Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Για το ΡΙΚ

Την Πέμπτη (17/06/10) ήμουν προσκεκλημένος στη δεύτερη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το θέμα της υγείας των εργαζομένων στο ΡΙΚ και των κτιριακών τους εγκαταστάσεων.
Δεν έχω ακούσει κανένα να αμφιβάλλει ότι το πρόβλημα είναι στις κτιριακές εγκαταστάσεις και όλοι όσοι έχουν επισκεφθεί το χώρο γνωρίζουν πόσο αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα.
Πήρα πάρα πολλά παράπονα στο παρελθόν για την κατάσταση της ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό του κτηρίου, αλλά και για τους αμιάντους,  την ενέργεια, τα απόβλητα και τα ηλεκτρομαγνητικά.
Όταν διορίστηκε νέος διευθυντής έκανα μια συνάντηση μαζί του γι αυτά τα θέματα.
Μου αναφέρθηκε τότε ότι είχε συσταθεί επιτροπή περιβάλλοντος από μέλη του προσωπικού.
Από την άλλη υπάρχουν και οι νομικές υποχρεώσεις οποιουδήποτε εργοδότη να προσφέρει ένα υγιές και ασφαλισμένο εργασιακό περιβάλλον στο προσωπικό του.
Και αυτό δεν είναι μόνο λόγια. Υπάρχει νομοθεσία η οποία υποχρεώνει την εργοδοτική πλευρά να ετοιμάσει Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας. Αυτό ετοιμάζεται από διαπιστευμένους ειδικούς.
Το αρμόδιο για το θέμα Τμήμα αναφέρει στην ιστοσελίδα του:
Γενικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών και Αυτοεργοδοτουμένων για την Ασφάλεια και Υγεία

Κάθε εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια, υγεία και ευημερία στην εργασία όλων των εργοδοτουμένων του. Επίσης πρέπει να διασφαλίζει, καθόσον είναι εύλογα εφικτό, ότι πρόσωπα που δεν εργοδοτούνται από αυτόν, αλλά μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες της επιχείρησής του δεν θα εκτίθενται σε κίνδυνο. Ανάλογες υποχρεώσεις ισχύουν και για κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο το οποίο υποχρεούται να προστατεύει τον εαυτό του και άλλα πρόσωπα που μπορεί να επηρεαστούν.

Δικαιώματα εργοδοτουμένων

Κάθε εργοδοτούμενος που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υπάρχει επικίνδυνη κατάσταση στο χώρο ή στο περιβάλλον εργασίας του, που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία του ιδίου ή άλλου προσώπου, μπορεί να ζητά, είτε ο ίδιος είτε μέσω των εκπροσώπων του ή από το αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, την επιθεώρηση του χώρου ή του περιβάλλοντος εργασίας του

Επίβλεψη της Υγείας των Εργαζομένων 
,......
Η επίβλεψη της υγείας είναι κυρίως δραστηριότητα πρόληψης με πολλαπλούς στόχους, όπως είναι:
i. η προσυμπτωματική διάγνωση παθήσεων, δηλαδή η διάγνωση παθήσεων που δεν έχουν οδηγήσει ακόμα στην εκδήλωση κάποιου συμπτώματος (δευτερογενής πρόληψη).
ii. η παρέμβαση για την αντιμετώπιση βλαπτικών παραγόντων στο χώρο εργασίας με στόχο την αποφυγή της έκθεσης σ’ αυτούς (πρωτογενής πρόληψη).
iii. η εκτίμηση του βαθμού έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες μέσα από εργαστηριακές εξετάσεις ανίχνευσης των διαφόρων παραγόντων, ή και των μεταβολιτών τους, σε βιολογικά υγρά (αίμα, ούρα).
iv. η πρώϊμη διάγνωση επαγγελματικών παθήσεων ή και άλλων δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία και η έγκαιρη έναρξη αντιμετώπισης τους.
v. η αποτίμηση της συνολικής κατάστασης της υγείας του εργαζόμενου, η αναζήτηση ύπαρξης παραγόντων για κοινά νοσήματα και η παροχή κατάλληλων συμβουλών για σωστή διατροφή, διακοπή του καπνίσματος, απώλεια βάρους και αύξηση της σωματικής άσκησης με απώτερο στόχο την προαγωγή της υγείας.  ......Αυτές είναι οι ελλείψεις που τόνισα σήμερα στη Βουλή.
Δυστυχώς καμιά διεύθυνση του ΡΙΚ δεν εφάρμοσε τη νομοθεσία μέχρι τώρα, άν και η νέα διεύθυνση είχε κάνει τα πρώτα βήματα φέτος το Μάιο.


Όταν ήμουν στο ΑΤΙ είχα την καλή τύχη να εκπαιδεύσω όλους όσους ασχολούνταν με τεχνικά θέματα στο ΡΙΚ και η φιλία μας κρατεί ακόμη μετά από τόσα χρόνια. Πάντα υπήρχε αυτή η δυσκολία με τα λεφτά στο ΡΙΚ, δύσκολα αγόραζαν εξοπλισμό, με δυσκολία ο φίλος μου Χριστάκης Ανδρέου εγκατέστησε το δίκτυο των υπολογιστών και πολλά άλλα....  
________________________________


Σύμφωνα με τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς, κάθε εργοδότης, οφείλει να διασφαλίζει ότι στους εργοδοτούμενους του παρέχεται, καθόσον είναι αναγκαία, κατάλληλη επίβλεψη της υγείας τους σε συνάρτηση με τους κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια, όπως αυτοί καθορίζονται από την εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων στους οποίους εκτίθενται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails