Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Βότανα - ενημερωθείτε πρώτα ..

Έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα και προσκλήσεις για υπογραφές για να κάνω ένσταση σε αυτό.
Ιδού το θέμα από σημερινή ανακοίνωση της ΕΕ

Παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης: πιο ασφαλή προϊόντα στην αγορά της ΕΕ
Από αύριο, οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να είναι βέβαιοι ότι τα παραδοσιακά φυτικά φάρμακα που αγοράζουν στην ΕΕ είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Η λήξη της επταετούς μεταβατικής περιόδου που οριζόταν στην οδηγία του 2004 για τα φάρμακα φυτικής προέλευσης (2004/24/EΚ) σημαίνει ότι μετά την 1η Μαΐου 2011 στην αγορά της ΕΕ μπορούν να παραμείνουν μόνο φάρμακα που έχουν καταχωριστεί ή έχουν λάβει άδεια. Η οδηγία για τα φάρμακα φυτικής προέλευσης εισάγει μια πιο απλή διαδικασία καταχώρισης απ’ ό,τι για τα άλλα φάρμακα, δεδομένου του μακρόχρονου ιστορικού χρήσης των παραδοσιακών φαρμάκων φυτικής προέλευσης. Ταυτοχρόνως, η οδηγία προσφέρει τα απαραίτητα εχέγγυα όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους.
Ο κ. John Dalli, ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την πολιτική υγείας και καταναλωτών, δήλωσε: «Φτάσαμε στο τέλος μιας μακράς μεταβατικής περιόδου η οποία έδωσε το απαραίτητο χρονικό περιθώριο στους παραγωγούς και στους εισαγωγείς παραδοσιακών φαρμάκων φυτικής προέλευσης, προκειμένου να καταδείξουν ότι τα προϊόντα τους παρουσιάζουν αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Οι ασθενείς μπορούν πλέον να είναι σίγουροι για τα παραδοσιακά φυτικά φάρμακα που αγοράζουν στην ΕΕ».
Απλουστευμένη διαδικασία
Με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, όλα τα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών φαρμάκων φυτικής προέλευσης, πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας προκειμένου να διατεθούν στην αγορά της ΕΕ. Η απλουστευμένη διαδικασία που εισήγαγε η οδηγία για τα φάρμακα φυτικής προέλευσης επιτρέπει την καταχώριση αυτών των φαρμάκων χωρίς τη διεξαγωγή των ελέγχων ασφάλειας και των κλινικών δοκιμών που απαιτούνται για τη χορήγηση πλήρους άδειας κυκλοφορίας.
Αντ’ αυτών, κάθε αιτών που επιθυμεί να καταχωρίσει παραδοσιακό φάρμακο φυτικής προέλευσης πρέπει να προσκομίσει τεκμηρίωση η οποία να καταδεικνύει ότι το εν λόγω προϊόν δεν βλάπτει υπό τις καθορισμένες συνθήκες χρήσης. Πρέπει επίσης να προσκομίσει στοιχεία που να μαρτυρούν ότι το προϊόν έχει αποδεδειγμένο ιστορικό χρήσης, δηλαδή ότι έχει χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια τουλάχιστον επί 30 χρόνια, από τα οποία τα 15 στο εσωτερικό της ΕΕ.
Επτά χρόνια για την καταχώριση
Η οδηγία για τα φάρμακα φυτικής προέλευσης εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 31 Μαρτίου 2004. Προέβλεψε μια εξαιρετικά μακρόχρονη μεταβατική περίοδο επτά ετών προκειμένου να καταχωρίσουν οι παραγωγοί τα παραδοσιακά τους φάρμακα φυτικής προέλευσης, τα οποία κυκλοφορούσαν ήδη στην αγορά της ΕΕ κατά την έναρξη ισχύος της οδηγίας.
Οι αιτούντες είχαν επτά χρόνια στη διάθεσή τους για να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους (ή των κρατών μελών) στο οποίο ήθελαν να κυκλοφορήσει το προϊόν τους. Εάν ένα φάρμακο φυτικής προέλευσης δεν έχει καταχωριστεί ή δεν έχει λάβει άδεια έως τις 30 Απριλίου 2011, δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά της ΕΕ μετά την 1η Μαΐου 2011. Ύστερα από την ημερομηνία αυτή, οι παραγωγοί παραδοσιακών φαρμάκων φυτικής προέλευσης εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση καταχώρισης με την απλουστευμένη διαδικασία.
Η οδηγία για τα φάρμακα φυτικής προέλευσης:
 • Δεν απαγορεύει τα παραδοσιακά φάρμακα στην ευρωπαϊκή αγορά. Απεναντίας, εισάγει μια ελαφρύτερη, απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή διαδικασία καταχώρισης σε σχέση με τη διαδικασία για άλλα φάρμακα. Επιπλέον, έχει χορηγήσει στους παραγωγούς παραδοσιακών φαρμάκων φυτικής προέλευσης μια ασυνήθιστα μακρόχρονη μεταβατική περίοδο επτά ετών για να καταχωρίσουν τα προϊόντα τους.
 • Δεν απαγορεύει τις βιταμίνες, τα συμπληρώματα ιχνοστοιχείων και τα τσάγια βοτάνων.
 • Δεν απαγορεύει τις εναλλακτικές θεραπείες και τους θεραπευτές, την ομοιοπαθητική, τα φυτά ή τα βιβλία για φυτά.
Ιστορικό
Μερικά φυτά περιέχουν ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία διάφορων ασθενειών. Τα φάρμακα που παρασκευάζονται από αυτές τις ουσίες είναι γνωστά ως «φάρμακα φυτικής προέλευσης». Ορισμένα από αυτά τα προϊόντα, παρόλο που είναι φυσικά, είναι δυνατόν να βλάπτουν την υγεία. Για τον λόγο αυτό καλύπτονται από τη φαρμακευτική νομοθεσία, της οποίας σκοπός είναι η προστασία της δημόσιας υγείας με την κατοχύρωση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των φαρμάκων.
Τα «παραδοσιακά» φάρμακα φυτικής προέλευσης είναι υποομάδα των φαρμάκων φυτικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται τουλάχιστον επί 30 χρόνια, από τα οποία τουλάχιστον 15 στο εσωτερικό της ΕΕ, προορίζονται για χρήση χωρίς ιατρική επίβλεψη και δεν χορηγούνται με ένεση. Η κατηγορία αυτή δεν περιορίζεται στα ευρωπαϊκά παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης· μπορεί να περιλαμβάνει επίσης κινεζικά και αγιουρβεδικά φάρμακα.
Η οδηγία για τα φάρμακα φυτικής προέλευσης επικαιροποίησε την οδηγία του 2001 σχετικά με τον κοινοτικό κώδικα φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (οδηγία 2001/83/EΚ) εισάγοντας μια απλουστευμένη διαδικασία ειδικά για τα παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης.
Σύνδεσμος με το MEMO/11/71
Για περισσότερες πληροφορίες:

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Environment and quality of life στην Πάφο

Απόψε Πέμπτη 28/04/2011 στις 6.30μμ θα είμαι στο Laura Beach στην Πάφο όπου θα κάνω παρουσίαση στα Αγγλικά με θέμα "Environment and quality of life". 
Αυτή είναι η πιο πετυχημένη μου παρουσίαση που κάνω εδώ και χρόνια με πολλούς να την έχουν παρακολουθήσει περισσότερο από δυο φορές ! Θα χαρώ να σας δω εκεί ....

Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Πολύ έξυπνο από την ΔΕΗ και το ΚΑΠΕ

Ενεργειακή αναβάθμιση σπιτιών με δόσεις  
Το κόστος των εργασιών θα καλύπτεται σε βάθος χρόνου μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ

Tης Xρυσας Λιαγγου από την Καθημερινή

Τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα σπίτια τους θα έχουν περίπου 1.000 πελάτες της ΔΕΗ, χωρίς να καταβάλουν οι ίδιοι τις δαπάνες των σχετικών εργασιών, αφού το κόστος θα αποπληρώνεται σε βάθος χρόνου μέσω του λογαριασμού ρεύματος.
Αυτό προβλέπει το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν χθες ο πρόεδρος της ΔΕΗ Α.Ε. Αρθούρος Ζερβός και ο πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Ματθαίος Σανταμούρης, παρουσία του πρωθυπουργού Γιώργου Α. Παπανδρέου και της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη.
Η ΔΕΗ και το ΚΑΠΕ αναλαμβάνουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνεργασίας αποσκοπώντας στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (με την εξοικονόμηση ενέργειας) και στην ανάπτυξη παροχής ενεργειακών υπηρεσιών στον οικιακό τομέα με την ανάπτυξη παροχής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.
Το έργο προβλέπει πιλοτική εφαρμογή σε περίπου 1.000 κατοικίες σε πέντε δήμους της Αττικής και συγκεκριμένα στην Ηλιούπολη, τον Αγιο Δημήτριο, την Καισαριανή, το Περιστέρι και το Παλαιό Φάληρο. Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία που θα ανακουφίσει τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς θα περιορίσει στο ελάχιστο την αρχική δαπάνη που απαιτείται για την ενεργειακή βελτίωση των κατοικιών.
Παράλληλα, η στροφή προς τεχνολογίες με καλύτερη ενεργειακή απόδοση θα ενισχύσει την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, θα δημιουργήσει ένα καινούργιο εμπορικό πεδίο και μια νέα αγορά για τον κτιριακό τομέα, τις εταιρείες παραγωγής προϊόντων και συστημάτων, καθώς και τους εγκαταστάτες και τους εφαρμοστές.
Hδη για το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 47 επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών, αρκετές εκ των οποίων προέρχονται από το εξωτερικό και μεταφέρουν τεχνογνωσία και κεφάλαια στην όλη διαδικασία. Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν ήδη αναληφθεί για τα κτίρια του δημόσιου τομέα.
Ρυθμός επέκτασης ΑΠΕΣε χαμηλούς ρυθμούς κυμαίνεται η νέα εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ μέσα στο 2011, όπως προκύπτει και από τα νεότερα στοιχεία που δημοσίευσε ο ΔΕΣΜΗΕ για τον μήνα Μάρτιο. Τον πρώτο ρόλο έχουν τα αιολικά, ενώ η ισχύς από φωτοβολταϊκά ανήλθε σε 208,35 μεγαβάτ, έναντι 188,94 μεγαβάτ του Φεβρουαρίου. Στις υπόλοιπες ΑΠΕ οι προσθήκες υπήρξαν μηδενικές.
Γενικότερα, μόλις 107 MW έχουν προστεθεί φέτος στην ισχύ των ΑΠΕ, γεγονός έκδηλο της καθυστέρησης που παρατηρείται. Από τα 107 αυτά μεγαβάτ, τα 61 μεγαβάτ αντιστοιχούν σε αιολικά πάρκα και τα υπόλοιπα σε φωτοβολταϊκά, ενώ δεν προστέθηκε νέα ισχύς σε μικρά υδροηλεκτρικά και βιομάζα, όπου η κατάσταση είναι μάλλον απογοητευτική, αφού παραμένουν στάσιμα από πέρυσι. Στη γεωγραφική κατανομή των ΑΠΕ, στα αιολικά το προβάδισμα έχουν η Εύβοια και η Πελοπόννησος, στα φωτοβολταϊκά η Πελοπόννησος και η κεντρική Μακεδονία, στα μικρά υδροηλεκτρικά η κεντρική Μακεδονία, όπως και στις μονάδες ΣΥΘΗΑ, ενώ στη βιομάζα πρωταγωνίστρια είναι η Αττική.
Ως κύριοι λόγοι για τα προβλήματα στα νέα έργα ΑΠΕ προβάλλονται ο «Καλλικράτης» και οι περιπλοκές που δημιούργησε, η νομοθεσία σε ό,τι έχει να κάνει με τις προστατευμένες εκτάσεις και τους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και οι τοπικές αντιδράσεις.
Tην υστέρηση που εμφανίζει η Eλλάδα στην παραγωγή από AΠE καταδεικνύουν και τα στοιχεία της Eurostat. Σύμφωνα με αυτά, μόλις το 6,1% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ελλάδα καλυπτόταν το 2009 από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ αντίθετα η εξάρτηση από το πετρέλαιο παραμένει σε υψηλά επίπεδα (55%). Σημειώνεται ότι κάθε χρόνο η χώρα μας πληρώνει πάνω από 4% του ΑΕΠ, δηλαδή πάνω από 11-12 δισ. ευρώ για την προμήθεια πετρελαιοειδών από το εξωτερικό.

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

Η ΚΕΑΝΙΤΑ στη Λεμεσό


.............
 Στις 12/04/2011 πήγα στην εκδήλωση της ΚΕΑΝΙΤΑ στη Λεμεσό και είχα την χαρά να με ξεναγήσει η κα Εύη Παπαδοπούλου στην έκθεση η οποία όπως βλέπετε και από τις φωτογραφίες πιο πάνω είναι καμωμένη με πολύ κόπο και αγάπη.  Είμαι σίγουρος ότι οι μαθητές θα το απολαβάνουν αλλά και θα φεύγουν με πολύ καλές γνώσεις και εντυπώσεις !
Το πιο κάτω είναι η ανακοίνωση όπως δημοσιεύθηκε στο Φιλελεύθερο!
"ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ διαδραστική έκθεση για το περιβάλλον παρουσίασε η ΚΕΑΝ στο πλαίσιο της δράσης «Η ΚΕΑΝΙΤΑ σκέφτεται πράσινα». 
Η πρωτοβουλία αυτή, που σχεδίασε και υλοποίησε η δυναμική ομάδα της ΚΕΑΝΙΤΑ, έρχεται σαν συνέχεια του οικολογικού διαγωνισμού «Έχεις Μήνυμα. Στείλε το τώρα» στον οποίο συμμετείχαν 43 σχολεία και πάνω από 1000 παιδιά, απ’ όλη την Κύπρο και διήρκεσε μια σχολική χρονιά. Τα μηνύματα και λογότυπα των τριών νικητών είναι ήδη τυπωμένα στα πακέτα της ΚΕΑΝΙΤΑ για να τα δουν χιλιάδες άνθρωποι.
Με βάση τις ζωγραφιές των παιδιών για το περιβάλλον, η ΚΕΑΝΙΤΑ δημιούργησε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που καλύπτει τις πέντε θεματικές ενότητες. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η υπεύθυνη για την ΚΕΑΝΙΤΑ, Μαρία Οδυσσέως, «Συνδυάσαμε ευρηματικές τεχνολογικές κατασκευές, σκηνικά, έξυπνα παιχνίδια με τη δημιουργική φαντασία. Δημιουργήσαμε ένα «θεατρικό σκηνικό» όπου πρωταγωνιστής είναι το περιβάλλον και ταυτόχρονα τον πρώτο ρόλο έχουν τα παιδιά. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μία εκπαιδευτική εμπειρία που ευαισθητοποιεί συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με τη γνώση».
Η έκθεση που λειτουργεί στο εργοστάσιο της ΚΕΑΝ στη Λεμεσό, φιλοξένησε ήδη 2500 παιδιά απ’ όλη την Κύπρο. Συνδέοντας την επιχειρηματική προσπάθεια με τη συμμετοχή στα ευρύτερα κοινωνικά θέματα, η διευθύντρια Μάρκετινγκ Εύη Παπαδοπούλου ανέφερε πως «η ΚΕΑΝ έχει μία στενή επαφή με τη φύση και το περιβάλλον. Άλλωστε τα προϊόντα μας στηρίζονται στη φύση και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την αυθεντικότητα της φυσικής τους γεύσης. Με τη δύναμη της εμπειρίας και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών μας, η ΚΕΑΝ αναπτύσσεται δυναμικά και σήμερα έχει παρουσία σε 40 χώρες και 4 ηπείρους.
Αυτή η ανάπτυξη θα ήταν ανώφελη αν δεν συνδυαζόταν με συγκεκριμένες χειροπιαστές δράσεις, όπως αυτή που ευαισθητοποιεί και εκπαιδεύει τώρα τα παιδιά, τους αυριανούς πολίτες, για το περιβάλλον. Και σε αυτές τις δράσεις πρωταγωνιστεί πάντα η αγαπημένη ΚΕΑΝΙΤΑ"

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Έργο Life+2009: Παρακολούθηση, Μοντελοποίηση και Διαχείριση Σωματιδίων (PM3)

Η επίτευξη καλύτερης ποιότητας αέρα είναι ένα από τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα σε όλες τις χώρες. Στην Κύπρο, για τους περισσότερους ρύπους δεν παρατηρείται υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται στην Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εξαίρεση αποτελεί το Όζον και τα Αιωρούμενα Σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10 μικρομέτρων (ΑΣ10). Στην περίπτωση των ΑΣ10, παρατηρούνται υπερβάσεις τόσο της ετήσιας (40 μg/m3) όσο και της 24ωρης (50 μg/m3) οριακής τιμής σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Κύπρου και ιδιαίτερα τις αστικές. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε φυσικές πηγές (θαλάσσιο άλας, διασυνοριακή ρύπανση), στην επαναιώρηση σκόνης από τους δρόμους και ακάλυπτες περιοχές καθώς επίσης και στις εκπομπές από ανθρωπογενείς πηγές.
Ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος επιβολής κυρώσεων στην Κύπρο για την μη συμμόρφωσή της προς τις οριακές τιμές των ΑΣ10 που τίθενται στην Οδηγία 2008/50/ΕΚ. Η εν λόγω Οδηγία όμως, δίνει το δικαίωμα στα Κράτη Μέλη να εξαιρεθούν από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές των ΑΣ, για τις περιπτώσεις όπου οι υπερβάσεις αυτές οφείλονται σε φυσικές πηγές.
Όσον αφορά την Κύπρο, οι πηγές αυτές συμβάλλουν σημαντικά στις υπερβάσεις των οριακών τιμών, γι’ αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί μια μεθοδολογία ποσοτικοποίησης της συνεισφοράς τους στις συνολικές μετρούμενες συγκεντρώσεις των ΑΣ, ώστε να διευκολυνθεί η προετοιμασία αποτελεσματικών σχεδίων διαχείρισης της σκόνης.
Για τον σκοπό αυτό, από τον Ιανουάριο 2011, ο κλάδος Ποιότητας του Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας έχει αρχίσει την υλοποίηση του έργου PM3. Το έργο, διάρκειας τριών ετών, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ και αποσκοπεί αρχικά στην εκτίμηση και τεκμηρίωση της συνεισφοράς σκόνης από τις φυσικές και διασυνοριακές πηγές σκόνης, την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης της σκόνης και στην συνέχεια στη διαμόρφωση και βελτιστοποίηση προγράμματος μέτρων διαχείρισής της. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα του έργου, www.life-airquality.eu.
Στο έργο θα αναπτυχθεί και εφαρμοστεί μεθοδολογία προσδιορισμού και κατανομής των πηγών εκπομπής σκόνης μέσα από τη χρήση μοντέλων και ορυκτολογικών αναλύσεων. Επιπρόσθετα, θα εφαρμοστούν καινοτόμες μέθοδοι όπως η χρήση συστημάτων LIDAR για την εκτίμηση της διασυνοριακής μεταφοράς σκόνης και την καθ’ ύψος μέτρηση της συγκέντρωσης των ΑΣ όπως επίσης θα γίνει σύνδεση περιφερειακών μοντέλων διασποράς με μοντέλα μέσης κλίμακας και ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων τοπικής κλίμακας.
Παράλληλα, το έργο αποσκοπεί στην επέκταση και βελτίωση των δυνατοτήτων παρακολούθησης με τη χρήση μεθόδων ανίχνευσης εξ’ αποστάσεως (remote sensing) και τη χρήση πρόσθετων μονάδων μέτρησης, στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων πρόγνωσης και διάγνωσης επεισοδίων σκόνης και στην επέκταση των δράσεων ενημέρωσης του κοινού μέσα από εφαρμογή τεχνολογιών κινητής τεχνολογίας 3G.
Ανάδοχος και συντονιστής του έργου είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και συμμετέχοντες φορείς είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η ESS GmbH Αυστρίας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Κύπρου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Διευθυντή του έργου, κύριο Σάββα Κλεάνθους (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Κλάδος Ποιότητας Αέρα, Τηλ: 22405639).

Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Η ΕΕ προτείνει νέα φορολόγηση καυσίμων

Στις 13/04/2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από έντονες διαβουλεύσεις, ανακοίνωσε την πρότασή της για την αναμόρφωση όπως την αποκαλεί των κανόνων φορολόγησης των ενεργειακών προϊόντων. Υπάρχουν φωνές υπέρ, αλλά και έντονες αντιδράσεις από ορισμένα κράτη που ίσως να οδηγήσουν σε αναβολή τη λήψη απόφασης και επειδή αυτό είναι φορολογικό θέμα ένα κράτος μέλος μπορεί να θέσει βέτο.

Το σκεπτικό:
Η πρόταση αυτή στοχεύει στο να καθορίσει ελάχιστη φορολόγηση για κάθε καύσιμο η οποία θα είναι ανάλογη με το ενεργειακό περιεχόμενο του καυσίμου και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με χρέωση περίπου €20 τον τόνο CO2.
Τη φορολογία αυτή δεν θα την επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις  που καλύπτονται από την εμπορία ρύπων όπως είναι για παράδειγμα στην Κύπρο η Αρχή Ηλεκτρισμού, το τσιμεντοποιείο και τα τουβλοποιεία. Με τον τρόπο αυτό θα απαλειφθεί το μειονέκτημα των πιο πάνω επιχειρήσεων σε σχέση με τους υπόλοιπους.
Κάτι πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές είναι και το γεγονός ότι η φορολογία θα καλύπτει και τα καύσιμα κίνησης όπως το πετρέλαιο (πάνω κατά 8%) και βενζίνη.

Η αύξηση στα καύσιμα θα αναγκάσει και τους καταναλωτές να βρουν τρόπους να μειώσουν τη κατανάλωση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα όπως για παράδειγμα τη μετακίνησή τους και τη θέρμανση κτηρίων.
Αυτό θα οδηγήσει περισσότερους σε οικολογικά αυτοκίνητα, δημόσιες μεταφορές και ποδήλατα ανοίγοντας ίσως και το δρόμο στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο κάνοντας το πιο φθηνό σαν μέσο μεταφοράς.
Ακόμη ένα πλεονέκτημα είναι ότι θα κάνει ακόμη πιο ελκυστική τη ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων όπως π.χ. θερμομόνωση, για να μειωθούν τα έξοδα λειτουργίας της θέρμανσης.
Όπως είναι ήδη γνωστό εδώ και ένα χρόνο, από το τέλος του 2020 όλα τα νέα κτήρια θα πρέπει να είναι «μηδαμινής» ενεργειακής κατανάλωσης και είναι φυσιολογικό ότι όσο πλησιάζουμε το 2020 τα πράγματα να γίνονται σταδιακά πιο αυστηρά.

Στόχος επίσης της φορολογίας αυτής είναι να κάνει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πιο ελκυστική.

Τα προβλήματα:
Για χώρες όμως όπως τη δική μας όπου βασιζόμαστε για τη μετακίνησή μας στο ιδιωτικό αυτοκίνητο και με σχεδόν όλα τα κτήρια μας να είναι σπάταλα σε ενέργεια, η φορολογία αυτή θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα αν δεν προετοιμαστούμε σωστά.

Οι ασθενέστερες τάξεις του πληθυσμού θα υποφέρουν περισσότερο εφόσον αυτή η φορολογία θα οδηγήσει παράλληλα και σε πολλές αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων.
Αν η πρόταση αυτή υιοθετηθεί τελικά από τα κράτη μέλη, θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2013 και φυσικά θα αυξήσει τα εισοδήματα των κρατών μελών, ανάλογα με το ύψος της φορολογίας που θα αποφασιστεί.

Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι συζητήσεις για το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα επιπλέον λεφτά από τη φορολόγηση. Το σωστό θα ήταν να δημιουργηθεί ένα ταμείο όπου τα λεφτά θα χρησιμοποιούνται για περιβαλλοντικά έργα και επιχορηγήσεις.
Τέτοια έργα έχουμε πολλά να διαλέξουμε, όπως η στοχευμένη επιχορήγηση ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών ανθρώπων με χαμηλά εισοδήματα, η εγκατάσταση σε ιδρύματα φωτοβολταικών συστημάτων για να έχουν επιπλέον εισόδημα, η προώθηση του ποδηλάτου και των δημόσιων μεταφορών, αγορά γης και δημιουργία πάρκων σε υποβαθμισμένες περιοχές και πολλά άλλα.

Ιδέες υπάρχουν πολλές, χρειάζεται όμως να γίνει ο απαραίτητος διάλογος και στήριξη από όλους για την εξεύρεση του σωστού μηχανισμού για την πιο αποδοτική χρήση των εισοδημάτων.
Και όλα αυτά αν φυσικά περάσει η πρόταση της ΕΕ.

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Επίτροπος Περιβάλλοντος,  Http://perivallon.eu

Σημειώσεις:
 1. Η σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής στις 13/04/2011 είναι εδώ
 2. Η επεξήγηση της πρότασης πιο πάνω ειδικά για τους πολίτες είναι εδώ.
 3. Όλες οι Οδηγίες αναφορικά με τη φορολόγηση της ενέργειας είναι εδώ
 4. Ολόκληρη η πρόταση μαζί με τις προτεινόμενες αλλαγές είναι εδώ
 5. Το Φεβρουάριο του 2011, η Ευρωβουλή ψήφισε τη μείωση των εκπομπών ρύπων από εμπορικά αυτοκίνητα. Σχετική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει:
  The rules aim to spur innovation in industry, setting an initial target of 175g CO2/km. Under the terms of an agreed phase-in, the average emissions of 70% of a manufacturer's fleet must meet this limit in 2014 and the average of all its vehicles by 2017.
  The legislation also sets a limit of 147g CO2/km to be achieved by 2020.
  This figure reflects a less ambitious compromise than many MEPs had wanted, but in line with the agreement reached with Council. Manufacturers registering fewer than 22,000 new vehicles in a year may apply for an exemption from the rules.
  Supercredits and penalties
  Vans that emit less than 50g CO2/km will earn carmakers "supercredits" for a limited time, by counting as 3.5 vehicles towards the average in 2014-2015, 2.5 in 2016 and 1.5 in 2017, the last year of the scheme. On the other hand, each new van over the agreed limits will be subject to penalties rising to €95 per gram from 2019
  .”

Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Ανακύκλωση αποβλήτων κατασκευών - παρουσίαση

Πριν λίγες μέρες επισκέφθηκα τη μονάδα ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) της εταιρείας Σ.Νετιάτης & Χ.Ξενή Επιχειρήσεις Λτδ.
Έχει χρόνια που αγωνίζομαι για αυτό το θέμα και φτάσαμε στο σημείο τώρα να έχει περάσει και η σχετική νομοθεσία από τη Βουλή. Τώρα εργάζομαι στο να γίνει ξεχωριστός κλάδος εγγραφής αδειούχων εταιρειών κατεδάφισης.
Η παρουσίαση πιο κάτω είναι από την επίσκεψη μου στη μονάδα.



Για ολόκληρη την οθόνη πατάτε εδώ

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Έρχονται αυξημένοι φόροι στα καύσιμα αλλά ...

Φορολογία επί της ενέργειας: Η Επιτροπή προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα

Reference:  IP/11/468    Date:  13/04/2011


HTML:   EN    FR    DE    DA    ES    NL    IT    SW    PT    FI    EL    CS    ET    HU    LT    LV    MT    PL    SK    SL    BG    RO   
PDF:     EN    FR    DE    DA    ES    NL    IT    SW    PT    FI    EL    CS    ET    HU    LT    LV    MT    PL    SK    SL    BG    RO   
DOC:    EN    FR    DE    DA    ES    NL    IT    SW    PT    FI    EL    CS    ET    HU    LT    LV    MT    PL    SK    SL    BG    RO   
IP/11/468
Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2011
Φορολογία επί της ενέργειας: Η Επιτροπή προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα την πρότασή της για την αναμόρφωση των παρωχημένων κανόνων σχετικά με τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος των νέων κανόνων είναι η αναδιάρθρωση του τρόπου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων, η άρση των σημερινών ανισοτήτων και ο συνυπολογισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στο ενεργειακό περιεχόμενο. Οι υφιστάμενοι ενεργειακοί φόροι θα αποτελούνται από δύο μέρη, με τη συνεκτίμηση των οποίων θα προσδιορίζεται ο συνολικός φορολογικός συντελεστής του προϊόντος. Η Επιτροπή θέλει να προωθήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα και την κατανάλωση φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων, καθώς και να αποτρέψει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Η πρόταση θα βοηθήσει τα κράτη μέλη στον ανασχεδιασμό της συνολικής φορολογικής αρχιτεκτονικής τους με τρόπο που να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την απασχόληση, δεδομένου ότι η φορολόγηση θα στρέφεται από την εργασία στην κατανάλωση. Η αναθεωρημένη οδηγία θα τεθεί σε ισχύ το 2013. Με την πρόβλεψη μεγάλων μεταβατικών περιόδων για την πλήρη εναρμόνιση της φορολογίας του ενεργειακού περιεχομένου, μέχρι το 2023, η βιομηχανία θα έχει το χρονικό περιθώριο να προσαρμοστεί στη νέα δομή της φορολογίας.
Ο κ. Algirdas Šemeta, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης, ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης, δήλωσε τα εξής: «Το εκσυγχρονισμένο καθεστώς φορολογίας επί της ενέργειας δημιουργείται την κατάλληλη στιγμή. Τα κράτη μέλη χαράσσουν τις στρατηγικές τους για να εξέλθουν από την κρίση και να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής 'Ευρώπη 2020'. Απαιτούν δράση με στόχο τον περιορισμό της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας που αφορούν την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή χρειαζόμαστε μια δίκαιη και διαφανή ενεργειακή φορολογία. Κοινό μας στόχο αποτελεί μια οικονομία της ΕΕ αποτελεσματικότερη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των πόρων, οικολογικότερη και ανταγωνιστικότερη. Η παρούσα πρόταση προβλέπει ισχυρή ειδοποίηση μέσω της τιμής του διοξειδίου του άνθρακα για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, επίσης δε αποτελεί ευκαιρία για τη μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία στην κατανάλωση, ώστε να ενθαρρυνθεί μια φορολογία ευνοϊκή για την ανάπτυξη».
Η φορολογία των ενεργειακών προϊόντων είναι εν μέρει εναρμονισμένη σε επίπεδο ΕΕ. Η οδηγία για την ενεργειακή φορολογία καθορίζει ελάχιστους συντελεστές φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κίνησης και ως καύσιμα θέρμανσης καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η οδηγία είναι παρωχημένη και αντιφατική. Μια φορολογία βασιζόμενη σε όγκους καταναλισκόμενων ενεργειακών προϊόντων δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον δεν δημιουργεί οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης και την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων πρέπει να συνεκτιμά καλύτερα το ενεργειακό περιεχόμενό τους και τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον.
Θεμελιώδη στοιχεία
Με την αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή φορολογία τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να κάνουν χρήση της φορολογίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και, επομένως, να στηρίξουν τελικά τη «βιώσιμη ανάπτυξη». Προς τούτο, προτείνεται να διαχωριστεί ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής σε δύο μέρη:
 • Το ένα μέρος θα βασίζεται στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από το ενεργειακό προϊόν και καθορίζεται σε 20 ευρώ ανά τόνο διοξειδίου του άνθρακα.
 • Το άλλο μέρος θα βασίζεται στο ενεργειακό περιεχόμενο ήτοι την πραγματική ενέργεια την οποία παράγει το προϊόν, μετρούμενη σε Gigajoules (GJ). Ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής καθορίζεται σε 9,6 ευρώ/GJ για τα καύσιμα κίνησης και σε 0,15 ευρώ/GJ για τα καύσιμα θέρμανσης. Αυτό θα ισχύει για όλα τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές και για θέρμανση.
Οι κοινωνικές πτυχές λαμβάνονται υπόψη εφόσον παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να απαλλάσσουν πλήρως την ηλεκτρική ενέργεια την οποία καταναλίσκουν τα νοικοκυριά για θέρμανση, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου ενεργειακού προϊόντος.
Με την πρόβλεψη μακρών μεταβατικών περιόδων για την πλήρη εναρμόνιση της φορολογίας του ενεργειακού περιεχομένου, έως το 2023, η βιομηχανία θα έχει το χρονικό περιθώριο να προσαρμοστεί στη νέα δομή της φορολογίας.
Τα οφέλη της αναθεώρησης της ενεργειακής φορολογίας
 • Η πρόταση αυτή θα ευνοήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα ενθαρρύνει την κατανάλωση πηγών ενέργειας που εκπέμπουν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Σήμερα συμβαίνει το παράδοξο να φορολογούνται λιγότερο οι πιο ρυπογόνες πηγές ενέργειας. Αντιθέτως, τα βιοκαύσιμα είναι από τις πλέον βαριά φορολογούμενες πηγές ενέργειας, παρά τη δέσμευση της ΕΕ για αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές. Με τη νέα πρόταση αίρονται οι αντιφάσεις αυτές.
 • Το νέο κείμενο προβλέπει επίσης μια πιο συνεκτική προσέγγιση για την ενεργειακή φορολογία σε ολόκληρη την ΕΕ εμποδίζοντας την ύπαρξη πληθώρας εθνικών πολιτικών και συμβάλλει στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τη βιομηχανία σε όλη την ΕΕ. Προσφέρει επίσης στα κράτη μέλη την ευκαιρία να ανασχεδιάσουν τις φορολογικές τους πολιτικές έτσι ώστε αυτές να συμβάλουν στην προώθηση των θέσεων εργασίας και της απασχόλησης.
 • Όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων, στόχος της αναθεωρημένης οδηγίας είναι να συμπληρώσει το ισχύον Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ, με την επιβολή φόρου στο διοξείδιο του άνθρακα σε τομείς εκτός του πεδίου εφαρμογής του (μεταφορές, νοικοκυριά, γεωργία και μικρές βιομηχανίες). Οι τομείς αυτοί αντιπροσωπεύουν το ήμισυ των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ, συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπαχθούν στην ειδοποίηση μέσω της τιμής του διοξειδίου του άνθρακα.
 • Τέλος, η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθήσει την ΕΕ στην επίτευξη των στόχων της για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που διατυπώνονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2008. Αντανακλά επίσης τα αποτελέσματα της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κανκούν τον Δεκέμβριο του 2010.
Τα επόμενα βήματα
Η πρόταση θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2013. Προβλέπει, εφόσον χρειάζεται, βαθμιαία εισαγωγή του νέου φορολογικού καθεστώτος.
Περισσότερες πληροφορίες:
Βλ. επίσης Memo/11/238

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Σε ξεχωριστά ράφια τα μεταλλαγμένα


ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στο Φιλελεύθερο
Υποχρεωτική καθίσταται η τοποθέτηση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων σε ξεχωριστά ράφια στα καταστήματα πώλησης, με την παράλληλη τοποθέτηση σε περίοπτη θέση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ευδιάκριτα και ευκρινώς στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα η φράση «Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα/Τρόφιμα που περιέχουν Γενετικά Τροποποιημένα Συστατικά».
Το πράσινο φως για την εφαρμογή της νομοθεσίας έδωσε η Βουλή εγκρίνοντας ομόφωνα νομοσχέδιο που κατατέθηκε από την Κυβέρνηση στη βάση πρότασης νόμου του βουλευτή των Οικολόγων Γιώργου Περδίκη.
Μέσα από τη νομοθεσία καθορίζονται ποινές, σε περίπτωση που καταστηματάρχης παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιές της. Η έναρξη ισχύος του νομοθετήματος καθίσταται υποχρεωτική τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ώστε να παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος στις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις να υλοποιήσουν τις προτεινόμενες διατάξεις. Κατά την ψήφιση της νομοθεσίας έξω από τη Βουλή στήθηκε πανηγυρική ατμόσφαιρα με δύο «μεταλλαγμένους» να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και να δίνουν ενημερωτικό σημείωμα σε όσους διακινούνταν από την περιοχή. Σε δηλώσεις του ο βουλευτής των Οικολόγων ανέφερε ότι η Κύπρος πρωτοπορεί στον τομέα αυτό, θεωρώντας την απόφαση αυτή ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο αλλά και τον παγκόσμιο αγώνα για προστασία της δημόσιας υγείας από τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Πρόσθεσε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου αποτελεί το επισφράγισμα εννιά χρόνων προσπάθειας των Οικολόγων.
Πριν την ψήφιση, ο πρόεδρος της Βουλής Μάριος Καρογιάν επέδωσε εύφημη μνεία στον κ. Περδίκη, που παλεύει για τη ραφοποίηση των μεταλλαγμένων για πολλά χρόνια.
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Φακοντής χαρακτηρίζοντας σημαντική την απόφαση αυτή ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η ανακήρυξη της Κύπρου σε ζώνη ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.
Ο Χρίστος Πουργουρίδης εκ μέρους του ΔΗΣΥ κάλεσε τους καταναλωτές να κρατηθούν μακριά από μεταλλαγμένα τρόφιμα είτε αυτά είναι σε ξεχωριστά ράφια, είτε όχι. Παράλληλα, έκανε έκκληση στους κτηνοτρόφους να αποφύγουν να δώσουν μεταλλαγμένες ζωοτροφές στα ζώα τους.
Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ανδρέας Αγγελίδης διευκρίνισε ότι το νομοσχέδιο είναι ακριβώς το ίδιο με την πρόταση του βουλευτή των Οικολόγων.
Η Ρούλα Μαυρονικόλα από την ΕΔΕΚ ανέφερε ότι το νομοσχέδιο είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών επισημαίνοντας ότι το κίνημα αναμένει την ανακήρυξη της Κύπρου ελεύθερη από μεταλλαγμένα.
Ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου από το ΕΥΡΩΚΟ ανέφερε ότι όταν υπάρχει θέληση όλα μπορούν να γίνουν.

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Βραβείο: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού

Το 2007 συνεργάστηκα με το Ταμιευτήριο Λεμεσού για μια σειρά από πράσινα προϊόντα που ήθελαν να αναπτύξουν και ζητούσαν βοήθεια. Η συνεργασία μας επεκτάθηκε αφού άρχισαν να προωθούν διάφορα περιβαλλοντικά θέματα και πριν λίγες μέρες το Τανμιευτήριο βραβεύθηκε για τη δουλειά του αυτή.


ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού βραβεύτηκε την Τρίτη 29 Μαρτίου 2011 στο Δημοτικό Μέγαρο Λατσιών, στον 1ο Παγκύπριο Διαγωνισμό Marketing Excellence Awards 2010, με το βραβείο Ethical Marketing για τη Νέα Υπηρεσία: Περιβαλλοντικά Δάνεια.

Η βράβευση αυτή είναι ξεχωριστή για το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού, αφού αντιπροσωπεύει το κοινωνικό πρόσωπο και την κουλτούρα του Οργανισμού. Το βραβείο αυτό καθιστά τον Οργανισμό στο ψηλό βάθρο των Οργανισμών που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες άλλα διατηρούν και το ανθρώπινο και κοινωνικό τους πρόσωπο.

Ο Διαγωνισμός Marketing Excellence Awards διοργανώθηκε από την Κυπριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΚΕΑΔΕ), η οποία ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Για τα Marketing Excellence Awards 2010, συνεργάστηκαν οι παρακάτω κάτω φορείς και Οργανώσεις:

 • The Cyprus Institute of Marketing (CIM)
 • Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
·       Πανεπιστήμιο Κύπρου
·       Ο Σύνδεσμος επικοινωνίας και Διαφήμισης Κύπρου
 • Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Κύπρου
 • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Ερευνών Αγοράς Κύπρου
 • The Chartered Institute of Marketing (UK)
 
 Χορηγός επικοινωνίας η Εφημερίδα ο «Φιλελεύθερος»

Την επιτροπή αξιολόγησης αποτελούν υψηλόβαθμα στελέχη του χώρου του Marketing, της Επικοινωνίας, της Έρευνας Αγοράς και Mέλη της Ακαδημαϊκής
Κοινότητας του Marketing.

Σκοπός των Marketing Excellence Awards είναι η ανάδειξη των επιχειρήσεων, οργανισμών ή και τμημάτων Marketing που έχουν επιτύχει εξαιρετικές επιδόσεις σε καινοτόμες και αποτελεσματικές δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες, προϋπολογισμούς και ποικιλομορφίες των προγραμμάτων τους.

Υπήρξαν τέσσερις ενότητες βραβείων:

1.       Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Αγορών ( Product/ Market Development)
2.       Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών και Αγορών (Service/ Market Development)
3.       Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ (Integrated Marketing Communications)
4.       Ethical Marketing (Ethical Marketing)

Ο διαγωνισμός αποτελεί θεσμό στο χώρο του Marketing για πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Για πρώτη φορά στην Κύπρο, η έναρξη του διαγωνισμού αγκαλιάστηκε από το σύνολο των φορέων του ευρύτερου Marketing της κυπριακής αγοράς. Συμμέτοχη στο διαγωνισμό Marketing Excellence Awards 2010 κατέθεσαν οργανισμοί, εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, με μια και/ή περισσότερες υποψηφιότητες.

To Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού υπέβαλε υποψηφιότητα σ’ όλες τις κατηγορίες.  Δυο από τις υποψηφιότητες πέρασαν στην τελευταία φάση του διαγωνισμού, αποκλείοντας υποψηφιότητες άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και πολλών άλλων μεγάλων εταιρειών.

To Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού βραβεύτηκε σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες, στην κατηγορία του Εthical Μarketing για τα Περιβαλλοντικά Δάνεια.  Ο Οργανισμός για δεύτερη συνεχή χρονιά βραβεύεται σε Παγκύπριο Διαγωνισμό, αφού το 2009 βραβεύτηκε στους τομείς: της Καλύτερης Εξυπηρέτησης Πελατών, στην Ικανοποίηση του Προσωπικού και στην Προσφορά του στα Κοινά με το Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας.  Συγχαρητήρια!!!

Όπως το Παρίσι και η Λευκωσία ...

Σε λίγες μέρες θα κατατεθεί στη Βουλή η πρόταση νόμου που θα ρυθμίζει την κυκλοφορεία ποδηλάτων στην Κύπρο.
Παράλληλα στις 26/06/2011 θα γίνουν τα εγκαίνια του συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων στη Λευκωσία. Εδώ οι λεπτομέρειες.
Πιο κάτω το σύστημα ποδηλάτων στο Παρίσι.

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Εκερδίσαμε ....

WINNERS OF 2011 EU PRIZE FOR CULTURAL HERITAGE / EUROPA NOSTRA AWARDS ANNOUNCED

apr 07
[Με ποια πρόταση κερδίσαμε ;;; κοιτάξτε εδώ] [όλοι όσοι κέρδισαν εδώ]
The 27 winners of the 2011 European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards are announced today by the European Commission and Europa Nostra (see list of winners below). The awards will be presented on 10 June during a ceremony at the Concertgebouw in Amsterdam in the presence of Androulla Vassiliou, European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth, and Plácido Domingo, the world-renowned tenor and president of Europa Nostra. Out of the 27 winning projects, six will be named as 'grand prix' laureates at the ceremony as 2011’s most outstanding heritage achievements.

"Each of the winners represent the best of Europe’s achievements in conservation, research and education, as well as honouring dedicated service by individuals and groups. Cultural heritage is an essential part of our cultural diversity and shared history; it brings together our past, present and future. It has helped to make Europe the world's top tourist destination and contributes significantly to the Union's economy," said Commissioner Vassiliou.


"Without the combined skills and efforts of many professionals and volunteers and without the involvement of young people, Europe’s heritage doesn't have a future. These awards celebrate their love, passion, care and commitment for the preservation of the beauty and the soul of Europe," added Europa Nostra’s president, Plácido Domingo.


The 27 winners were selected from nearly 140 submitted projects in 31 countries. The final choice was made by juries composed of independent experts from across Europe. The six 'grand prix' winners each receive €10,000 and a plaque for the winning building or a trophy for projects.


Cultural heritage brings a significant – and often underrated – contribution to growth and job creation. The sector represents an important part of the cultural and creative industries, which provide jobs for 8.5 million people in the EU and contribute 4.5% to Europe's GDP. Spending on conservation of cultural heritage by public and private bodies is worth an estimated €5 billion a year. Figures published by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) show that 40% of worldwide international tourism has a cultural dimension.. Cultural heritage is also a key resource for sustainable development and social cohesion.


The awards are supported by the Culture programme of the European Union, which has invested €26 million in co-financing heritage projects since 2007. Other EU-funded programmes also provide support in this area: the European Regional Development Fund allocates €3 billion for the protection and preservation of cultural heritage, €2.2 billion for the development of cultural infrastructure and €775 million to support cultural services for 2007-2013; a further €89 million has been made available through EU Framework Programmes for Research and Technological Development since 1998.
Related Posts with Thumbnails