Σάββατο, 2 Ιουνίου 2007

Η εκπαίδευση ...

Σήμερα έγινε το ολοήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους δημοσιογράφους στην δημοσιογραφική εστία.
Το περιβάλλον, ποιος κάνει τι και 3 σημαντικές νομοθεσίες ήταν τα θέματα που καλύφθεικαν
Η συμμετοχή ήταν πενιχρή αλλά αυτοί που ήθελα και έπρεπε να έρθουν ήταν εκεί!
Με άκουσαν με υπομονή να μιλώ για τόση ώρα ....
Ήταν και η πρώτη μέρα των δύο μαθητριών που ήρθαν να προσφέρουν εθελοντική εργασία. Χωρίς αυτές θα τα έβρισκα πολύ σκούρα .... ευχαριστώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails