Τρίτη, 21 Αυγούστου 2007

Οικολογικά πρότυπα για σπίτια

Οικολογικά πρότυπα για σπίτια
[Βιβλιογραφία στο τέλος αυτού του κειμένου]
[Δημοσίευση: "Πολίτης" "Σημερινή" "Χαραυγή"]
Όταν εξετάσει κανείς το περιβαλλοντικό φορτίο που επιφέρει μια κατοικία από την κατασκευή της, τη χρήση και τη μετέπειτα κατεδάφισή της, είναι εύκολο να κατανοήσει γιατί στο εξωτερικό υπάρχουν τόσα πολλά υποχρεωτικά πρότυπα για σπίτια που στοχεύουν να περιορίσουν τη περιβαλλοντική επιβάρυνση και να μεγιστοποιήσουν την άνεση και την ποιότητα ζωής των ενοίκων.

Τα πρότυπα αυτά περιλαμβάνουν:
1) Θέματα ενέργειας και ρύπων
2) Πόσιμο Νερό
3) Νερά της βροχής
4) Υλικά
5) Απόβλητα
6) Μόλυνση - Κλιματικές αλλαγές
7) Υγεία και ποιότητα ζωής
8) Διαχείριση – Συντήρηση
9) Οικολογία

Ενέργεια και ρύποι
Κατά τη διάρκεια της ζωής και χρήσης της η κατοικία πρέπει να εκπέμπει το ελάχιστο δυνατό CO2 ή άλλα αέρια του θερμοκηπίου. Αυτό σημαίνει ότι στο σύνολό της η απαιτούμενη ενέργεια για την κάλυψη των οικιακών αναγκών, προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Από την άλλη, το ίδιο το κτίριο πρέπει να παρέχει τη σωστή μόνωση και να έχει βιοκλιματικό σχεδιασμό, πράγματα τα οποία μπορούμε εύκολα να πετύχουμε στην Κύπρο.
Πόσιμο Νερό
Στόχος εδώ είναι η μείωση της κατανάλωσης πόσιμου νερού. Η επιλογή και χρήση των σωστών ειδών υγιεινής, η σύνδεση των τουαλέτων με νερό από διάτρηση, η επεξεργασία των νερών της αποχέτευσης σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από κεντρικό σύστημα και η κάλυψη της πισίνας για μείωση της εξάτμισης.
Νερό της βροχής
Η συλλογή και σωστή χρήση των νερών της βροχής θα πρέπει να απασχολήσει πιο σοβαρά την Κύπρο. Νερό της βροχής που συλλέγεται από τα κεραμίδια και άλλους χώρους της κατοικίας μπορεί να φιλτραριστεί και να χρησιμοποιηθεί σε τουαλέτες, στο πότισμα των κήπων ή στον εμπλουτισμό των υπόγειων νερών. Αντίθετα, το βρόχινο νερό στο νησί μας διοχετεύεται σε οχετούς, που στις παραλιακές πόλεις καταλήγει τελικά στη θάλασσα.
Υλικά
Για να μειωθούν οι επιπτώσεις της κατασκευαστικής βιομηχανίας στο περιβάλλον, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση υλικών με τη λιγότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση, τόσο κατά την κατασκευή τους όσο και κατά την επαναχρησιμοποίηση τους ή όταν αυτά καταλήγουν σαν απόβλητα.
Απόβλητα
Ο αριθμός, το μέγεθος και ο χώρος τοποθέτησης των καλάθων απορριμμάτων σε μια καινούρια κατοικία πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα δεδομένα της ανακύκλωσης. Αυτό αφορά κυρίως στους καλάθους μέσα στην κατοικία, στους χώρους της κουζίνας και αλλού. Πολύ σημαντική είναι επίσης η σωστή διαχείριση των αποβλήτων κατά τη διάρκεια κατασκευής της κατοικίας.
Μόλυνση – Κλιματικές αλλαγές
Το σημείο αυτό αφορά στα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Η κατασκευή πολλών τέτοιων υλικών, η μέθοδος εφαρμογής τους μέσω προωθητικού αερίου και οι εκπομπές από αφρώδη υλικά έχουν σαν αποτέλεσμα την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Για το λόγο αυτό η επιλογή των υλικών πρέπει να γίνεται με προσοχή.
Υγεία και ποιότητα ζωής
Ο φυσικός φωτισμός, η ηχομόνωση, η ασφάλεια, ο προσωπικός χώρος και ο σωστός σχεδιασμός του σπιτιού ούτως ώστε να καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν καθόλη τη διάρκεια της ζωής ενός ζευγαριού, όταν δηλαδή είναι νέοι, όταν αποκτήσουν παιδιά, όταν μείνουν μόνοι και όταν γεράσουν ή όταν έχουν αρρώστους.
Διαχείριση και συντήρηση
Πέρα από τις σχεδιαστικές πρόνοιες, μια μοντέρνα κατοικία χρειάζεται ορισμένες γνώσεις και συνεχή φροντίδα για να λειτουργεί σωστά, όπως αυτή έχει σχεδιαστεί. Η γνωριμία των νέων ενοίκων με τις τοπικές υπηρεσίες θα τους βοηθήσει να εγκλιματιστούν γρήγορα και θα τους προστατεύσει από τυχόν ταλαιπωρίες.
Οικολογία
Κάτω από το θέμα της Οικολογίας καθορίζεται η αξία της γης από οικολογικής πλευράς, ούτως ώστε να αποθαρρύνεται η ανάπτυξη σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές. Ταυτόχρονα μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα τα οποία να βελτιώσουν την οικολογία της περιοχής και να προστατεύσουν τις ιδιαιτερότητές της.

