Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

Καύση αποβλήτων σε Δημοτικές περιοχές


Τελευταία υπάρχει θέμα γιατί καίγονται σκουπίδια σε περιοχή μεταξύ Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου.

Ο Δημ. Αγ. Νάπας κάνει καταγγελία για παράνομους σκυβαλότοπους (26/06/2019)

Ποιου νομική ευθύνη είναι για να βάλει τάξη;;;

Ο περί Δήμων Νόμoς τoυ 1985 (111/1985)  Άρθρο 124 (1Α)
"(1A) Οποιοδήποτε πρόσωπο καίει εντός οποιωνδήποτε δημοτικών ορίων οικιακά, οικοδομικά, γεωργικά ή βιομηχανικά απόβλητα, όπως υπολείμματα τροφίμων, χαρτική ύλη, χόρτα, κλαδεύματα, οποιεσδήποτε συσκευασίες οποιωνδήποτε υλικών, αντικειμένων ή πραγμάτων, πλαστικά ή υλικά αντικείμενα ή πράγματα ή οποιαδήποτε άλλης φύσης υλικά, αντικείμενα ή πράγματα, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια εξήντα ευρώ (€860,00) ή σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί. Σε περίπτωση καταδίκης για το αδίκημα αυτό, το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει την καταβολή πρόσθετης χρηματικής ποινής, που δεν θα υπερβαίνει τα τριακόσια πενήντα ευρώ (€350,00)  για κάθε μέρα, κατά την οποία το πρόσωπο που καταδικάστηκε συνεχίζει να διαπράττει το αδίκημα αυτό."Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails