Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008

Λεμεσιανοί Λαρνακείς και ο Αμίαντος του Φαρσα

Αποτελέσματα αναλύσεων αμιάντου σε ακτές της πόλης της Λεμεσού

Επιθυμώ να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1. Λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ναυαγίου με ποσότητες αμιάντου που βρίσκεται κοντά στο Λιμάνι της Λεμεσού, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προχώρησε πρόσφατα σε λήψη επιφανειακών δειγμάτων από παραλίες για ανάλυση ως προς την ύπαρξη αμιάντου.

2. Λήφθηκαν δείγματα άμμου από δύο ακτές της πόλης της Λεμεσού, καθώς και δείγμα από παραλία της Λάρνακας ως δείγμα αναφοράς (μάρτυρας).

Στη Λεμεσό τα δείγματα λήφθηκαν από τις παραλίες Καρνάγιου και Δημόσιου Κήπου και στη Λάρνακα από την παραλία Μακένζι. Τα δείγματα αποτελούντο από υγρή άμμο που συγκεντρώθηκε από επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου και το βάρος τους ήταν .ένα περίπου κιλό έκαστο.

3. Η εργαστηριακή ανάλυση έγινε από το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας της Ομοσπονδίας των Επαγγελματικών Συνδέσμων της Γερμανίας' (Berufsgenossenschaftliches Institut fϋr Arbeitsschutz - BGIA), στα εξειδικευμένα εργαστήρια που διαθέτουν για αναλύσεις αμιάντου στον Άγιο Αυγουστίνο της Γερμανίας.

4. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μικροσκοπική φασματογραφlκή ανάλυση και υπέρυθρη φασματοσκοπία με μετασχηματισμό Fourier (FTlR-Fourier transform infrared spectroscopy.

5. Το συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι δεν υπάρχει αμίαντος σε κανένα από τα τρία δείγματα.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

03/04/2008 Προς: Υπουργούς Γεωργίας και Συγκοινωνιών:

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας εφαρμόζεται από το 2002 και αποτελεί επέκταση του θεσμού "Στην πόλη χωρίς αυτοκίνητο" που οργάνωσαν από κοινού για πρώτη φορά το 1999 η Γαλλία, η Ελβετία και η Ιταλία.

Η εβδομάδα αυτή είναι πάντοτε από τις 16 – 22 Σεπτεμβρίου και για μια ολόκληρη εβδομάδα προσφέρεται μια ευκαιρία για προβολή των πιο βιώσιμων κυκλοφοριακών μέσων.

Κάθε χρόνο καθορίζεται και ένα "θέμα" το οποίο υιοθετείται σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις που λαμβάνουν μέρος.
 • Το 2000 το Κίνημα Οικολόγων έφερε για πρώτη φορά το θεσμό στην Κύπρο με τη Λευκωσία να είναι η πρώτη Κυπριακή πόλη που έλαβε μέρος σε μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση στη Λεωφόρο Μακαρίου.
 • Για πρώτη φορά ανέλαβε επίσημα την εκπροσώπηση και διοργάνωση του θεσμού στην Κύπρο το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.
 • Μετέπειτα, ανέλαβε το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Αν λάβουμε υπόψη ότι ο κύριος στόχος του θεσμού είναι η έναρξη συζήτησης και κάθε χρόνο η εισαγωγή νέων έστω και απλών κυκλοφοριακών μέτρων για ελαχιστοποίηση των προβλημάτων, (βλέπε Μobility Week Charter που επισυνάπτεται) η αλλαγή Υπουργείου δεν εξυπηρετεί το σκοπό αυτό.

Το Charter αναφέρει: - Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport. Και

- Organising the "In Town Without My Car!" event, i.e. setting aside one or several areas that are reserved solely for pedestrians, cyclists and public transport during the entire day

Έτσι φτάσαμε στην περίεργη κατάσταση να διοργανώνει το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εκδήλωση για το κυκλοφοριακό που αποτελεί αποκλειστική σχεδόν ευθύνη του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και σαν αποτέλεσμα οι εκδηλώσεις κατέληξαν να είναι απλά πανηγυρικού χαρακτήρα.

Με βάση τα πιο πάνω και νοουμένου φυσικά ότι το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων θα εφαρμόζει το Charter, εισηγούμαι όπως την ευθύνη διοργάνωσης της "Εβδομάδας Κινητικότητας" αναλάβει το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.

Το θέμα το οποίο έχει υιοθετηθεί για φέτος είναι "Clean Air for All" το οποίο είναι πολύ επίκαιρο για τον τόπο μας εφόσον οι μετρήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δείχνουν ότι αντιμετωπίζουμε συνεχώς σοβαρά προβλήματα με την ποιότητα του αέρα μας.

Κατεδαφίσεις από την Κυβέρνηση

Η Δημοκρατία έχει δημοσιεύσει (Gazette 25/07/2008) ήδη προσφορά για την κατεδάφιση 70 κατοικιών στη Λάρνακα και σύντομα θα κατεδαφιστεί και το νοσοκομείο Λευκωσίας.
"Η Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ζητά προσφορές για κατεδάφιση πενήντα εννέα (59) οικιστικών μονάδων στον Κυβερνητικό Οικισμό Τσακιλερό και έντεκα (11) οικιστικών μονάδων στον Κυβερνητικό Οικισμό Κόκκινες στην Λάρνακα με αριθμό Προσφοράς 28/2008."
Σχετικές επιστολές σχετικά με την ορθές διαδικασίες κατεδάφισης και τα απόβλητά τους, έχουν ήδη σταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Υπουργό Συγκοινωνιών

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Τα διατάγματα που λείπουν

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Νομοθεσία

Ο Νόμος 142(Ι)/2006 που ρυθμίζει την ενεργειακή απόδοση κτιρίων έχει ψηφιστεί από το 2006 και βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ της Ε.Ε.

Από έρευνα που έχω κάνει, έχουν εκδοθεί μόνο δυο διατάγματα από τα 13 που προβλέπει ο Νόμος. Συγκεκριμένα έχει εκδοθεί το διάταγμα που προβλέπει το άρθρο 14(1) και το διάταγμα που προβλέπει το άρθρο 15(1).

Παραμένει η έκδοση των άλλων 11 διαταγμάτων που προβλέπονται στα άρθρα:

6(6), 10(1,α), 10(1, i), 11(1), 12(1), 12(2), 12(3), 12(4), 13, 17(1), 19(2).

Πέρα από τα πιο πάνω διατάγματα, η Νομοθεσία προβλέπει στο άρθρο 6(4) και την έκδοση Κανονισμού.

Εφόσον τα πιο πάνω διατάγματα προβλέπονται από τη Νομοθεσία, θα πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει με την έκδοσή τους για την καλύτερη εφαρμογή μιας πολύ σημαντικής Νομοθεσίας.
Η αρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει φυσικά να κρίνει την προτεραιότητα που θα δοθεί στην έκδοση τους αλλά δεν νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να καθυστερήσει άλλο.

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2008

Αναφορές στον τύπο - Ιούλιος 2008

"Φ" 27/07/2008 - "Λίπασμα από τα ... αποφάγια"
"Σ" 27/07/2008 - "Οι προβλέψεις της Διακυβερνητικής Για τις κλιματικές αλλαγές και το νερό"
"Φ" 26/07/2008 -"
Περιβαλλοντικοί δείκτες της ενεργειακής πολιτικής"
"Φ" 21/07/2008 -"
Κατάλληλα δέντρα για τα πεζοδρόμια"
"Φ" 18/07/2008 -
"Εφιαλτικά σενάρια για κλιματικές αλλαγές"
"Π" 18/07/2008 - "Δυσοίωνες οι προβλέψεις"
"Π" 18/07/2008 - "
Φόρος στις πισίνες"
"Φ" 16/07/2008 -
"Περιβαλλοντικές πρόνοιες για κατοικίες"
"Φ" 08/07/2008 -"Φόρος νερού στις νέες πισίνες"
"Φ" 08/07/2008 -"Αυτοψία στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο"
"Φ" 08/07/2008 - "ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ Επίτροπος με ανοικτά χαρτιά"

"Π" 04/07/2008 - "Διγλωσσία για πλύσιμο αυτοκινήτων"

Παλαιό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Προς: Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων
Παλαιό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Από ότι έχω πληροφορηθεί προγραμματίζεται η κατεδάφιση του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Για περιβαλλοντικά σωστή εκτέλεση του έργου, θα ήθελα να σας εισηγηθώ όπως:

 1. Κληθεί αδειούχο συνεργείο για να αφαιρέσει τα συστήματα κλιματισμού όπως προβλέπεται και από τη νομοθεσία για την προστασία του όζοντος. Αυτό ισχύει και για ψυγεία και ψυκτικούς θαλάμους που πιθανό να βρίσκονται ακόμη στο κτίριο.
 2. Σταλούν όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά στην ανακύκλωση. Σωλήνες, αλουμίνια και άλλα υλικά έχουν αξία και θα είναι ορθό να πωληθούν σε ανακυκλωτές.
 3. Εξεταστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αν υπάρχουν επικίνδυνοι χώροι που χρήζουν ειδικής προσοχής λόγω χημικών, ραδιενέργειας κλπ.
 4. Δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως αυτή.
 5. Τα έργα σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να προκαλέσουν πρόβλημα στην κοίτη του ποταμού.
 6. Ο εργολάβος που θα κάνει την κατεδάφιση εξηγήσει με σαφήνεια τι θα κάνει τα υλικά.
 7. Δοθεί προτεραιότητα στις εταιρείες που θα αποδείξουν ότι θα επαναχρησιμοποιήσουν/ανακυκλώσουν το μεγαλύτερο ποσοστό των υλικών.


Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να τονίσω ότι δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα αν είχαμε και στην Κύπρο κλάδο αδειούχων εταιρειών κατεδάφισης οι οποίες θα έκαναν τα πιο πάνω μέσα από τους όρους της άδειας λειτουργίας τους.

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2008

"Με κίνδυνο της ζωής μου ..."

Πολίτης στο τηλέφωνο, τον ακούω με υπομονή να μιλά για το νερό ...

"...... και πρέπει να ξέρεις ότι εγώ αγωνίζομαι για να σωθεί και η τελευταία σταγόνα νερού.
Χτες στις 2 το πρωί, άκουσα ένα δυνατό θόρυβο νερού. Βγήκα έξω από το σπίτι μου, ήταν σκοτεινά, το λάστιχο στην αυλή του γείτονά μου ήταν ανοικτό και έτρεχε με πίεση.
Και εγώ με κίνδυνο της ζωής μου, μπήκα στην αυλή του γείτονα και έκλεισα τη βρύση!"

Καλά, και γιατί με κίνδυνο της ζωής σου;
"ήταν σκοτεινά και δεν έβλεπα, μπορεί ο γείτονάς μου να είχε σκύλο!"

Καλά, ο γείτονας σου έχει σκύλο;
"όχι, αλλά μπορούσε να έχει !"

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2008

Περιβαλλοντικοί δείκτες της ενεργειακής πολιτικής

- 6 καυτές ερωτήσεις -

Με βάση στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, για να εξακριβωθεί πόσο περιβαλλοντικά φιλική είναι η ενεργειακή πολιτική ενός κράτους τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι:

(1) Η χρήση και η παραγωγή ενέργειας έχει κάθε χρόνο μειωτική τάση όσον αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον;
Η κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές ξεπερνά το 50% με ανοδική τάση κάθε χρόνο, οι Δημόσιες μεταφορές καθυστερούν με αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση της ποιότητας του αέρα. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή σε άλλες βιομηχανίες πέραν από ορισμένες προσπάθειες που έγιναν παλαιότερα για το περιορισμό των ρύπων.

(2) Υπάρχει μείωση στη κατανάλωση ενέργειας;
Με βάση τα στοιχεία της Αρχής Ηλεκτρισμού:

Σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο

2005

2006

2007

Μέση Κατανάλωση ηλεκτρισμού ανά Καταναλωτή Οικιακής χρήσης

3.61%

-0.02% (μείωση)

1.72%

Ποσότητα ηλεκτρισμού που πωλήθηκε Καταναλωτές Εμπορικής χρήσης

4,52%

7,98%

4,08%

Συνολική ποσότητα ηλεκτρισμού που πωλήθηκε

5.11%

5.14%

3.95%

Η εμπορική χρήση που αποτελεί το μεγαλύτερο τομέα κατανάλωσης ενέργειας παρουσιάζει αύξηση κάθε χρόνο ενώ αντιθέτως η οικιακή κατανάλωση δεν αυξάνεται σημαντικά. Στο σύνολο της όμως η ηλεκτρική ενέργεια παρουσιάζει αύξηση και όχι μείωση.

Οι Δημόσιες μεταφορές είναι σχεδόν ανύπαρκτες, δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για προώθηση του ποδηλάτου έστω και για ψυχαγωγικούς λόγους και υγεία και οι κύπριοι δεν περπατούν. Η έλλειψη πεζοδρομίων, της σκίασης από δέντρα το καλοκαίρι και οι κατάλληλες διασταυρώσεις δεν βοηθούν καθόλου, ούτε ποδήλατα ούτε ανθρώπους.

(3) Πόσο γρήγορα αυξάνεται η ενεργειακή αποδοτικότητα;
Υπάρχει η νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων η οποία χρειάζεται να γίνει αυστηρότερη, είναι όμως πρόσφατη και ακόμη να αποδώσει. Η έντονη οικοδομική δραστηριότητα, οι αυξανόμενες τιμές των ακινήτων και η πίεση για γρήγορο κέρδος εξασκούν πιέσεις και δημιουργούν δυσκολίες στην εφαρμογή του νόμου.

Συσκευές και εξοπλισμός που υπάρχουν τώρα στην αγορά είναι πιο αποδοτικές αλλά σε αυτό τον τομέα η πρόοδος είναι πολύ αργή.

(4) Υπάρχει αλλαγή σε καύσιμα με λιγότερες εκπομπές ρύπων;
Γίνεται συζήτηση για το φυσικό αέριο αλλά είμαστε χρόνια μακριά από τους προγραμματισμούς μας. Υπάρχει μια μικρή ποσότητα βιοντίζελ που κατασκευάζουν βιοτέχνες για δική τους κυρίως χρήση. Υπάρχει επίσης ένα μικρό ποσοστό βιοντίζελ ήδη αναμεμιγμένο στο εισαγόμενο πετρέλαιο. Χρειάζεται να επικεντρωθούμε στη συλλογή τηγανελαίων για παραγωγή βιοντίζελ και για προστασία του περιβάλλοντος.

(5) Πόσο γρήγορα αυξάνεται η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;
Εδώ και πολλά χρόνια η Κύπρος πρωτοπορούσε στην εφαρμογή των ηλιακών θερμικών συστημάτων. Η προηγούμενη χαμηλή τιμή του πετρελαίου και ανέγερση πολλών πολυκατοικιών έχουν προκαλέσει μείωση των ρυθμών εγκατάστασης των συστημάτων αυτών. Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθυστερούν πολύ να αναπτυχθούν και η συνεισφορά τους είναι ελάχιστη.

(6) Το σύστημα τιμολόγησης περιλαμβάνει και το περιβαλλοντικό κόστος;
Με βάση σχετική νομοθεσία από την 1η Αυγούστου 2003 επιβάλλεται η συνεισφορά των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρεωτικό τέλος ύψους £0,13/KWh επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και το οποίο κατατίθεται στο ταμείο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εκτός από την εισφορά αυτή που ανέρχεται σε περίπου €10εκ ανά έτος, δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο που να εμπεριέχει το περιβαλλοντικό κόστος στην τιμολόγηση.

Πέραν από την προσπάθεια εξοικονόμησης ηλεκτρισμού που κάνουν τα νοικοκυριά, είναι φανερό ότι έχουμε αποτύχει σε όλους τους περιβαλλοντικούς δείκτες ενεργειακής πολιτικής.

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2008

Στο Κάβο Γκρέκο για μέτρα ...

Σήμερα έγινε σύσκεψη στο Κάβο Γκρέκο για τα προβλήματα στου σκυβαλότοπου.
[Ξεκίνησα το θέμα αυτό στις 11/05/2008:
Από τα πιο απαράδεκτα στο ωραίο Κάβο Γκρέκο
μετά στις 19 και 24/05 2008:
Η θάλασσα στο Κάβο Γκρέκο
στις 16/05/2008 με τον υπουργό Γεωργίας ανέφερα το θέμα και έστειλα και επιστολή. Τα πρακτικά της συνάντησης εδώ:
Βήματα μπροστά ...]


Σήμερα στη σύσκεψη έλαβαν μέρος εκπρόσωποι του Δήμου Αγίας Νάπας, του Τμήματος Δασών, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και εγώ.
Τα θέματα τα οποία έθεσα ήταν η διαχείριση του χώρου, τα λύματα, η σήμανση, το μονοπάτι της φύσης που περνά από μέσα και ενημέρωσα ότι κάνω προσπάθειες για να οργανωθεί ο καθαρισμός του βυθού.
Αποφασίστηκε όπως:
 1. Να καθαριστεί ο χώρος γύρο από το σκυβαλότοπο και την είσοδο
 2. Να αναρτηθούν οι σωστές πινακίδες
 3. Να γίνει περίφραξη του χώρου
 4. Να αλλάξει η πορεία του μονοπατιού της φύσης ούτως ώστε να μην περνά μέσα από τον σκυβαλότοπο
 5. Να αυξηθεί η επιτήρηση του χώρου
 6. Όποιος απορρίπτει λύματα ή λιπαρά από λιποπαγίδες εστιατορίων /ξενοδοχείων θα διώκεται.
 7. Να σταματήσει το άναμμα φωτιάς
 8. Να γίνεται καθημερινή κάλυψη στων σκουπιδιών
 9. Να ετοιμαστεί το σχέδιο αποκατάστασης του χώρου ούτως ώστε αυτή να γίνει άμεσα με την λειτουργία του ΧΥΤΥ στην Κόσιη.
Τα λύματα:
Ένα θέμα που είχα δυσκολία ήταν το θέμα των λυμάτων. Στην πρώτη μου επίσκεψη εγώ βρήκα εκεί ένα βοθροκαθαριστή και τα λύματα έκαναν ποτάμι και λίμνη [οι φωτογραφίες είναι εδώ ..]. Σήμερα ενώ είμαστε έτοιμοι να μπούμε στον σκυβαλότοπο νάσου ένας βοθροκαθαριστής να μπαίνει ... Τον παράλαβε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ...

Νατούρα 2000:
Η περιοχή είναι προστατευόμενη. Ο σκυβαλότοπος είναι εκεί πάνω από 15 χρόνια. Όμως έγινε μια προσπάθεια αναδάσωσης μέσα από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ. Η επέκταση όμως του σκυβαλότοπου κατάστρεψε μέρος του έργου αυτού αλλά γέμισε και από πλαστικές τσάντες, χαρτιά και άλλα σκουπίδια. Χρειάζεται ένα γερό καθάρισμα.

Μένει το θέμα της θάλασσας ....

Η διορία της Ελλάδας για τους σκυβαλότοπους λήγει την 01/01/2009. Το πρόστιμο που αντιμετωπίζουν τώρα για τους 490 που ακόμη λειτουργούν είναι €35000 την ημέρα!
"Ευρωπρόστιμα-μαμούθ για τις χωματερές μετά το 2009"
Η δική μας ημερομηνία είναι το τέλος του 2010.

Η λίμνη με τα λύματα ...
From 2008_05_10-Ca...

Ο Αραβικός σταθμός Al Jazeera για το νερό μας ...

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2008

Με NTV Τουρκίας και ΚΟΤ

Σήμερα ξεκίνησα τη μέρα με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το περιβάλλον με τηλεοπτικό συνεργείο του τουρκικού σταθμού NTV.
Ο δημοσιογράφος ενδιαφερόταν πολύ για τα περιβαλλοντικά θέματα και του έδωσα και την έκθεση του IPCC για τις κλιματικές αλλαγές και το νερό που είχε μέσα και τις σημειώσεις μου ...

Στις 10:30 συναντήθηκα με τη Διευθύντρια του ΚΟΤ και λειτουργούς όπου συζητήσαμε:
 1. Στη συνάντηση μου με τον Υπ. Εμπορίου στις 31/03/2008 έθεσα έντονα το θέμα των λυμάτων στη μαρίνα της Λάρνακας. Παρά τις δυσανασχέτηση των λειτουργών ο κος Πασχαλίδης συμμεριζόταν την άποψη ότι έπρεπε να δοθεί λύση το συντομότερο. Σήμερα έμαθα ότι οι οδηγίες έφτασαν στον ΚΟΤ ο οποίος έχει ήδη δρομολογήσει λύση. Ζήτησα από τον ΚΟΤ να πιέσει για τη διαχείριση των λυμάτων σε όλα τα λιμάνια, μαρίνες και καταφύγια. (Μπράβο Υπουργέ!!)
 2. Για το θέμα του κατασκηνωτικού χώρου στην Πόλη Χρυσοχούς. Επέμενα ότι πρέπει να γίνει η δημόσια παρουσίαση των αρχιτεκτονικών σχεδίων και ότι αυτό θα είναι προς όφελος όλων κλπ κλπ.. Παρά το ότι είχα πάρει αρνητική απάντηση στην επιστολή μου από τον ΚΟΤ σήμερα συμφωνήσαμε να το κάνουμε στην Πόλη με τη συμμετοχή του Δήμου αν συμφωνεί και ο ίδιος ο Δήμαρχος. [Το θέμα το είχα συζητήσει μαζί του και είναι σύμφωνος να γίνει ..]
 3. Έγινε σύσκεψη στο χώρο με όλες τις υπηρεσίες που είχε σαν αποτέλεσμα, να διορθωθούν και να γίνουν πιο ασφαλισμένες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ειδικά κοντά στα αποχωρητήρια από την Ηλεκτρο. Μηχ. υπηρεσία, διορθώθηκαν τα σημεία πυρόσβεσης κλπ. Έμαθα ότι η περιοχή παλιά ονομαζόταν "αρτεσιανά" επειδή ανέκαθεν ανάβλυζε νερό από εκεί!
 4. Ζήτησα να δημιουργηθεί ακόμη μια πιο απλή κατηγορία τύπου Bed & Breakfast όπως είναι στην Αγγλία για να έχουν την ευκαιρία οι αγροτικές οικογένειες στην ύπαιθρο να δέχονται φιλοξενούμενους σε έξτρα υπνοδωμάτιο, με ορισμένες προδιαγραφές φυσικά, αλλά χωρίς μεγάλα έξοδα για ανακαινίσεις και αλλαγές. Θα το εξετάσουν ....
 5. Ζήτησα να βεβαιωθεί ο ΚΟΤ ότι στα έργα που γίνονται για τις μαρίνες περιλαμβάνεται και η Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον αλλά και στη θάλασσα. [Ο επενδυτής θα κρύψει τα έξοδα για διορθωτικά μέτρα στη ξηρά και στη θάλασσα γι αυτό χρειάζεται η εξωτερική επίβλεψη ότι όλα αυτά γίνονται σωστά...]
 6. Ζήτησα να αυξηθεί το κονδύλι για καθαρισμό των παραλιών και μεγαλύτερες πιέσεις στις Τοπικές Αρχές να διατηρούν τους χώρους καθαρούς.
 7. Μετέφερα καταγγελία που μου έγινε για τα καραβάνια στην παραλία από Λάρνακα προς Δεκέλεια όπου μένουν ξένοι εργάτες χωρίς χώρους υγιεινής με αποτέλεσμα να μολύνεται η περιοχή με λύματα και ακαθαρσίες, κυρίως όμως η παραλία.
 8. Διαφωνήσαμε έντονα για τα γήπεδα γκολφ και λιγότερο για άλλα θέματα που αφορούν τον τουρισμό.

Κλιματικές Αλλαγές και Νερό - IPCC

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για τις Κλιματικές Αλλαγές που έχει συσταθεί από κοινού από τον Οργανισμό Περιβάλλοντος του ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας, έχει μόλις δώσει στη δημοσιότητα την εξειδικευμένη της έκθεση για τις "Κλιματικές Αλλαγές και το Νερό" η οποία είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες της Επιτροπής http://www.ipcc.ch/.

Δυστυχώς, όπως και αναμενόταν άλλωστε, τα νέα δεν είναι καθόλου καλά για την περιοχή μας, για την οποία η έκθεση αναφέρει τα πιο κάτω:

1) Η βροχόπτωση στην περιοχή της Μεσογείου προβλέπεται να μειωθεί μέχρι και 20% σε 70 χρόνια ενώ άλλα μοντέλα αναφέρονται σε διπλάσια μείωση. Έχει ήδη παρατηρηθεί μια μείωση μεταξύ των ετών 1950 και 2000. Ο κίνδυνος για έτη ανομβρίας θα είναι επίσης αυξημένος.
2) Η υγρασία του εδάφους που έχει σχέση με τη βροχόπτωση και τη βλάστηση θα μειωθεί. Αυτό θα έχει επίσης σοβαρές επιδράσεις σε φυσικούς βοσκότοπους.
3) Η αναπλήρωση των υδροφορέων στην περιοχή μας θα μειωθεί κατά 70% μέχρι το 2050. Αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση της στάθμης της θάλασσας θα προκαλέσει αύξηση της αλμυρότητας των υπόγειων νερών. Η εξεύρεση καλής ποιότητας πόσιμου νερού στην περιοχή μας θα είναι δύσκολη.
4) Οι συνεχόμενες μέρες χωρίς βροχόπτωση θα αυξηθούν και οι μέρες με βροχόπτωση θα είναι πιο συγκεντρωμένες.
5) Θα υπάρξει σοβαρή μείωση των νερών των ποταμών στη λεκάνη της μεσογείου που θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της αλμυρότητας και τη μείωση των ιζημάτων και θρεπτικών στοιχείων στις ακτές.
6) Όλα τα μοντέλα δείχνουν ότι η γεωργική παραγωγή στην περιοχή μας θα κινδυνεύει συνεχώς και δε θα μπορεί να διασφαλιστεί.
7) Η δασική παραγωγή θα μειωθεί και λόγω της ξηρασίας θα αυξηθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιών.
8) Ορισμένα μοντέλα προβλέπουν αυξημένα κύματα καύσωνα και μείωση της καλοκαιρινής βροχόπτωσης στην περιοχή της μεσογείου μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα.

Μερικές από τις εισηγήσεις που αναφέρονται στην έκθεση των επιστημόνων για αντιμετώπιση του προβλήματος είναι:

* Η εξοικονόμηση νερού σε όλο το φάσμα – οικιακή, βιομηχανική και γεωργική χρήση
* Η μείωση των διαρροών σε συστήματα υδροδότησης και αρδευτικά συστήματα.
* Η τιμολόγηση του νερού
* Αλλαγές στα είδη που καλλιεργούνται ούτως ώστε αυτά να ταιριάζουν περισσότερο και με τις αλλαγές στο κλίμα που έχουν ήδη ξεκινήσει.
* Χρήση αφαλατωμένου νερού και του νερού από συστήματα επεξεργασίας λυμάτων επισημαίνοντας ταυτόχρονα τα προβλήματα τους ( ενέργεια και κινδύνους για την υγεία).

Τα προβλήματα των κλιματικών αλλαγών είναι γνωστά εδώ και καιρό αλλά η δημοσίευση πλέον της έκθεσης αυτής των επιστημόνων ειδικά για το νερό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας.

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ετοιμάζει έκθεση για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης στην Κύπρο.

Έχω όμως απευθυνθεί στο Υπουργείο Οικονομικών με την εισήγηση όπως ετοιμαστεί μελέτη για τις οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα μας λόγω των κλιματικών αλλαγών.
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και χρειάζονται όλα τα στοιχεία για το σωστό προγραμματισμό.

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2008

Wonderful life ... ποιο από τα δύο είναι το καλύτερο;

Το ίδιο τραγούδι Wonderful Life, που μου αρέσει πάρα πολύ σε 2 εκτελέσεις.
Πρώτα το original με αληθινή 80's μουσική από τους Black
Το δεύτερο σε νέα έκδοση, είναι από τον Zucchero


Τελικά μου αρέσει η ζωντάνια της μουσικής του original με τη ρομαντική φωνή του Zucchero ... προβλήματα προβλήματα ..
Lyrics:
Here I go out to sea again, The sunshine fills my hair, And dreams hang in the air
Gulls in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere
Look at me standing. Here on my own again. Up straight in the sunshine.
No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life No need to hide and cry. It's a wonderful, wonderful life.
Sun in your eyes. The heat is in your hair.They seem to hate you. Because you're there
And I need a friend. Oh, I need a friend. To make me happy. Not stand here on my own.
Look at me standing. Here on my own again. Up straight in the sunshine.
I need a friend Oh, I need friend. To make me happy. Not so alone. Look at me here. Here on my own again. Up straight in the sunshine

Περιβαλλοντικές πρόνοιες για κατοικίες ... επιτέλους!

Mε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το περιβάλλον λόγω της εξάρτησης μας από τα πετρέλαια, ορισμένες απλές πρόνοιες θα δώσουν τουλάχιστον στις νέες γενιές, τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν πιο εύκολα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι πρόνοιες που έχουν προταθεί προς το Υπουργείο Εσωτερικών και στο ΕΤΕΚ, είναι:

Πρόνοιες για μελλοντική εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών:

1. Το κουτί των μετρητών ηλεκτρισμού θα πρέπει να έχει διαστάσεις 80 x 80 cm και καθαρό βάθος 23 cm σε αντίθεση με την τυποποιημένη εγκατάσταση που έχει διαστάσεις 68 x 58 x 23 cm.

2. Τοποθέτηση πλαστικής σωλήνας PVC 32 mm από το κουτί του μετρητή μέχρι την οροφή η οποία να συνεχίζεται τουλάχιστον 30 cm πάνω από το επίπεδο της οροφής και να τερματίζεται με τρόπο έτσι ώστε να μην επιτρέπει στο νερό να εισχωρεί στο κουτί της ΑΗΚ. Σε περίπτωση κεκλιμένης οροφής (κεραμίδια), η σωλήνα θα πρέπει να τερματίζεται στη σοφίτα της κατοικίας σε σημείο που να είναι εύκολη η πρόσβαση από τον ηλεκτρολόγο.

3. Καθορισμό κατάλληλου χώρου εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών.

Πρόνοιες για μελλοντική εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα:

4. Επέκταση της διασωλήνωσης ζεστού και κρύου νερού από και προς το σημείο της μελλοντικής εγκατάστασης των ηλιακών πλαισίων.

5. Καθορισμό κατάλληλου χώρου εγκατάστασης των ηλιακών συλλεκτών.

Το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) έχει συμφωνήσει με την περίληψη των πιο πάνω προνοιών και έχει ήδη στείλει ειδοποίηση στα μέλη του.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει επίσης αποστείλει τις πιο πάνω πρόνοιες στις Τοπικές Αρχές και στους Επάρχους με την παρότρυνση όπως αυτές ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τη διάρκεια έκδοσης της άδειας οικοδομής.

Το κόστος των πιο πάνω προνοιών δεν προβλέπεται να προσθέσει περισσότερο από €170 με €200 στο συνολικό κόστος ανέγερσης μιας κατοικίας.

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2008

Αεροδρόμιο και λεωφορεία ...

Είμαι χαρούμενος που τελικά ξεκίνησε και η σύνδεση των πόλεων με το αεροδρόμιο. Προηγούμενες αναφορές και προώθηση του θέματος:

Environment watchdog plans his green legacy" 20/01/2008
Φιλελεύθερος: Τέσσερα λεωφορεία λύνουν το πρόβλημα 07/01/2008
Θέλουμε λεωφορεία εδώ και τώρα .... 21/11/2007

Σχολικά κτίρια και περιβαλλοντικές παράμετροι

Στις 11/07/2008 είχα συνάντηση με το Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα σχολικά κτίρια.
Ένα θέμα το οποίο μου τόνισαν πολύ έντονα είναι το γεγονός ότι τα σχολεία χρησιμοποιούνται μόνο από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και κλείνουν το καλοκαίρι. Έτσι:
 • Δεν περιλαμβάνουν δροσισμό αλλά συστήματα θέρμανσης
 • Δεν βάζουν διπλά τζάμια παντού
 • Σε ορισμένα καινούρια σχολεία η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (5 Kw) ήταν μέρος των υποχρεώσεων του εργολάβου. Τώρα θα γίνει εγκατάσταση φωτοβολταικών σε πολλά σχολεία σε συνεργασία με το υπουργείο εμπορίου. μετά από αυτό θα συνεχίσουν τις εγκαταστάσεις με άλλη μέθοδο.
 • Συζητήσαμε τα δέντρα και το στάδιο που γίνεται δεντροφύτευση. Υπάρχει πρόβλημα συντήρησης των δέντρων όπου το σχολείο παραδόθηκε δεντροφυτευμένο. Συζητήσαμε διάφορες εναλλακτικές λύσεις ...
 • Όλα τα κτίρια είναι προσβάσιμα σε εμποδιζόμενα άτομα.
 • Συζητήσαμε το διαχωρισμό της υδροδότησης με αυτό των αποχωρητηρίων.
 • Νέα συστήματα σε βρύσες (όπως π.χ. με πετάλι) για μείωση των απωλειών από βρύσες που μένουν ανοικτές.
 • Εισηγήθηκα επίσης τη συλλογή των νερών της βροχής όπου αυτό είναι δυνατό. Θα το εξετάσουν σε συνδυασμό με τα φυτά στον περίγυρο και τον εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων.
 • Επανέφερα το θέμα των ποδηλατοστασίων όπου μου έχουν αναφέρει ότι αυτά γίνονται αλλά με σύστημα να κλειδώνουν για να εμποδίζουν τις κλοπές αλλά και τους μαθητές από το να χρησιμοποιούν τα μοτοποδήλατα κυρίως κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.
 • Δεν το ήξερα, αλλά μου έχουν αναφέρει ότι δεν έχει πλέον στο πρόγραμμα καμιά δραστηριότητα σε σχέσει με κήπους!
 • Ζήτησα να συνεργαστούν με την Green Dot για ορθότερο σχεδιασμό του χώρου σκυβάλων - ανακύκλωσης.
 • Ζήτησα να περιλαμβάνουν όρους για τα απόβλητα κατασκευών στα συμβόλαια κατασκευής. Μου ανέφεραν ότι πήραν οδηγίες για το θέμα από το Υπουργείο Εσωτερικών και θα αρχίσουν να το εφαρμόζουν (το σημείωμα αυτό στάλθηκε στους Υπ. συγκοινωνιών και εσωτερικών το 2007. Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε και άλλες εξελίξεις στο θέμα των μπάζων που σην ΕΕ αποτελούν το 1/3 των αποβλήτων! ότι έχω κάνει για τα Μπάζα στο blog μου).

Ενεργειακή Πολιτική

Τι πρέπει να περιλαμβάνει η Ενεργειακή Πολιτική;

Η Ενεργειακή Πολιτική αποτελείται από τις αποφάσεις που έχει πάρει ένα κράτος σχετικά με το χειρισμό θεμάτων όπως ανάπτυξη και παραγωγή ενέργειας, νομοθεσίες, , εξοικονόμηση ενέργειας, διάφορα κίνητρα και διάφορα άλλα μέτρα.

Τρία από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος, το υδατικό, το κυκλοφοριακό και η ενέργεια, λόγω κακών χειρισμών στο παρελθόν, είναι πλέον δεμένα με την τιμή του πετρελαίου ως πρώτης πηγής ενέργειας.

Για όσο το δυνατόν πληρέστερη και συντομότερη απεξάρτηση από το πετρέλαιο θα πρέπει να καταρτιστεί από το Κράτος μια ολοκληρωμένη Ενεργειακή Πολιτική, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο τα πιο κάτω:

(α) Ξεκάθαρη δήλωση πολιτικής σχετικά με τον μελλοντικό ενεργειακό σχεδιασμό, παραγωγή, μεταφορά και χρήση της ενέργειας.

(β) Ένα σωστό νομοθετικό πλαίσιο που να ρυθμίζει εμπορικές δραστηριότητες, χρήση της ενέργειας όπως π.χ. αποδοτικότητα, πρότυπα, εκπομπές ρύπων κλπ.

(γ) Ξεκάθαρες οδηγίες προς κρατικούς και άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα ενέργειας.

(δ) Ενεργή συμμετοχή του κράτους σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών θεμάτων.

(ε) Οικονομικά μέτρα για ενεργειακά θέματα και υπηρεσίες (π.χ. φόροι, απαλλαγές, χορηγίες κλπ).

(στ) Συγκεκριμένα μέτρα για την εξασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας

(ζ) Συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Μέσα από μια σωστή Ενεργειακή Πολιτική θα πρέπει επίσης να προσφέρονται στοιχεία και απαντήσεις σε θέματα όπως:

Στατιστικές για την παραγωγή ενέργειας, τις δυνατότητες, την κατανάλωση, τις χώρες προμήθειας, την προμήθεια καυσίμων για τις μεταφορές και τη σχέση της χρήσης ενέργειας με τους οικονομικούς δείκτες.\

 • Την κατανάλωση ενέργειας ανά κλάδο, όπως και τις μελλοντικές τάσεις.

 • Αριθμό καταναλωτών που έχουν οικονομικό ή άλλο πρόβλημα στο να προμηθεύονται την ελάχιστη απαιτούμενη ενέργεια.

 • Το ποσό της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες ή άλλες πηγές ενέργειας.

 • Εισηγήσεις για τις μορφές ενέργειας στις οποίες θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στο μέλλον.

 • Το βαθμό της ενεργειακής ασφάλειας και το προβλεπόμενο πρόγραμμα δράσης σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.

 • Τρόποι προώθησης συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, πρότυπα και οικονομικά μέτρα όπως φορολογίες, επιχορηγήσεις και κίνητρα.

Ο δημόσιος διάλογος, οι δημοσιοποιήσεις στοιχείων και προθέσεων, οι συχνές αναθεωρήσεις και ο προγραμματισμός είναι τα απαραίτητα συμπληρώματα μιας σωστής Ενεργειακής Πολιτικής.

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2008

Κατάλληλα φυτά για τα πεζοδρόμια των πόλεων

Σήμερα πήρα απάντηση επιστολής μου σχετικά με το πιο πάνω θέμα από τον Υπουργό Γεωργίας. Με την επιστολή μου ζητούσα από το Τμήμα Δασών να ετοιμάσει κατάλογο με τα κατάλληλα δέντρα και φυτά για φύτευση σε πεζοδρόμια. Ζήτησα τον κατάλογο αυτό όταν γινόταν η μεγάλη συζήτηση για τα δέντρα στα πεζοδρόμια της Λευκωσίας.
Έχω πάρει τον κατάλογο και μπορώ να τον στείλω σε όποιον το χρειάζεται.

Η αρχική μου πρόθεση ήταν να κοινοποιήσω τον κατάλογο στις Τοπικές Αρχές, αλλά το Τμήμα Δασών με πληροφόρησε ότι το ερχόμενο Φθινόπωρο θα κληθεί συνάντηση όλων των εμπλεκομένων, (Δήμων, Κοινοτήτων, ΜΚΟ) για να συμφωνηθούν ορισμένες βασικές αρχές και συμφωνία για το που και τι φυτεύεται στα πεζοδρόμια!

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2008

Τι έγινε σήμερα και το σκυλάκι μου..

 1. Πήρα επιστολή - κοινοποίηση από το Υπουργείο Εσωτερικών που ενημερώνει όλους τους Επάρχους για το πρόβλημα με το πλύσιμο αυτοκινήτων από πλυντήριο αυτοκινήτων και πρατήρια βενζίνης. Η επιστολή μου για το θέμα επισυνάπτεται.
  Κάποιος που κατέχει καλύτερα το θέμα, μου έχει αναφέρει ότι ο νόμος με βάση τον οποίο υπάρχει απαγόρευση για πλύσιμο αυτοκινήτου, δεν αναφέρεται ειδικά σε πολίτες αλλά καλύπτει και επαγγελματίες. Άρα απαγορεύεται και σε επαγγελματίες να πλένουν αυτοκίνητα με πόσιμο νερό !

 2. Πήρα την πιο κάτω καταγγελία "Θα ήθελα να αναφέρω ένα συμβάν που έγινε στο Σταυρό της Ψώκας όπου μείναμε στον Ξενώνα. Κοιμηθήκαμε γύρω στις 21,30 μέσα στην ησυχία και την ηρεμία. Γύρω στις 23,00 στον εκδρομικό χώρο ήρθαν κάποιοι με κάτι τζιπ στα οποία κουβαλούσαν τεράστια μεγάφωνα όπου και έβαλαν την μουσική να παίζει στη διαπασών... ήταν τόσο δυνατά που απορούσαμε πως το ανέχονταν... ακουγόταν τόσο δυνατά σαν να ήταν δίπλα μας... στην αρχή νομίσαμε ότι ήταν η οικογένεια δίπλα μας που ήταν στο ξενώνα αλλά οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα... ολόκληρο το δάσος άκουγε τις μουσικές τους... δεν το έκλεισαν λεπτό ούτε καν το χαμήλωσαν παρόλες τις προσπάθειες που έκαναν οι δασονόμοι στον σταθμό να τους πείσουν... μέχρι τις 6,00 περίπου το πρωί ακούγαμε τα λαικοτράγουδα τους όπου μετά τους βρήκαμε να κοιμούνται στα παγκάκια και στα τραπέζια του εκδρομικού χώρου... είναι απαράδεχτο και μεγάλη αγένεια!"
  Έκανα 1 - 2 τηλεφωνήματα και ανακάλυψα ότι αυτό συμβαίνει συχνά σε διάφορους εκδρομικούς χώρους. Μου έχουν πει μάλιστα ότι κανείς δεν επεμβαίνει γιατί κάποτε βγάζουν μαχαίρια μια και είναι και πολύ μεθυσμένοι. Ζήτησα από το Διευθυντή του Τμήματος Δασών να συνεργαστεί με την αστυνομία να βρούμε μια λύση ...
 3. Επειδή διάφοροι πολίτες απευθύνονται στο Γραφείο μου για πληροφορίες σχετικά με συστήματα επεξεργασίας λυμάτων κατάλληλα για μεμονωμένες κατοικίες, ζήτησα από την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ να με προμηθεύουν με κατάλογο εταιρειών που διαθέτουν συστήματα επεξεργασίας οικιακών λυμάτων τον οποίο θα μπορώ να διαθέτω στο κοινό.

 4. Η Ευρωβουλή αποφάσισε να εκμοντερνίσει τη νομοθεσία με τα πρόσθετα τροφίμων

 5. Για πρώτη φορά μου πήραν συνέντευξη από το κρατικό ραδιόφωνο του Ισραήλ για τη κατάσταση με το νερό.

 6. Πήρα πολύ έντονα παράπονα για ακαθαρσίες που ρίχνουν τα συστήματα softener ξενοδοχείου σε παραλία με γαλάζια σημαία. Παράπονο που έκανε ο πολίτης οδήγησε τους υπευθύνους του ξενοδοχείου να θάψουν καλύτερα τη σωλήνα να μη φαίνεται. Ένα θέμα που θα πρέπει να το εξετάσω καλύτερα!

 7. Έθαψα το σκυλάκι μου το μαύρο .... όταν είμαι καλύτερα θα γράψω περισσότερα γι αυτό.

Κυριακή, 6 Ιουλίου 2008

Κατασκηνωτικός χώρος Πόλης

Έχω πάρει κοινοποίηση της πιο κάτω επιστολής από τον ΚΟΤ που νομίζω ενδιαφέρει (σε ένα σημείο έχω προσθέσει και τα δικά μου σχόλια ..):

3 Ιουλίου, 2008

Ομάδα "Πάμε Κάμπινγκ"

http://groups.google.com/group/pamecamping/web/camping

Κύριοι

Γνωρίζω λήψη της επιστολής σας με ημερομηνία 26.6.2008 σχετικά με το θέμα της ανάπλασης του Κατασκηνωτικού Χώρου στην Πόλη Χρυσοχούς.

Όπως ήδη γνωρίζετε, ο Οργανισμός βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαβουλεύσεων με το Τμήμα Δασών για την μεταβίβαση της εκμίσθωσης του Κατασκηνωτικού Χώρου από τον Οργανισμό στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς. Η εκμίσθωση του Τμήματος Δασών προς τον Οργανισμό λήγει τον Φεβρουάριο του 2010 και η απόφαση του Οργανισμού είναι να μην επιδιώξει ανανέωση της εκμίσθωσης.

Ο Οργανισμός ετοίμασε σχέδια ανάπλασης του Κατασκηνωτικού Χώρου, ωστόσο ενόψει των εξελίξεων που αναφέρονται πιο πάνω δεν θα προχωρήσει ο ίδιος ο Οργανισμός στην υλοποίηση των σχεδίων ανάπλασης. Τα συγκεκριμένα σχέδια έχουν ήδη διαβιβαστεί στο Τμήμα Δασών. Ως εκ τούτου ο Οργανισμός δεν κρίνει σκόπιμο να εμπλακεί σε αυτό το στάδιο σε δημόσια παρουσίαση των σχεδίων. [Ζήτησα με επιστολή μου να γίνει αυτή η παρουσίαση και λίγο καιρό το ζήτησε και η ομάδα του pameCamping]

Επιθυμώ με την ευκαιρία αυτή να σας διαβεβαιώσω ότι για όσο χρονικό διάστημα θα παραμείνει ο Οργανισμός ως εκμισθωτής του χώρου θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των χρηστών του χώρου και για την λειτουργία του χώρου σύμφωνα με τις πρόνοιες του συμβολαίου μεταξύ του Οργανισμού και του ιδιώτη που έχει την ευθύνη της διαχείρισης του χώρου.

Σας πληροφορώ συναφώς ότι στις 20.6.08 ο Κατασκηνωτικός Χώρος επιθεωρήθηκε από λειτουργούς του Οργανισμού και εκπροσώπους άλλων συναρμόδιων Αρχών και Υπηρεσιών όπως είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Ηλεκρομηχανολογική Υπηρεσία, Υγειονομική Yπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, το Τμήμα Δασών και ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς. Σαν αποτέλεσμα υποδείχθηκαν επιτόπου συγκεκριμένες ελλείψεις και παραλείψεις του αδειούχου ο οποίος ήδη προβαίνει στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Παραμένω στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες.

Με εκτίμηση


(Λ. Φυλακτίδης)
για Γενική Διευθύντρια

ΚΟΤ

Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2008

Βήματα μπροστά ...

08/07/2008 Δημοσιεύματα:
"Φ" Φόρος νερού στις νέες πισίνες, Αυτοψία στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο
"Π" Φόρος στις πισίνες

Στις 16/05/2008 συναντήθηκα με τον Υπουργό Γεωργίας (αναφορά στο Blog είναι εδώ)
Τα επίσημα πρακτικά της συνάντησης όπως έχουν ετοιμαστεί από το Υπ. Γεωργίας και τα οποία μόλις έχω παραλάβει είναι:

Προστασία της περιοχής
Natura 2000¨¨Κάβο Γκρέκο¨ από τη ρύπανση και την υποβάθμιση:
Αποφασίστηκε όπως η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών και σε συνεννόηση με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, επισκεφτούν την περιοχή Κάβο Γκέκο και λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για περιορισμό της ρύπανσης, δεδομένου ότι στην περιοχή υπάρχει παράνομος σκυβαλλότοπος, ενώ στη θαλάσσια περιοχή απορρίπτονται λύματα από βοθροκαθαριστές. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ληφθούν άμεσα, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Natura.

[το θέμα το έθεσα και με επιστολή αλλά και στη συνάντηση και η αναφορά μου με λεπτομέρειες στο blog Η θάλασσα στο Κάβο Γκρέκο]
Η επίσκεψη θα γίνει στις 22/07/2008 η ώρα 09:30 με σημείο συνάντησης τα γραφεία του Δήμου Αγίας Νάπας.


Προστασία της υπαίθρου και των υπόγειων νερών από την παράνομη απόρριψη λυμάτων Αποφασίστηκε όπως το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων μελετήσει και προωθήσει το ενδεχόμενο οι σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων που θα κατασκευαστούν στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος εφαρμογής της Οδηγίας για τα αστικά λύματα να έχουν σημείο υποδοχής λυμάτων για να εξυπηρετούνται οι βοθροκαθαριστές από τις γύρω κοινότητες. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η παράνομη απόρριψη λυμάτων στην ύπαιθρο.

[Λεπτομέρειες για τους λόγους που έθεσα το θέμα Σκυβαλότοπος και λύματα στον Ατσά]

Περιορισμός της δημιουργίας νέων πισίνων

Αποφασίστηκε όπως το Τ.Α.Υ., σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, μελετήσει την επιβολή φορολογίας για την κατασκευή νέων πισίνων.

[Οι αναφορές για το θέμα στο blog είναι πολλές μια από αυτές είναι: Νερό και πισίνες]

Επιβολή υποχρεωτικών κανονισμών στα είδη υγιεινής των σπιτιών και των κοινόχρηστων χώρων για χρήση συστημάτων με λιγότερη χρήση νερού

Αποφασίστηκε όπως το Τ.Α.Υ. αποστείλει επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών για προώθηση του θέματος και παρακολουθεί τις εξελίξεις.

[Η αναφορά στο θέμα είναι Νερό σε Οικολογικά σπίτια]

Συλλογή και χρήση του νερού της βροχής
Αποφασίστηκε όπως το Τ.Α.Υ. συμπεριλάβει στο σχέδιο επιδότησης του Τμήματος για την εξοικονόμηση νερού, τα συστήματα για τη συλλογή και χρήση του νερού της βροχής.

[Η αναφορά μου στο Blog: Γερμανία - Νερό της βροχής και κατοικίες]

Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2008

Στα βουνά και στις θάλασσες

Αύριο το πρωί θα κάνω παρουσίαση για το νερό σε πάνω από 100 παιδιά κοντά στο Πολιτικό και το απόγευμα θα επισκεφθώ το ξενοδοχείο Sunwing στην Αγία Νάπα όπου θα μιλήσω με τον υπεύθυνο για τους κήπους του ξενοδοχείου και θα ενημερωθώ για την κομποστοποίηση που κάνουν εδώ και καιρό.

[Οι ώρες οδήγησης είναι πολλές ... η μουσική πάντα με συνοδεύει στο αυτοκίνητο και ένα από τα τραγούδια που μου αρέσει να ακούω δυνατά, μα πολύ δυνατά είναι και αυτό]

Τρίτη, 1 Ιουλίου 2008

Νερό στα Πλυντήρια Αυτοκινήτων & Πρατήρια βενζίνης

[04/07/2008 -Σχετικό δημοσίευμα του ΠΟΛΙΤΗ - Μπράβο Κάτια !]

01/07/2008 - Σήμερα το πρωί έκανα εκπομπή στον ΑΣΤΡΑ για διάφορα περιβαλλοντικά θέματα αλλά κυρίως για το νερό. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ανέφερα ότι κάνω έρευνα για τα Πλυντήρια Αυτοκινήτων και τα Πρατήρια Καυσίμων (βενζινάδικα) και το πόσιμο νερό.
Όταν απαντώντας η δημοσιογράφος ανέφερε ότι όταν ο Άστρα έκανε έλεγχο για το θέμα τους είπαν ότι δεν γίνεται τέτοια χρήση, ανέφερα ότι έχω στοιχεία για τη Λάρνακα.
Το θέμα "έπαιζε" στο δελτίο ειδήσεων του ΆΣΤΡΑ αλλά φάνηκε ότι οι υπόλοιπες υδατοπροπρομήθειες αρνήθηκαν ότι δίνουν νερό για πλύσιμο αυτοκινήτων.

Δε γνωρίζω αν μπορούν να αρνηθούν να δώσουν νερό, αλλά επειδή "a picture paints a thousand words" φανταστείτε 2 φωτογραφίες!

2 Σταθμοί Βενζίνης συνδεδεμένοι με πόσιμο νερό, ο ένας με 4 ντεπόζιτα νερού και ο δεύτερος με 2 και αυτά ΟΧΙ στη Λάρνακα!... όταν κάνετε κλικ στη φωτογραφίες μεγαλώνουν για καλύτερη ¨εξέταση" της σύνδεσης!

[Όταν γίνεται διακοπή νερού χρειάζονται τα ντεπόζιτα αποθήκευσης του νερού που εδώ φαίνονται να είναι των 2 τόνων το καθένα ..]
Και έτσι για υπενθύμιση (με ήχο)...

Related Posts with Thumbnails