Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Ενεργειακή απόδοση κτηρίων το 2020

Μέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων της για το πρωτόκολλο του Κυότο υιοθετήθηκε από την ΕΕ το 2002 η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.
Η Κυπριακή νομοθεσία που αντιστοιχεί στην πιο πάνω Οδηγία είναι η 142/2006.
Υπήρξαν όμως προβλήματα σε πολλές χώρες με την εφαρμογή της Οδηγίας και το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη συζήτηση για την αναθεώρηση της Οδηγίας.
Στις διαβουλεύσεις με την Ευρωβουλή έγινε και η μεγάλη αλλαγή με την εισήγηση της Ευρωβουλής όπως καθοριστούν κτίρια τα οποία μέχρι το 2020 θα παράγουν όση ενέργεια χρησιμοποιούν από ανανεώσιμες πηγές.
Ένα από τα κύρια θέματα της διαβούλευσης ήταν και ο καθορισμός του κτιρίου "μηδαμινής ενεργειακής κατανάλωσης" κάτι εξαιρετικά δύσκολο αν συγκρίνει κανείς τις κλιματικές συνθήκες των χωρών της Μεσογείου με αυτές στη Βόρεια Ευρώπη.

Τελικά στις 17/11/2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία η οποία περιλαμβάνει τις πιο κάτω πρόνοιες:
• Όλα τα κτήρια που θα κατασκευαστούν μετά το 31/12/2020 θα πρέπει να έχουν ψηλές προδιαγραφές για ελάχιστη έως και μηδαμινή ενεργειακή κατανάλωση.
• Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που χρειάζονται, θα πρέπει να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στο κτίριο ή κοντά του.
• Τα Δημόσια κτίρια παλιά και νέα, θα εφαρμόσουν με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση την Οδηγία 2 χρόνια πιο πριν, δηλαδή το 2018.
• Το κάθε κράτος θα πρέπει να ετοιμάσει εθνικά σχέδια δράσης για να πετύχει τους στόχους του.
• Μέχρι τα μέσα του 2011, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημοσιοποιήσουν οικονομικά και άλλα κίνητρα όπως π.χ. τεχνική βοήθεια, χορηγίες, χαμηλότοκα δάνεια κλπ. για να διευκολυνθεί η ανακαίνιση σε παλιά και η εφαρμογή σε καινούργια κτήρια στον ιδιωτικό τομέα.
• Στα κτήρια που ήδη υπάρχουν αλλά θα γίνουν μεγάλης έκτασης ανακαινίσεις θα πρέπει να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση εκεί όπου αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά δυνατό. Για αυτό τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία της ανακαίνισης για να εγκαταστήσουν για παράδειγμα έξυπνα συστήματα ενεργειακής καταμέτρησης, αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού με πιο μοντέρνα συστήματα.
• Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης θα εκδίδονται για όλα τα κτήρια που κατασκευάζονται, ή πωλούνται ή ενοικιάζονται.
• Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης θα πρέπει να εκδοθούν για όλα τα Δημόσια κτήρια τα οποία επισκέπτεται και κοινό και είναι μεγαλύτερα από 500m2. Πέντε χρόνια μετά, θα πρέπει να εκδοθούν πιστοποιητικά και σε Δημόσια κτήρια με εμβαδόν μεγαλύτερο από250m2.
• Τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης για κατοικίες θα είναι ευθύνη της κάθε χώρας αλλά μέχρι το 2011 η ΕΕ θα προτείνει κοινό εθελοντικό σύστημα πιστοποίησης για τα υπόλοιπα κτήρια.

Η Οδηγία εξαιρεί τα ιστορικά κτήρια, παραθεριστικές κατοικίες που χρησιμοποιούνται λιγότερο από 4 μήνες το χρόνο, κατοικίες μικρότερες από 50m2 θρησκευτικά κτήρια και διάφορα άλλα.
Με την έγκριση του Συμβουλίου η συμφωνία θα προωθηθεί στην Ευρωβουλή για ψήφιση στις αρχές του 2010. Τα κράτη μέλη θα έχουν δύο χρόνια διορία να την μεταφέρουν στη νομοθεσία τους.

Μετά από εισήγηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και με τη στήριξη του ΕΤΕΚ, το Υπουργείο Εμπορίου θα εκδώσει τον Ιανουάριο του 2010 διάταγμα με το οποίο θα κάνει υποχρεωτική τη κατασκευή προνοιών για εγκατάσταση φωτοβολταικών και ηλιακών θερμικών συστημάτων αλλά και θα αυξάνει η ελάχιστη ενεργειακή απόδοση του κτηρίου.

2 σχόλια:

Κυπριακά Ιστολόγια είπε...

Ήρθαμε! Όλα τα κυπριακά blogs μόνο εδώ.

www.kypriakablogs.com

the Idiot Mouflon είπε...

http://hlithioagrino.blogspot.com/2009/09/this-is-not-ad-post.html

Τα συμφέροντα κρατικών και ιδιωτικών παραγωγών ηλεκτρισμού έχουν προσβάσεις σε νομοθετικό σώμα, κρατικούς μηχανισμούς και ΜΜΕ.

Πως θα αποφύγουμε την προσπάθεια τους να αποδυναμώσουν ή και να εξουδετερώσουν εντελώς αυτή την οδηγία;

Επιπλέον, ποια μέτρα προφύλαξης λαμβάνονται για τους επιτήδειους εμπόρους που πιθανόν να κατακλύσουν την αγορά με ενεργειακά ανεπαρκή "πράσινα προϊόντα" ή προϊόντα που θα κάνουν μεν τη δουλειά τους αλλά θα είναι κατασκευασμένα΄με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπυν την αισχροκέρδεια λόγω συχνής ανάγκης επιδιόρθωσης / αντικατάστασης;

Related Posts with Thumbnails