Τα πιο πάνω αποτελούν μια πολύ περιληπτική αναφορά στις δυνατότητες που προσφέρει ο σωστός σχεδιασμός των κατοικιών.
Σε μια χώρα, όπως η Κύπρος, που υποφέρει από την έλλειψη νερού, από υπερβολική κατανάλωση ενέργειας και από δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες ειδικά το καλοκαίρι, πρότυπα σαν αυτά έχουν πολλά να προσφέρουν και θα πρέπει να τα εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή.
Βιβλιογραφία: [Δέσποινα σε ευχαριστώ ...]
1. Porteous Colin The new eco-architecture alternatives from the modern movement 2002
2. Williamson T. J. Understanding sustainable architecture Terry J. 2003
3. Sassi Paola 1964- Strategies for sustainable architecture 2006
4. Smith Peter Architecture in a climate of change a guide to sustainable design 2005
5. Frederick 1930- Introduction to architectural science the basis of sustainable design 2004
6. Kotaji Shpresa 1965-Life-cycle assessment in building and construction a state-of-the-art report, 2003 2003
7. Hyde Richard 1949- The environmental brief pathways to green design 2007
8. Minke Gernot Building with earth design and technology of a sustainable architecture 2006

Managing change : sustainable approaches to the conservation
of the built environment : 4th Annual US/ICOMOS International
Symposium organized by US/ICOMOS, the Graduate Program in
Historic Preservation of the University of Pennsylvania, and
the Getty Conservation Institute : Philadelphia, Pennsylvania,
April 2001 / edited by Jeanne Marie Teutonico and Frank
Matero

Sustainable architecture and urbanism : concepts,
technologies, examples / Dominique Gauzin-Muller ; with
contributions by Nicolas Favet ; [translated from French by
Kate Purver]

The green house : new directions in sustainable architecture
/ Alanna Stang and Christopher Hawthorne

Quartier ecoparc : Bauart #1 / Markus Jakob


1. Borer Pat The whole house book ecological building design and materials 2005
2. Fernandez John 1963-Material architecture emergent materials for innovative buildings and ecological construction 2006
3. Minke Gernot Building with earth design and technology of a sustainable architecture 2006
4. Minke Gernot Building with straw design and technology of a sustainable architecture 2005

Προστασία της φύσης και αρχιτεκτονική του τοπίου / Αθανασίου
Χατζηστάθη, Ιωάννη Ισπικούδη

The architecture of empowerment : people, shelter and livable
cities / edited by Ismail Serageldin ; foreword by Muhammad
Yunus

Adapting buildings and cities for climate change : a 21st
century survival guide / Sue Roaf, David Crichton and Fergus
Nicol

Sustainable living : 25 international examples / Dominique
Gauzin-Muller ; [translation from french Sarah Parsons]

1. Jones David Lloyd Architecture and the environment bioclimatic building design 1998
2. Council on Tall Architecture of tall buildings Buildings and Ur... 1995
3. Yeang Ken 1948- Designing with nature the ecological basis for architectural design 1995
4. Crowe Norman Nature and the idea of a man-made world an investigation into the evolutionary roots of f... 1995
5. Thomas Randall Environmental design an introduction for architects and engineers 2002
6. Ζάννος Αλέξανδρος Η σύνθεση με τα γύρω 2000
7. Spens Michael Modern landscape 2003
8. Spellman Catherine Re-envisioning landscape/architecture 200
9. Betsky Aaron Landscrapers building with the land 2002
10. Hensel Michael Emergence morphogenetic design strategies 2004
11. Tafuri Manfredo Architecture and utopia design and capitalist development 1976
12. Alexander Christopher The nature of order an essay on the art of building and the nature of the universe 2002
13. Thomas Randall Environmental design an introduction for architects and engineers 2006
14. Τσίπηρας Κώστας Οικολογική αρχιτεκτονική βιοκλιματική αρχιτεκτονική, οικολογική δόμηση, γεωβιολογία, εσωτέρα... 2005
15. Smith Peter Architecture in a climate of change a guide to sustainable design 2005
16. Hyde Richard 1949- The environmental brief pathways to green design 200
17. Zumthor Peter Atmospheres architectural environments, surrounding objects 2006
18. Steele Brett D. Negotiate my boundary! mass-customisation and responsive environments 2006
19. Irace Fulvio Emilio Ambasz a technological Arcadia 2004
20. Mahnke Frank H. Color, environment, and the human response an interdisciplinary understanding of color and i... 1996
21. Israel Toby Some place like home using design psychology to create ideal placesb 2003

1. Brayer Marie-Ange ArchiLab's earth buildings radical experiments in land architecture 2003
2. Gans Deborah 1955- The organic approach to architecture 2003

Μνημείο & περιβάλλον [Serial] : επιστημονική περιοδική
έκδοση για την αρχιτεκτονική κληρονομιά και το περιβάλλον
1. Hyde Richard 1949- Climate responsive design a study of buildings in moderate and hot humid climates 2000
2. Baird George 1938- The architectural expression of environmental control systems
2001
3. Smith Peter Architecture in a climate of change a guide to sustainable design 2005
4. Roaf Sue Adapting buildings and cities for climate change a 21st century survival guide 2005
5. Hausladen Gerhard Climate design solutions for buildings that can do more with less technology 2005
. Smith Peter Architecture in a climate of change a guide to sustainable design 2005
2. Gonzalo Roberto Energy-efficient architecture basics for planning and construction 2006

Green buildings pay / edited by Brian Edwards
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Επίτροπος Περιβάλλοντος

4 σχόλια:

Φράγκος είπε...

Αγαπητέ κ. Θεοπέμπτου, συγχαρητήρια για την πολύ επιμορφωτική και πρωτοπόρα προσπάθεια σας να παρουσιάζετε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες σας διαδυκτιακά.

Φράγκος είπε...

Αγαπητέ κ. Θεοπέμπτου έχω αναδημοσιεύσει το άρθρο σας για τα οικολογικά πρότυπα με πλήρη αναφορά της πηγής φυσικα και επίσης έχω προσθέσει την σελίδα σας ως σύνδεσμο από το δικό μου blog andreasfrangos.blogspot.com
Ευχαριστώ

Theopemptou είπε...

Σε ευχαριστώ πολύ !

Aceras Anthropophorum είπε...

Αγαπητέ κύριε Θεομπεμπτου, τι θα λέγατε τα σπίτια που θα ανοικοδομήσει η κύπρος να γίνουν με οικολογικά πρότυπα; Το ίδιο και με το σχολείο που θα ανοικοδομήσει το πανεπιστήμιο. Αν θέλετε βοήθεια στείλετε μου ιμέιλ που το μπλογκ μου.

Related Posts with Thumbnails