Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Σχέδια Χορηγιών για την προώθηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας για το 2013

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε ισχύ Σχέδια Χορηγιών για την προώθηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας για το 2013. Περισσότερα στοιχεία για τα Σχέδια Χορηγιών καθώς και τα έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας www.cie.org.cy τηλ. 22606060.

Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, έχουν εγκριθεί για παραχώρηση χορηγίας οι πιο κάτω κατηγορίες:
Κατηγορία
Χορηγία
Χορηγία για θερμομόνωση οροφής σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες (άδεια οικοδομής μέχρι και τις 21/12/2008) σε μη ορεινές περιοχές (κάτω από 600μ) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση

Επιχορήγηση 30%
Μέγιστο ποσό χορηγίας €1.800
Χορηγία για νέες επενδύσεις σε θερμομονωτικά υλικά σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες (άδεια οικοδομής μέχρι και τις 21/12/2008) σε ορεινές περιοχές (πάνω από 600μ) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση

Επιχορήγηση 30%
Μέγιστο ποσό χορηγίας €2.500
Εγκατάσταση αυτόνομων αιολικών συστημάτων (ανεμογεννήτριες – εγκατάσταση μη συνδεδεμένη με το δίκτυο ηλεκτρισμού) μέχρι 30kW για νοικοκυριά, φυσικά πρόσωπα, σχολικές εφορίες, καθώς και αγαθοεργά ιδρύματα, τους δήμους και τις κοινότητες και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Επιχορήγηση 55%
Μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €50.000
Κεντρικά ηλιακά συστήματα για την παραγωγή ζεστού νερού (ελάχιστη ισχύς 2560 kW) για σχολικές εφορίες, καθώς και αγαθοεργά ιδρύματα, τους δήμους και τις κοινότητες και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Επιχορήγηση 45%
Μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €20.000
Ηλιακά συστήματα για τη θέρμανση και ψύξη χώρων, για σχολικές εφορίες, καθώς και αγαθοεργά ιδρύματα, τους δήμους και τις κοινότητες και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Επιχορήγηση 55%
Μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €15.000 για θέρμανση χώρων
Μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €50.000 για ψύξη χώρων

Ηλιακοί θερμοσίφωνες (χορηγία για αντικατάσταση τους σε κατοικίες με άδεια οικοδομής μέχρι 21/12/2002)
Επιχορήγηση €350 ανά κατοικία για αντικατάσταση όλου του συστήματος
Επιχορήγηση €175 ανά κατοικία για αντικατάσταση των ηλιακών πλαισίων.
Κεντρικά συστήματα παραγωγής θερμότητας/ψύξης με τη χρήση βιομάζας (π.χ. πέλλετς, μπρικέττες) για σχολικές εφορίες, καθώς και αγαθοεργά ιδρύματα, τους δήμους και τις κοινότητες και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Επιχορήγηση 55%
Μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €19.000
Παραγωγή θερμότητας/ψύξης με τη χρήση αντλίας θερμότητας με γεωεναλλάκτη σε κατοικίες

Επιχορήγηση 55%
Μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €20.000
Παραγωγή θερμότητας/ψύξης με τη χρήση αντλίας θερμότητας με γεωεναλλάκτη σε κατοικίες σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, δήμους, κοινότητες, εκκλησίες, μοναστήρια, σωματεία και κρατικές υπηρεσίες στο βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα

Επιχορήγηση 40%
Μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €50.000
Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού θερμότητας σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, δήμους, κοινότητες, εκκλησίες, μοναστήρια, σωματεία και κρατικές υπηρεσίες στο βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα (μέχρι 1 MW)
Επιχορήγηση 30%
Μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €160.000

Tο Ενεργειακό Γραφείο σας ενημερώνει επίσης πως βρίσκονται σε εφαρμογή 4 σχέδια για εγκατάσταση μικρής κλίμακας Φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΦΒ) σε κατοικίες και τοπικές αρχές για το 2013.

Α. Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση ΦΒ μέχρι 3 kW σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών που θα ισχύει το Net metering (Δηλαδή θα συμψηφίζεται η ενέργεια που παράγεται από το ΦΒ σύστημα με αυτή που θα καταναλώνεται από το δίκτυο). Θα εγκριθούν για επιχορήγηση 2.000 αιτήσεις.  Η χορηγία αντιστοιχεί στο εφ’ άπαξ ποσό ύψους εννιακοσίων ευρώ (€900) για κάθε εγκατεστημένο kW, με μέγιστο ποσό χορηγίας τα δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ (€2.700) ανά σύστημα.
Τα έντυπα αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου http://www.cie.org.cy/#fusika-proswpa

Β. Σχέδιο όπου θα επιτρέπεται η εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων μέχρι 3 KW σε κατοικίες και θα επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ενέργεια που παράγεται από το ΦΒ σύστημα με αυτή που θα καταναλώνεται από το δίκτυο. Θα εγκριθούν 3.000 αιτήσεις. Δεν θα δίνεται επιπλέον χορηγία. Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στα περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από τις 10 Ιουλίου 2013 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2013. Η ΑΗΚ θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει την αίτηση εντός 7 ημερών. Στην περίπτωση που η αίτηση εγκρίνεται, το κόστος εξέτασης της αίτησης είναι 250 ευρώ που θα καταβάλλονται στην ΑΗΚ μετά την έγκριση (συμπεριλαμβάνεται και το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του νέου μετρητή και κόστος ελέγχου σύνδεσης).
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα

Γ. Σχέδιο όπου θα επιτρέπεται η εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων μέχρι 3 KW σε κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών αρχών και θα επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ενέργεια που παράγεται από το ΦΒ σύστημα με αυτή που θα καταναλώνεται από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Θα εγκριθούν 65 αιτήσεις. Δεν θα δίνεται επιπλέον χορηγία. Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στα περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από τις 10 Ιουλίου 2013 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2013. Η ΑΗΚ θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει την αίτηση εντός 7 ημερών. Στην περίπτωση που η αίτηση εγκρίνεται, το κόστος εξέτασης της αίτησης είναι 250 ευρώ που θα καταβάλλονται στην ΑΗΚ μετά την έγκριση (συμπεριλαμβάνεται και το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του νέου μετρητή και κόστος ελέγχου σύνδεσης).
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα

Δ. Σχέδιο χορηγιών για εγκατάσταση αυτόνομων (μη ενωμένα με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας) φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνολικής δυναμικότητας μέχρι 7kW για οικιστικές μονάδες και μέχρι 20kW για οργανισμούς που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα (σχολικές εφορίες, καθώς και αγαθοεργά ιδρύματα, τους δήμους και τις κοινότητες και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα), η επιχορήγηση θα είναι 55% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού με μέγιστο ποσό χορηγίας τις €20.000, συνδυασμένα ή όχι με άλλα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Τα έντυπα αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου http://www.cie.org.cy


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails