Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα ευρείας χρήσης το 2010

Ένα μεγάλο μέρος των μέτρων για τη μείωση των ρύπων είναι και η πιο αποδοτική χρήση ενέργειας.
Μέσα από αυτή την προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει Οδηγίες και κανονισμούς που αναφέρονται σε μια σειρά από μέτρα για να μειωθεί η σπατάλη ενέργειας. Τέσσερα από αυτά τα μέτρα που απορρέουν από την Οδηγία 2005/32/ΕΚ μπαίνουν σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2010.
Οι συσκευές που καλύπτουν οι Κανονισμοί αυτοί έχουν επιλεγεί εφόσον τα προϊόντα που καλύπτουν είναι πολύ διαδεδομένα στην αγορά
Συσκευές σε αναμονή
Με βάση το Κανονισμό 1275/2008 από τις 07/01/2010 συσκευές οικιακής χρήσης όπως:
  • Οικιακές συσκευές
  • Υπολογιστές, εκτυπωτές και άλλος εξοπλισμός πληροφορικής
  • Συστήματα εικόνας και ήχου
  • Παιγνίδια και άλλος εξοπλισμός διασκέδασης
  • Συστήματα γυμναστικής
που πωλούνται δεν πρέπει να καταναλώνουν περισσότερο από 1 W όταν είναι "σβηστά" υπό τύπο δηλαδή αναμονής και όχι περισσότερο από 2W όταν είναι σε αναμονή έτοιμα για επαναχρησιμοποίηση. Το 2013 οι τιμές αυτές θα πρέπει να μειωθούν στο ήμισυ.
Μικρός εξοπλισμός οικιακής χρήσης
Με βάση τον Κανονισμό 107/2009 το 2010 μετατροπείς και αποκωδικοποιητές ψηφιακών συστημάτων εικόνας και ήχου, που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πρέπει να καταναλώνουν περισσότερο από 5W ;όταν είναι σε λειτουργία, και 1W όταν είναι σε αναμονή. Ανάλογα με τον τύπο τους (π.χ. αν διαθέτουν οθόνη) τα προϊόντα αυτά μπορούν να καταναλώνουν επιπλέον 3W. Όλα όμως θα πρέπει είτε να μπορεί να διακοπεί η παροχή ηλεκτρισμού μέσω διακόπτη ή να μπορούν να τεθούν σε αναμονή.
Το 2012 οι καταναλώσεις αυτές μειώνονται ακόμη περισσότερο.
Λαμπτήρες
Ο Κανονισμός 244/2009 καλύπτει τα προϊόντα που προορίζονται κυρίως για τον εξ ολοκλήρου ή εν μέρει φωτισμό οικιακού χώρου, με τεχνητό φως που συμπληρώνει ή υποκαθιστά το φυσικό φως, ώστε να βελτιώνεται η ορατότητα στο συγκεκριμένο χώρο.
Οι σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές των προϊόντων που καλύπτει ο Κανονισμός αυτός, έχουν σχέση με την ενέργεια κατά το στάδιο χρήσης καθώς και η περιεκτικότητα των λαμπτήρων σε υδράργυρο ιδιαίτερα όσον αφορά τους λαμπτήρες αλογόνου.
Ο Κανονισμός αυτός έχει ήδη εφαρμοστεί από την 01/09/2009 και το δεύτερο στάδιο εφαρμογής του είναι στο 2010.
Έτσι με βάση την Οδηγία 2005/32/ΕΚ το Σεπτέμβρη του 2010 θα απαγορεύεται η εισαγωγή και η πώληση των παραδοσιακών λαμπτήρων των 75 W
Φωτισμός δρόμων και γραφείων
Τα προϊόντα που υπόκεινται στον Κανονισμό 245/2009 προορίζονται να χρησιμοποιούνται κυρίως για σκοπούς γενικού φωτισμού, δηλαδή για την παροχή τεχνητού φωτός ως υποκατάστατου του φυσικού φωτός για κανονική ανθρώπινη όραση.
Ο Κανονισμός 245/2009 στοχεύει στο να περιορίσει τη σπατάλη ενέργειας από τη φωτορύπανση, βάζει αυστηρούς κανονισμούς στη χρήση των λαμπτήρων τύπου φλορέντζας όλων σχημάτων και του starter τους και τέλος θέτει και όρια όσον αφορά τη χρήση υδραργύρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails