Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2006

Μεικτές Βιομηχανικές ζώνες και Χημικά

Μετά από τη δημοσιότητα που δόθηκε στην περίπτωση του εργοστασίου Astrasol στα Λατσιά, θα πρέπει το Υπουργείο Εργασίας να εξετάσει την δυνατότητα υιοθέτησης κανονισμών που να ισχύουν ειδικά για μεικτές βιομηχανικές περιοχές, όπου δηλαδή κατοικίες και βιομηχανίες γειτνιάζουν. Αυτές οι περιοχές είναι μεν πολύ λίγες αλλά η υγεία και η ποιότητα ζωής των κατοίκων προέχει.

Μέσα από τις πρόσφατες διερευνήσεις που έχω κάνει, πιθανό να υπάρχει κάποιο κενό όσον αφορά την εξωτερική σήμανση εγκαταστάσεων.
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει προειδοποιητικές πινακίδες για τους κινδύνους, στοιχεία του ιδιοκτήτη, τηλέφωνο επαφής για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης κ.λ.π..
Το θέμα είναι φυσικά ακόμη πιο σοβαρό στις περιπτώσεις όπου αποθηκεύονται χημικά ή είσοδος στις εγκαταστάσεις είναι επικίνδυνη.
Τα πιο πάνω αναφέρθηκαν στον Υπ Εργασίας με επιστολή στις 12/10/2006

Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2006

Συνάντηση στο Υπ. Εσωτερικών

Μεγάλη συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών όπου συζητήθηκαν τα πιο κάτω θέματα:

1. Οικιακά απόβλητα, ΧΥΤΑ και ανακύκλωση.
2. Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τους σκύλους.
3. Διαδικασίες διερεύνησης, εξασφάλισης στοιχείων και η σχέση με Έπαρχους και Κοινοτάρχες.
4. Εντολή για κεραίες.
5. Σχέδιο Ακάμα.

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2006

Δημόσιες εταιρείες και η Ετήσια έκθεση

Με βάση το άρθρο 152 – Κεφ. η 113 του "Περί εταιρειών Νόμου" η κάθε μια από τις 130 περίπου Δημόσιες εταιρείες, θα πρέπει να αποστέλλει κάθε χρόνο σε κάθε μέτοχο, τους ετήσιους λογαριασμούς και μια σειρά από άλλα στοιχεία.
Ο αριθμός των μετόχων είναι περίπου 270000 με την μεγαλύτερη σε αριθμό μετόχων εταιρεία να αριθμεί 160000 μετόχους.

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, είναι φανερό ότι κάθε χρόνο καταναλώνονται τεράστιες ποσότητες χαρτιού. Από μια μικρή έρευνα που έχω κάνει το κόστος ετοιμασίας, εκτύπωσης και διανομής στοιχίζει μεταξύ £1 - £2 ανά μέτοχο.

Μέσα από μια σειρά συναντήσεων, έχουν διαφανεί τα πιο κάτω:

  • Σε ένα σπίτι μπορεί να αποστέλλονται περισσότερα από ένα τεύχος
    Υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ανηλίκων μετόχων (π.χ. τράπεζες έδιναν δώρο σε παιδιά μετοχές). Ανήλικοι δεν μπορούν να αγοράσουν ή να πωλήσουν μετοχές.
  • Υπάρχουν άτομα που έχουν αγοράσει μία ή περισσότερες μετοχές, απλά και μόνο για να παίρνουν τους ετήσιους λογαριασμούς.


Μετά από συνάντηση που είχα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 03/08/2006, η Επιτροπή ανέλαβε να κάνει έρευνα για την τακτική που εφαρμόζεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η πρώτη απάντηση για παράδειγμα, αναφέρεται σε αποστολή εντύπων μόνον σε όσους κατέχουν περισσότερες από 1% των μετοχών.

Πρόθεση είναι να εξευρεθούν τρόποι μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού χωρίς όμως τη δημιουργία άλλων προβλημάτων. Η επικρατέστερη εισήγηση είναι αυτή όπου η κάθε εταιρεία θα ερωτά τον κάθε μέτοχο με πιο τρόπο θα θέλει να παίρνει τους ετήσιους λογαριασμούς, προσφέροντας ως επιλογές,:

-> το κατέβασμα από ιστοσελίδα,
-> την αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή
-> την αποστολή εντύπου με συμβατικό ταχυδρομείο όπως και τώρα.

Ταυτόχρονα για να πετύχουμε την επένδυση μέρους των κερδών των εταιρειών σε περιβαλλοντικά προγράμματα, οι δύο εισηγήσεις που έχουν ακουστεί να είναι:

>>Η δημιουργία Περιβαλλοντικού Ταμείου όπου οι εταιρείες θα καταθέτουν ένα ποσό (π.χ. 10 σεντς) ανά μέτοχο.
>>Να υπογραφεί "Υποσχετική" από τις εταιρείες για επένδυση ενός ποσού ανά μέτοχο σε περιβαλλοντικά προγράμματα, με την δημοσιοποίηση των λεπτομερειών της επένδυσης στους Ετήσιους Λογαριασμούς.

Τα πιο πάνω έχουν σταλεί στο Υπ. οικονομικών το οποίο και συμφωνεί

Χρειάζεται επομένως να εξευρεθεί και τρόπος για διάθεση των κονδυλίων ... χρειάζεται σκέψη!

[μια εξαιρετική ιδέα του Ανδρέα Χρυσάφη]

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2006

Green Dot


Συνάντηση στα γραφεία της Green Dot.

Έγινε ενημέρωση για το τι έγινε και τους μελλοντικούς προγραμματισμούς.


Related Posts with Thumbnails