Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Ακόμη ένα υπουργικό πολεοδομικό χατήρι

Γιατί έδωσε άδεια η υπουργική επιτροπή, αντίθετα με τις επιθυμίες του Δήμου Πολεοδομίας;;;

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.553, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
«Έχω πληροφορηθεί ότι η τριμελής υπουργική επιτροπή, αποτελούμενη από τον Υπουργό Εσωτερικών, από τον Yπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αποφάσισε να προωθήσει την έκδοση πολεοδομικής άδειας στην εταιρεία “Lidl Cyprus” για ανέγερση υπεραγοράς στην οδό Θεοφίλου Γεωργιάδη στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού, παρά την αρνητική απόφαση της πολεοδομικής αρχής και την αρνητική τοποθέτηση του Τμήματος Πολεοδομίας της επαρχίας Λεμεσού. 
Οι λόγοι απόρριψης από το δήμο Αγίου Αθανασίου εντοπίζονταν στην κυκλοφοριακή επιβάρυνση που θα έχει ένας δρόμος με πυκνή οικιστική ανάπτυξη και χωρίς φώτα τροχαίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η θέση της αστυνομίας ήταν ότι σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσε η τροχαία κίνηση να διοχετευθεί μέσω της παραλιακής λεωφόρου της Λεμεσού για την ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είχε τοποθετηθεί αρνητικά έναντι της προτεινόμενης ανάπτυξης. Η απόφαση της τριμελούς υπουργικής επιτροπής προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι, όπως έχω πληροφορηθεί, έχουν σκοπό να προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον της έκδοσης πολεοδομικής άδειας για τηLidl.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να αναιρέσει την απόφαση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας στην εταιρεία “Lidl Cyprus”, δεδομένου αφενός του γεγονότος ότι το τεμάχιο όπου πρόκειται να ανεγερθεί η υπεραγορά είναι μόνο κατά το ένα τέταρτο εμπορικής χρήσης και δεδομένων αφετέρου των αρνητικών απόψεων των τμημάτων και των έντονων αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής.»

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2015 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.553, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.553 και ημερομηνία 06.05.2015, που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας, κ. Γιώργο Περδίκη, με την οποία ζητεί να πληροφορηθεί αναφορικά με την απόφαση της αρμόδιας Υπουργικής Επιτροπής, στην οποία έχουν εκχωρηθεί οι σχετικές εξουσίες του Υπουργικού Συμβουλίου, σε σχέση με την Ιεραρχική Προσφυγή που υποβλήθηκε, με βάση το άρθρο 31 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, εναντίον της απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής να απορρίψει την πολεοδομική αίτηση με αρ. ΛΕΜ/01044/2012 (για την ανέγερση υπεραγοράς Lidl, στο Δήμο Αγίου Αθανασίου) και σας αναφέρω τα ακόλουθα:


(α) Η αίτηση με αρ. ΛΕΜ/01044/2012, εξετάσθηκε και απορρίφθηκε από την Πολεοδομική Αρχή (Επαρχιακό Λειτουργό Λεμεσού Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως) στις 17.05.2013. Εναντίον της υπό αναφορά απορριπτικής απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής, οι ιδιοκτήτες του τεμαχίου/αιτητές υπέβαλαν, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Ιεραρχική Προσφυγή, με βάση το άρθρο 31 του ανωτέρω αναφερόμενου Νόμου, η οποία έγινε αποδεκτή από την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 09.01.2015.
(β) Η Υπουργική Επιτροπή, εξέτασε τα πραγματικά και νομικά γεγονότα, τα οποία σχετίζονται με την εν λόγω πολεοδομική αίτηση, συναξιολογώντας: (i) την απόφαση και τα επιχειρήματα της Πολεοδομικής Αρχής, (ii) τις απόψεις/εισηγήσεις της Διευθύντριας Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, (iii) τις απόψεις/εισηγήσεις του Δήμου Αγίου Αθανασίου, καθώς και (iν) τους λόγους που επικαλέστηκαν οι αιτητές προς υποστήριξη της υποβληθείσας Ιεραρχικής Προσφυγής και αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχθεί την υπό αναφορά Ιεραρχική Προσφυγή και εξουσιοδοτήσει την Πολεοδομική Αρχή να χορηγήσει την πολεοδομική άδεια με αρ. ΛΕΜ/01044/2012, με κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις. Αντίγραφο του σχετικού αποσπάσματος των Πρακτικών της ανωτέρω Συνεδρίας της Υπουργικής Επιτροπής, στα πλαίσια του οποίου καταγράφεται και αιτιολογείται η ληφθείσα απόφαση της Υπουργικής Επιτροπής, επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1, για κατάλληλη ενημέρωσή σας.
(γ) Συμπληρωματικά των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι, απόφαση που λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατ' επέκταση και από την εν λόγω Υπουργική Επιτροπή, στην οποία έχουν εκχωρηθεί οι σχετικές εξουσίες του Υπουργικού Συμβουλίου, θεωρούνται οριστικές και τελεσίδικεςΩς εκ τούτου, δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή ακύρωσής τους, παρά μόνο μέσω Προσφυγής, στο Ανώτατο Δικαστήριο, στη βάση του άρθρου 146 του Συντάγματος.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails