τον Ιούνιο 2000, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια περιβαλλοντικής... 
16. «Μακένζυ» μέχρι την περιοχή «Spyros Beach» - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 279):
Κατασκευή Δρόμου Σύνδεσης του Παραλιακού Μετώπου Λάρνακας από την περιοχή «Μακένζυ» μέχρι την περιοχή «Spyros Beach» μέσω του Αεροδρομίου Λάρνακας. .. 
17. Μελέτη και κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.279):
Μελέτη και κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς. Βαθμός Απόδοσης του Έργου. Το 1998 διεξήχθη τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική.... 
18. Κατασκευή παραλιακού δρόμου πρόσβασης από την Κάτω Πάφο προς το Αεροδρόμιο Πάφου - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 278):
Κατασκευή παραλιακού δρόμου πρόσβασης από την Κάτω Πάφο προς το Αεροδρόμιο Πάφου. Μετά από αίτημα των τοπικών αρχών, το 2005 ετοιμάστηκε από... 
19. Διαμόρφωση Πάρκου δίπλα από το Ταχυδρομείο Αγίας Νάπας - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.198 ):
(στ) Διαμόρφωση Πάρκου δίπλα από το Ταχυδρομείο Αγίας Νάπας. Στις 15.10.2009 υπογράφτηκε η σύμβαση μεταξύ του Τμήματος και του επιτυχόντα... 
20. Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στο χωριό Λυθροδόντας - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 197):
(δ) Συμβόλαιο για τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της Βιολογικής Μονάδας Επεξεργασίας.... 
21. Πεζογέφυρες (2) και πεζόδρομος/ποδηλατόδρομος κατά μήκος της όχθης του Πεδιαίου στη Λακατάμια - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 195):
(β) Πεζογέφυρες (2) και πεζόδρομος /ποδηλατόδρομος κατά μήκος της όχθης του Πεδιαίου στη Λακατάμια. Η κατασκευή του έργου … 
22. Παράνομη επέμβαση ιδιώτη πάνω σε κρατική παραλιακή γη στη Λάρνακα - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 188):
Παράνομη επέμβαση ιδιώτη πάνω σε κρατική παραλιακή γη στη Λάρνακα. Ιδιώτης στη Λάρνακα, του οποίου η σύμβαση έληξε από το 1987 και έκτοτε δεν... 
23. Οι ΧΥΤΥ - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.159 ):
Διαχείριση Έργων που συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Κονδύλια. Στον Προϋπολογισμό για το 2009 συμπεριλήφθηκαν πιστώσεις που αφορούν σε έργα... 
24. Ανάπτυξη ναυτικού τουρισμού και κατασκευή μαρίνων - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.133 ):
Ανάπτυξη ναυτικού τουρισμού και κατασκευή μαρίνων. Το Μάρτιο 1994 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική για την ανάπτυξη του ναυτικού... 
25. Νέα Πολιτική για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ στην Κύπρο - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 133):
Νέα Πολιτική για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ στην Κύπρο. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του ημερ. 16.2.2005, ενέκρινε πολιτική ενθάρρυνσης... 
26. Παράνομη λατόμευση - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 103):
Παράνομη λατόμευση. Κατά τη διάρκεια του 2009, η Υπηρεσία προέβηκε σε 30 καταγγελίες σε σχέση με παράνομες λατομεύσεις.  Οι ποινές οι... 
27. Ιδιωτικός ζωολογικός κήπος στην περιοχή Αγίων Τριμιθιάς Λευκωσίας 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.101 ):
Ιδιωτικός ζωολογικός κήπος στην περιοχή Αγίων Τριμιθιάς Λευκωσίας. Στην περιοχή Αγίων Τριμιθιάς λειτουργεί ιδιωτικός ζωολογικός κήπος, ανοικτός ... 
28. Γεωργικά Φάρμακα - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 95):
Γεωργικά Φάρμακα. (α) Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου. Διαπιστώσαμε ότι, παρά την ανίχνευση ουσιών σε επίπεδα ψηλότερα... 
29. Κατασκευή ιδιωτικού φράγματος στην περιοχή «Ανατολικό» της Επαρχίας Πάφο - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 77):
Κατασκευή ιδιωτικού φράγματος στην περιοχή «Ανατολικό» της Επαρχίας  Πάφου. Από έλεγχο που έγινε σε συνεργείο του Επαρχιακού Γραφείου Πάφου... 
30. Ενιαία Διαχείριση Υδάτων (Δ.Ε.Δ.Υ.) - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.77 ):
Ενιαία Διαχείριση Υδάτων (Δ.Ε.Δ.Υ.). Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, οι αρμοδιότητες που αφορούν ή σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτινων... 
31. Παράνομη εκτροπή νερού από τον ποταμό Καρκώτη από κατοίκους της Κακοπετριάς - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.76 ):
Παράνομη εκτροπή νερού από τον ποταμό Καρκώτη από κατοίκους της Κακοπετριάς. Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας,.. 
32. Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 75):
Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση πλαισίου Κοινοτικής δράσης στον... 
33. Τιμολόγηση ανακυκλωμένου νερού αποχετευτικού συστήματος Παραλιμνίου –Αγίας Νάπας - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 73): (α) Τιμολόγηση ανακυκλωμένου νερού αποχετευτικού συστήματος Παραλιμνίου –Αγίας Νάπας. Όπως αναφέρεται ... 
34. Κατασκευή ιδιωτικού φράγματος στο Χα-ποτάμι - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 72):
Κατασκευή ιδιωτικού φράγματος στο Χα-ποτάμι. Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, γύρω στο 1973, ανεγέρθηκε παράνομα, κοντά... 
35. Ποιότητα πόσιμου νερού στις κοινότητες - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 70):
Ποιότητα πόσιμου νερού στις κοινότητες. (α) Ο έλεγχος του πόσιμου νερού ρυθμίζεται από τις διατάξεις του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης... 
36. Άρδευση Γηπέδων Γκολφ - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.70):
Άρδευση Γηπέδων Γκολφ. Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του ημερ. 16.2.2005,... 
37. Αποχετευτικά - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 69): Σταθμός Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων Βαθιάς Γωνιάς. (α) Επιβολή τελών απόρριψης λυμάτων... 
38. Μονάδες Αφαλάτωσης - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.68 ): Μονάδες Αφαλάτωσης. Μετά την πρόσφατη αναβάθμισή τους, η δυναμικότητα παραγωγής  των μονάδων αφαλάτωσης Δεκέλειας και Λάρνακας ανέρχεται... 
39. Αξιοποίηση όμβριων υδάτων - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.68 ):
(ε) Αξιοποίηση όμβριων υδάτων.   Όπως αναφέρεται εκτενέστερα στην Έκθεσή μας για το 2008, στα πλαίσια... 
40. Ανορύξεις ιδιωτικών γεωτρήσεων - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.67 ):
(δ) Ανορύξεις ιδιωτικών γεωτρήσεων. Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, σύμφωνα με την υφιστάμενη... 
41. Ύδρευση και Άρδευση - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 67):
(β)Διάθεση νερού για σκοπούς ύδρευσης. Οι ετήσιες ανάγκες ύδρευσης ανέρχονται σε περίπου 86 εκ. κ.μ. νερού. Κατά... 
42. Υδατική κατάσταση - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.67 ):
(α) Υδατική κατάσταση.  Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, λόγω της μη εφαρμογής των αποφάσεων... 
43. Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 66):
Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ) επιδιώκει... 
44. Ελλιπής εφαρμογή της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 64):
Ελλιπής εφαρμογή της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων. Η πιο πάνω... 
45. Έκθεση προς ΕυρωπαΪκή Επιτροπή για την κατάσταση διατήρησης των ειδών και οικοτόπων - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 65):
(θ) Έκθεση προς ΕυρωπαΪκή Επιτροπή για την κατάσταση διατήρησης των ειδών και οικοτόπων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), με επιστολή της ημερ.... 
46. Αλυκή Λάρνακας - απόβλητα και κατσκηνώσεις - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.65 ):
(ζ) Aπόρριψη αποβλήτων στις αλυκές Λάρνακας από χημικό καθαρισμό των σωληνώσεων του συστήματος κλιματισμού του νέου αεροδρομίου. Όπως αναφέρεται... 
47. Γκολφ σε περιοχές προστασίας της Φύσης - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.64 ):
(στ) Αιτήσεις για ανάπτυξη γηπέδων γκολφ. Όπως αναφέρεται στην έκθεση μας για το 2008, το Τμήμα Περιβάλλοντος, κατά την προκαταρκτική... 
48. Διαχείριση και Χρηματοδότηση δικτύου - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.64 ):
(δ) Διαχείριση Δικτύου. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των...
49. Λίμνη Ορόκλινης. Προειδοποιητική επιστολή/Παράβαση - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 63):
(γ) Λίμνη Ορόκλινης. Προειδοποιητική επιστολή/Παράβαση αρ. 2008/4971. Η ΕΕ με προειδοποιητική επιστολή της ημερ. 5.5.2010 επέστησε την προσοχή... 
50. Προστασία κυπριακού νερόφιδου στην περιοχή λίμνης Παραλιμνίου - 2009 
Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.63 ):
(β) Προστασία κυπριακού νερόφιδου στην περιοχή λίμνης Παραλιμνίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή της ημερ. 18.12.2009, εξέφρασε βαθειά...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails