Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Λάρνακα και υδρογονάνθρακες

Φαίνεται ότι για αρκετές υπηρεσίες του κράτους, η ένταξη μαςστην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι νομοθεσίες και κυρίως το πνεύμα των Οδηγιών δεν είχε καμιάθετική επίδραση στον τρόπο σκέψης τους.
Στις προοδευμένες κοινωνίες δίνεται πάντα πληροφόρηση σεόποιον τη ζητήσει και εφαρμόζονται πολιτικές μόνο μετά από διαβουλεύσεις όπουοι πολίτες μπορούν να συζητήσουν, να εκφράσουν απόψεις και να τοποθετηθούν.Αυτά απαιτούν οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές μας νομοθεσίες και ο μοντέρνοςτρόπος διακυβέρνησης.
Στην Κύπρο οι διαβουλεύσεις σπάνια γίνονται, αλλά και αυτές που γίνονται προχωρούν μελάθος διαδικασίες ή ακόμη χειρότερα με επιλεγμένους προσκεκλημένους που δε θαδημιουργήσουν πρόβλημα!
Γι αυτό όλοι όσοι έχουν υπόψη τους τον τρόπο που λειτουργείη κυπριακή κρατική μηχανή δεν έχουν εκπλαγεί από τον τρόπο που επέλεξε τοκράτος να χειριστεί το θέμα της αλλαγής χρήσης του λιμανιού Λάρνακας.
Σε μια σωστή διαδικασία, η κυβέρνηση θα έπρεπε με βάση τη νομοθεσία 102/2005να ετοιμάσει μια έκθεση για τις επιπτώσεις που θα έχει η απόφαση της ναμεταφέρει τις δραστηριότητες των υδρογονανθράκων στο λιμάνι της Λάρνακας.
Μια τέτοια μελέτη η οποία θα λάμβανε υπόψη, το περιβάλλον,τους κατοίκους, την κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό θα έδινε στηνπόλη σημαντικά πλεονεκτήματα:
  1. Θα υπήρχε καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται για το λιμάνι , το είδος και τη προγραμματισμένη διάρκεια παραμονής της κάθε μιας από αυτές.
  2. Θα παρουσιαζόταν η συνολική επίπτωση όλων αυτών των δραστηριοτήτων στην πόλη αλλά και προτεινόμενα (αν υπήρχαν) μέτρα αντιμετώπισης της κάθε μιας των επιπτώσεων.
  3. Αν με βάση τη μελέτη οι επιπτώσεις μπορούσαν να αντιμετωπιστούν, τότε η μελέτη θα έβαζε από πριν όρους και περιορισμούς στις εταιρείες στο τι επιτρέπεται ή όχι να γίνει στο λιμάνι.
  4. Θα γινόταν η Δημόσια Διαβούλευση που προβλέπεται από τη νομοθεσία όπου οι Δημοτικές Αρχές, οι Οικονομικοί φορείς, τα οργανωμένα σύνολα και οι κάτοικοι της πόλης θα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σωστά και τεκμηριωμένα και να υποβάλουν τις δικές τους απόψεις.
  5. Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία η κυβέρνηση θα είχε όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπροστά της για να αποφασίσει αν θα αναλάβει την ευθύνη ή όχι να προχωρήσει με την αλλαγή χρήσης του λιμανιού και σε ποιο βαθμό.
Χωρίς τη πιο πάνω μελέτη όλα αυτά τα σημαντικά στοιχεία θαπαραμείνουν άγνωστα και ως επακόλουθο δε θα παρθεί κανένα μέτρο αντιμετώπισηςτων συνολικών επιπτώσεων εφόσον δεν έγινε καμιά προσπάθεια να προβλεφθούν.
Παράλληλα θα συνεχιστούν οι αντιπαραθέσεις χωρίς στοιχεία, οκαθένας θα λέει ότι θέλει και με προφορικές υποσχέσεις θα προχωρούμε μέχρι να λήξει η θητεία της κυβέρνησης ή τωνυπουργών.

Από την άλλη, το επίπεδο των περιβαλλοντικών μελετών στηνΚύπρο είναι εξαιρετικά χαμηλό έως και απαράδεκτο. Παράλληλα οι κυπριακέςνομοθεσίες για τις περιβαλλοντικές μελέτες είναι γεμάτες τρύπες που επιτρέπουνστο κράτος και στους ιδιώτες  να κάνουνότι θέλουν.
Όμως στην προκειμένη περίπτωση που το ενδιαφέρον είναιμεγάλο, ο μελετητής θα αναγκαστεί να κάνει καλή δουλειά διότι γνωρίζει από πρινότι οι κάτοικοι και οι φορείς της πόλης θα κάνουν εξονυχιστικό έλεγχο της μελέτηςκαι θα είναι όλοι παρόντες στη διαβούλευση που θα ακολουθήσει.
Διάβασα βέβαια ότι το Υπουργείο Ενέργειας προτίθεται νακάνει «Δημόσια Διαβούλευση» όπως την αποκαλεί και πολύ σύντομα μάλιστα.
Χωρίς έγγραφα και μελέτες που θα δημοσιευθούν από πριν μεόλους τους προγραμματισμούς και τα στοιχεία, δεν είναι δυνατόν να γίνει πραγματικήΔημόσια Διαβούλευση. Έτσι μόνον όσοι θα είναι εκείνη την ώρα παρών θαπαρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις και θα εκφράσουν απόψεις. Οι υπόλοιποι δε θαμπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους με γραπτό τρόπο αφού δεν έχουνδημοσιευθεί οποιεσδήποτε πληροφορίες.
Με σωστό προγραμματισμό όλα θα ήταν τόσο απλά….

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Λέκτορας
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Email: theopemptou@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails