Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

Ψάρεμα Καρχαρία 3 - Η ανακοίνωση

Μετά από όσα έγιναν βγήκε επιτέλους ανακοίνωση από το υπουργείο γεωργίας:
[Σημ επειδή έγινε αναφορά πολλές φορές στα ΜΜΕ για την επιστολή μου προς το υπουργείο με ημε 04/05/2012 να αναφέρω ότι δεν έχω πάρει απάντηση.]
Ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας για την αλιεία καρχαριών
20/07/2012
Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο σε σχέση με την αλιεία καρχαριών, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος διευκρινίζει τα εξής:

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική, στο πλαίσιο της οποίας εμπίπτει η διαχείριση των καρχαριών, περιλαμβάνει πρόνοιες για την προστασία και βιώσιμη διαχείριση των καρχαριών και σαλαχιών. Ένας από τους κανονισμούς αυτούς είναι ο κανονισμός που αφορά στις αλιευτικές δυνατότητες, ο οποίος εκδίδεται κάθε χρόνο και απαγορεύει την αλιεία ή και διατήρηση στο σκάφος και εκφόρτωση ορισμένων ειδών.

Τα μεσογειακά είδη, για τα οποία υπάρχουν απαγορεύσεις, είναι οι αλουπόσκυλοι του γένους Alopias spp., η ζύγαινα της οικογένειας Sphyrnidae, ο καρχαρίας προσκυνητής (Cetorhinusmaximus), o λευκός καρχαρίας (Carcharodoncarcharias), ο καρχαρίας λάμνα ή τουνόσκυλος (Lamnanasus) και η ρίνα (Squatinasquatina). Από αυτά τα είδη οι κοινοί στην Κύπρο είναι οι αλουπόσκυλοι, οι οποίοι είναι πελαγικοί.

Όλες οι πρόνοιες που αφορούν περιορισμούς στην αλιεία καρχαριών (και σαλαχιών) συμπεριλαμβάνονται στους όρους των επαγγελματικών αδειών αλιείας που εκδίδει το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ). Επιπλέον, στο πλαίσιο των εθνικών μέτρων που λαμβάνονται για την απειλούμενη αυτή ομάδα και ακολουθώντας την προληπτική προσέγγιση, στις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας για το έτος 2012 περιλαμβάνεται όρος που απαγορεύει την αλιεία, διατήρηση στο σκάφος και εκφόρτωση όλων των ειδών καρχαριών και σαλαχιών.

Με βάση τον Κανονισμό 17 2(β) των περί Αλιείας Κανονισμών 1990-2012 απαιτείται η εκ των προτέρων εξασφάλιση γραπτής άδειας από τον Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) για την άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας στο πλαίσιο επαγγελματικής τουριστικής δραστηριότητας.

Συνεπώς, υπογραμμίζεται προς όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η ερασιτεχνική αλιεία καρχαριών στο πλαίσιο επαγγελματικής τουριστικής δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη άδεια απαγορεύεται και οι παραβάτες θα διώκονται. Όσον αφορά στις καταγγελίες για παράνομη αλιεία καρχαριών στην Κύπρο που δημοσιεύονται στον Τύπο, το ΤΑΘΕ ανέλαβε τη διερεύνησή τους και σε περίπτωση που στοιχειοθετηθούν θα προχωρήσει σε αυστηρή επιβολή της νομοθεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails