Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2007

ΑΤΗΚ και κεραίες

Στις 08/11/2007 έστειλα επιστολή προς το Διευθυντή της ΑΤΗΚ σχετικά με το θέμα των κεραιών με διάφοες εισηγήσεις, όπως:
....
1. Αντιμετώπιση των ανησυχιών του κοινού και σωστή πληροφόρηση - ενημέρωση
Ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος στο οποίο πρέπει να δοθεί σημασία είναι η σωστή ενημέρωση του κοινού για τα θέματα υγείας που προκύπτουν όχι μόνο από τα ηλεκτρομαγνητικά γενικά, αλλά και από τη χρήση κινητού με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά.
Θα ήταν καλά αν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δημιουργήσουν από κοινού μια υπηρεσία που να ανταποκρίνεται στα τηλεφωνήματα του κοινού, να διευθετεί μετρήσεις και να δημοσιεύει πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά των κεραιών που έχουν ή προτίθενται να εγκαταστήσουν.

2. Προστασία του περιβάλλοντος
Η οπτική ρύπανση από τις κεραίες που φυτρώνουν στις οροφές είναι πραγματικά απαράδεκτη. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν από την αρχή δημιουργήσει κανόνες και πρακτικές σχετικά με την εγκατάσταση των κεραιών. Μέσα από αυτές τις πρακτικές έχει προστατευθεί η παραδοσιακή όψη των κτιρίων εφόσον μέρος της πρακτικής υποχρεώνει τις εταιρείες να καμουφλάρουν /καλύπτουν τις κεραίες.

3. Ευαίσθητες περιοχές
Η Ελληνική και η Βρετανική νομοθεσία περιλαμβάνουν ειδικές πρόνοιες για τη χωροθέτηση κεραιών κοντά σε σχολεία.
Στην εντολή όμως με αριθμό 3 του 2006 του Υπουργού Εσωτερικών γίνεται αναφορά στο άρθρο 3 για ένταξη των κεραιών στο περιβάλλον με τρόπο ώστε αυτές απλά και μόνο να μην είναι ορατές.
Με επιστολή μου προς τον Υπουργό Εσωτερικών στις 13 Δεκεμβρίου 2006 έχω ζητήσει να αφαιρέσει την παράγραφο αυτή εφόσον στις αναφορές που γίνονται εδώ έχουν επιλεγεί απλά και μόνο χώροι όπου αναμένεται να υπάρχουν αντιδράσεις του κοινού.

Είναι καλό να μειωθεί η οπτική ρύπανση αλλά αυτό πρέπει να γίνει παντού και όταν το κοινό έχει πλέον αποδεχθεί/εμπιστευθεί τις εταιρείες.

4. Κώδικας πρακτικής
Για ολική αντιμετώπιση του θέματος θα ήταν καλά αν υιοθετηθεί Κώδικας Πρακτικής ο οποίος να περιλαμβάνει:

· Δήλωση ανάληψης ευθύνης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος με τρόπο μάλιστα που η οποιαδήποτε υπέρβαση να αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
· Καθορισμό ορίων όσον αφορά τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές αλλά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με ειδικές πρόνοιες για τις ευαίσθητες περιοχές (π.χ. σχολεία, νοσοκομεία κλπ).
· Ξεκάθαρες διαδικασίες, κανόνες και πρότυπα που θα ακολουθούνται όσον αφορά το σχεδιασμό, τη χωροθέτηση και το δημόσιο διάλογο μεταξύ των εταιρειών, των πολιτών, των τοπικών αρχών και του κράτους. Αυτό περιλαμβάνει και το σχεδιασμό λεπτομερών εντύπων για χρήση από τις εταιρείες όπως και τη συμπερίληψη και άλλων εταιρειών όπως εταιρείες ανάπτυξης γης.
· Την ενθάρρυνση για συνεργασία μεταξύ διαφορετικών εταιρειών, όσον αφορά τη χρήση κοινών εγκαταστάσεων.
· Τη δημοσιοποίηση καταλόγων κατά προτίμηση στο ίντερνετ, με στοιχεία όσον αφορά το είδος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ακριβή τοποθεσία, εγκρίσεις, άδειες και το είδος της συνεργασίας που υπάρχει με άλλες εταιρείες.
· Τη δημοσιοποίηση στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι οι διάφορες εγκαταστάσεις είναι εντός των συμφωνηθέντων κριτηρίων.
· Τη δημοσιοποίηση εύκολων διαδικασιών για το κοινό και την ανάληψη ευθύνης σύντομης ανταπόκρισης, όσον αφορά παράπονα ή ερωτήματα πολιτών.
· Και τέλος, διαδικασίες τακτικών αναθεωρήσεων και διορθωτικών μέτρων όσον αφορά την πρακτική που εφαρμόζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails