Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

Εκλογή Προέδρου της Βουλής - η απόφαση του 1985

Η απόφαση του Δεκεμβρίου του 1985 προβλέπει ότι Πρόεδρος της Βουλής εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό του μισού του συνόλου των παρόντων και ψηφισάντων βουλευτών. 
Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν εκλεγεί Πρόεδρος, τότε ακολουθεί δεύτερη ψηφοφορία και Πρόεδρος της Βουλής εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τα 2/5 των εγκριτικών ψήφων των παρόντων και ψηφισάντων βουλευτών, παραλειπομένου τυχόν κλάσματος. 
Σε περίπτωση που κανένας από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει τις πιο πάνω πλειοψηφίες, τότε γίνεται τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που θα εξασφαλίσει τις περισσότερες εγκριτικούς ψήφους των παρόντων και ψηφισάντων βουλευτών.
Σημειώστε ότι ένας βουλευτής μπορεί να τους ψηφίζει όλους σε κάθε ψηφοφορία! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails