Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2007

Πανεπιστήμιο Κύπρου - το 1ο με Περιβαλλοντική Δήλωση

Στις 29/01/2007 είχα συνάντηση με τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου κο Κώστα Χριστοφίδη σχετικά με την Περιβαλλοντική Διαχείριση του Πανεπιστημίου.
Ένα μήνα μετά στις 22/02/2007 έστειλα επιστολή στον Αντιπρύτανη καλώντας και γραπτώς το Πανεπιστήμιο να πάρει τα πρώτα βήματα προς μια ολοκληρωτική περιβαλλοντική Διαχείριση. (Η αναφορά μου στο Blog Πανεπιστήμιο Κύπρου και Περιβαλλοντική Ευθύνη )

Σήμερα στο έντυπο του Πανεπιστημίου "Κοινότητα" το Πανεπιστήμιο έχει κάνει το πρώτο βήμα, κάνοντας τη πιο κάτω Περιβαλλοντική Δήλωση:

"Η Σύγκλητος ενέκρινε απόφαση σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο φιλοδοξεί να καταστεί ίδρυμα καλλιέργειας και διάδοσης της περιβαλλοντικής συνείδησης.
Με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη, το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεσμεύεται να υιοθετήσει μια περιβαλλοντική πολιτική της οποίας βασικός άξονας να είναι η ισορροπία μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.
Στο πλαίσιο αυτού του οράματος το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποσκοπεί:

1. Στη συμβολή βελτίωσης της ποιότητας του ευρύτερου τοπικού, εθνικού και παγκόσμιου περιβάλλοντος.
2. Στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης στους φοιτητές και στο Προσωπικό του Ιδρύματος.
3. Στην μείωση, κατά το δυνατόν, των επιπτώσεων της λειτουργίας του Πανεπιστημίου στο περιβάλλον.
4. Στην ενεργητική συμβολή και συμμόρφωση με την περιβαλλοντική πολιτική και εν γένει στην ανάληψη δράσεων τόσο σε διεθνές, ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο.
5. Στον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων οι οποίοι θα εστιάζουν στη σταδιακή και συνεχή βελτίωση διαφόρων περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπως είναι η μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας και του νερού, η εφαρμογή της πολιτικής για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, η διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων, και ο περιορισμός των αερίων εκπομπών στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου.
"

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η ανάγνωση της περιβαλλοντικής δήλωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου αναγνώστηκε από εμένα με ικανοποπίηση, και με τη σκέψη κάλλιο αργά παρά ποτέ...
Ελπίζω ότι το ΠΚ θα προχωρήσει πέρα από την περιβαλλοντική δήλωση σε σχεδιασμό δράσεων για την εφαρμογή των προτάσεων του.
Με αφορμή τη συγκεκριμένη περιβαλλοντική δήλωση, θεωρώ απαραίτητο τον καθορισμό περιβαλλοντικής διαχειριστικής πολιτικής από όλα τα Πανεπιστήμια του τόπου.
Α.

Theopemptou είπε...

Χάρηκα πραγματικά από το πρώτο βήμα που έχει γίνει. Έκανα ήδη συναντήσεις με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο και με το Intercollege.
Σε λίγες μέρες έχω συνάντηση και με το πρώην Cyprus College.
η πίεση πρέπει να διατηρηθεί ....

Related Posts with Thumbnails