Σάββατο, 1 Ιουλίου 2006

Διορισμός Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Διορισμός Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κος Τάσσος Παπαδόπουλος έχει διορίσει τον κο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου Επίτροπο Περιβάλλοντος με το διορισμό του να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2006.

Οι όροι και καθήκοντα του Επιτρόπου Περιβάλλοντος όπως αυτά έχουν οριστεί από τον Πρόεδρο, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 1. Τη παρακολούθηση, συλλογή στοιχείων, ετοιμασία εκθέσεων και στατιστικών, καταγραφή και η υποβολή Ετήσιας Έκθεσης στο Υπουργικό Συμβούλιο με τις παρατηρήσεις του για την περιβαλλοντική πολιτική του κράτους.
 2. Υποβάλλει εισηγήσεις σε υπουργεία για θέματα σχετικά με το Περιβάλλον και με την εφαρμογή της σχετικής πολιτικής και νομοθεσίας, είτε κατά παράκληση υπουργείου είτε αυτοβούλως.
 3. Υποβάλλει απόψεις σε σχέση με σημαντικές προτάσεις για τροποποίηση σχετικών νόμων ή για έγκριση νέων νόμων για τν προστασία του περιβάλλοντος, ή παρέχει συμβουλές στο Υπουργικό Συμβούλιο και /η σε οποιοδήποτε υπουργό για θέματα της αρμοδιότητάς του και στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή ή την ολομέλεια της Βουλής, όταν κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής ή της Βουλής κριθεί να το πράξει.
 4. Ανάθεση ετοιμασία επιστημονικών εκθέσεων σε ειδικούς ή /και επιστημονικές επιτροπές.
 5. Σε ειδικές περιπτώσεις λόγω σοβαρότητας επιπτώσεων ή κατάφορων παραβιάσεων διεξάγει επιθεωρήσεις, διερεύνηση καταγγελιών και προώθηση λύσεων, ή παρέχει οδηγίες (μέσω του Υπουργού) στην αρμόδια υπηρεσία Υπουργείου για διεξαγωγή έρευνας και υποβολή έκθεσης προς τον Επίτροπο.
 6. Σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο δειγματοληπτικά, ο Επίτροπος, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υποβολής συγκεκριμένης καταγγελίας, δικαιούται να προβαίνει σε έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, των στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη για την έκδοση από την αρμόδια Αρχή απόφασης ή άδειας για έργα που αφορούν το Περιβάλλον ή που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Επιτρόπου, για υποβολή έκθεσης στο Υπουργικό Συμβούλιο.
 7. Ο Επίτροπος σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία ή άλλες υπηρεσίες ή φορείς, μεριμνά για την οργάνωση και προσφορά επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή και προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων μαθητών ή φοιτητών και την έκδοση κατάλληλου υλικού για την ενημέρωση του κοινού ή την επιμόρφωση ατόμων που λαμβάνουν αποφάσεις ή εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον κρατικό ή ιδιωτικό τομέα, σε οποιαδήποτε θέματα αφορούν το περιβάλλον.

  Το Γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος είναι στο 3ο όροφο στη Στασσάνδρου 9, Λευκωσία και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

  Ταχυδρομική Διεύθυνση:
  Ταχ. Θυρ. 23348
  1681 Λευκωσία
  Τηλέφωνα
  Τηλ: 22803460
  Φαξ: 22803464
  Γραφεία:
  3ος Όροφος
  Μέγαρο Ελλάς
  Στασσάνδρου 9
  Λευκωσία
  Ηλεκτρονικό. Ταχυδρομείο
ctheopemptou@ec.gov.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails