Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

Κοινωνικές Επιχειρήσεις – Μια αναγκαιότητα για την Κύπρο

[Σημερινό άρθρο μου στο "Φιλελεύθερο"]

Τι είναι η Κοινωνική Επιχείρηση;
Η δημοφιλής εγκυκλοπαίδεια Wikipedia καθορίζει σαν Κοινωνικές Επιχειρήσεις τους οργανισμούς που εφαρμόζουν στρατηγικές με στόχο την αύξηση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και την βελτίωση του περιβάλλοντος. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν προσφέρουν κανένα κέρδος σε μετόχους πέραν από το μισθό που εισπράττουν οι υπάλληλοι.

Όλες οι Κοινωνικές επιχειρήσεις είναι οι ίδιες;
Στην Ελλάδα για παράδειγμα η σχετική νομοθεσία αναφέρεται σε τρεις διαφορετικούς τύπους τους οποίους περιγράφει ως εξής:
Ένταξης: Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (εξαρτημένοι, απεξαρτημένοι, οροθετικοί, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες).
Κοινωνικής Φροντίδας: Αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών κοινωνικού – προνομιακού χαρακτήρα που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά και άτομα με χρόνιες παθήσεις.
Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού: Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Ενδεικτικά, μπορούν να δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.ά.

Ποιες οι διαφορές τους με τις κανονικές επιχειρήσεις;
Συνήθως στις επιχειρήσεις αυτές δίνονται πολλά προνόμια, πρέπει να είναι συνεταιριστικές, δεν φορολογούνται τα κέρδη τους τα οποία πρέπει να κατανεμηθούν στην επιχείρηση με βάση πρόνοιες του νόμου. Το πιο σημαντικό είναι ότι μπορούν να αναλαμβάνουν ανάθεση εκτέλεσης εργασιών από το κράτος χωρίς τη διαδικασία των προσφορών. Πολύ συχνά τέτοιες επιχειρήσεις πλαισιώνονται από ένα μεγάλο αριθμό εθελοντών.

Ποια η σχέση των κανονικών εμπορικών επιχειρήσεων με αυτές;
Επειδή στο εξωτερικό οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις χαίρουν πολύ μεγάλης εκτίμησης από το κοινό, πολλές εμπορικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν να βοηθήσουν στη σύσταση μιας Κοινωνικής Επιχείρησης σαν μέρος της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης.

Θα ήταν χρήσιμες για την Κύπρο;
Σε μια δύσκολη εποχή όπως αυτή θα πρέπει να δώσουμε διέξοδο σε ανθρώπους με δυσκολίες και να τους μετατρέψουμε σε συμμάχους του κράτους στον αγώνα για βελτίωση της ποιότητας ζωής, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.
Για παράδειγμα μια τέτοια επιχείρηση σε κάθε Δήμο και Σύμπλεγμα Κοινοτήτων θα μπορέσει να λειτουργήσει με επιτυχία ένα Δημοτικό Κατάστημα Μεταχειρισμένων ειδών και οικιακού εξοπλισμού.
Είμαστε σε εποχή κρίσης και τέτοιες επιχειρήσεις χρειάζεται να θεσμοθετηθούν άμεσα!Related Posts with Thumbnails